UKJ10118840220001 BERGENSEREN. Foto via Bergens Sjøfartsmuseum.

 

1884 DS BERGENSEREN (UKJ101188402)

 

 

“Mosquito”

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods, frukt
steam ship, general cargo, fruit carrier

Off.no (IMO):

5615285

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bergen

Byggeår (year built):

1884/05

Bnr (Sno):

67

Bygger (yard):

Flensburger Schiffbauges., Flensburg, Tyskland.

Eier (owner):

O. O. Bergh, Bergen.

Disponent (manager):

O. O. Bergh, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

845 tdw, 637 brt, 598 nrt

Dimensjoner (size):

L: 179,5’–B: 27,3’–Dypg: 14,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

Naturlig ventilasjon.

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

Diverse (Miscellaneous):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kallesignal (Call sign.):

JVSW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 74 NHK (315 IHK). Bygget ved Flensburger Schiffbauges., Flensburg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler) med dim.: 11,7' x 8,7' og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 100 psi. Bygget av Flensburger Schiffbauges., Flensburg, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1884 Bygget som BERGENSEREN ved Flensburger Schiffbauges., Flensburg, Tyskland for O. O. Bergh, Bergen. Sjøsatt 30/04, ferdigstilt 28/05. Brukt i fruktfart fra Karibien/Sentral-Amerika til USA.
1886 Overført til Bergh & Helland, Bergen.

1902 Overført til Dampskibet Bergenserens Rederi (Bergh & Helland), Bergen.
1907 Solgt 31/12 til D/S A/S Oddfrid (Geo. I. Brodersen), Kristiania. Omdøpt til ODDFRID.
1911 Grunnstøtte 20/10 ved Skagen, Danmark.
1915 Solgt 24/03 til A/S D/S Borgur (Sigurd W. Bøe), Bergen. Omdøpt til BORGUR.
Videresolgt 18/12 til H. H. Horgen, Kristiania.
1916 Solgt i mars til Nøsted Rederi A/S (K. Rømcke), Drammen. Omdøpt til NØSTED V.
Pehrson & Wessel ble managers i august.
1917 Grunnstøtte 02/11 ca. 0,5 nm nordvest av Prawl Point, Devon, England mens hun var på reise fra Newport Mon, Wales til Saint Malo, Frankrike med kull.
1 mann omkom.

 


Fra sjøforklaringen:
D/s. „Oddfrid“ (J.V.S.W.) av Kristiania, reise Grimsby — Konigsberg med sild, grundstøtte den 20. oktbr. 1911 ved Høien, Skagen, og blev staaende fast til næste dag, da det blev tat av grunden av en bjergningsdamper og indbragt til Fredrikshavn. Den ved grundstøtningen forvoldte skade paa skroget tillikemed bjergningsomkostningerne beløp sig til 35 à 40,000 kr.
        Sjøforklaring ved Fredrikshavns sjøret den 25. oktober 1911.
Paa skibsinspektørens foranledning blev efterforskning optat ved Kristiania forhørsret den 28. mai og ved Onsø sorenskriveris forhørsret den 11. juli 1914. Gjennem danske myndigheter blev der indhentet oplysninger om strømmens retning og styrke samt luftens sigtbarhet og taakesignalets bruk ved Høien grundstøtningsdagen.
Kapteinen blev av Kristiania politikammer forelagt en bot av kr. 150.oo for forseelse mot straffelovens § 422, idet han har utvist grov uagtsomhet i tjenesten derved, at han undlot at lodde og undlot at ta hensyn til østlig strømsætning, hvorfor den av ham beordrede kurs bragte fartøiet til at strande. Boten vedtokes.

 

 

History in English:

1884 Built as BERGENSEREN at Flensburger Schiffbauges., Flensburg, Germany for O. O. Bergh, Bergen. Launched 30/04, completed 28/05. Used in the fruit trade from Caribbean/Central America to USA.
1886 Transferred to Bergh & Helland, Bergen.

1902 Transferred to Dampskibet Bergenserens Rederi (Bergh & Helland), Bergen.
1907 Sold 31/12 to D/S A/S Oddfrid (Geo. I. Brodersen), Kristiania. Renamed ODDFRID.
1911 Stranded 20/10 off Skagen, Denmark.
1915 Sold 24/03 to A/S D/S Borgur (Sigurd W. Bøe), Bergen. Renamed BORGUR.
Resold 18/12 to H. H. Horgen, Kristiania.
1916 Sold in March to Nøsted Rederi A/S (K. Rømcke), Drammen. Renamed NØSTED V.
Pehrson & Wessel became managers in August.
1917 Wrecked 02/11 about 0,5 nm North West of Prawl Point, Devon, England while on a voyage from Newport Mon, Wales to Saint Malo, France with coal.
1 man died.

 

 

           

Kilde: Starke, Forlis 1917, Lloyd’s, NY Times 1894, Norsk sjøulykkestatistikk 1913.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 09/09-2018 (PS)