UKJ10118890120001 AGNES. Foto fra boka Våre Gamle Skip av L.M. Bjørkelund & E. H. Kongshavn.

 

1889 DS AGNES (UKJ101188901)

 

 

“Mosquito”

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods, frukt
steam ship, general cargo, fruit carrier

Off.no (IMO):

5614324

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bergen

Byggeår (year built):

1889/07

Bnr (Sno):

14

Bygger (yard):

Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.

Eier (owner):

Harald Irgens, Bergen.

Disponent (manager):

Harald Irgens, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

530 tdw, 433 brt, 263 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 147,1’–B: 24,6’-D: 13,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Naturlig ventilasjon.

Kjølemaskineri
Refr. machinery:

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JVSP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,0”–18,0”–29,0”, slag/stroke: 24,0”. 46 NHK. Bygget av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,0’ x 9,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 150 psi. Bygget av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1889 Bygget som AGNES av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger for Harald Irgens m.fl., Bergen. Ferdigstilt 27/07. Brukt i fruktfart fra Karibien/Sentral-Amerika til USA.
1899 Overført til O. & A. Irgens m.fl., Bergen.
1904 Solgt 02/12 til G. Øfstie, Aalesund.
1915 Solgt i mai til A/S Agnes (H. Paulsen), Haugesund.
1916 Solgt i september til A/S Agnes (Øistein Torgersen), Haugesund.
1924 Solgt til Skibs-A/S Agnes (Øistein Torgersen), Haugesund.

1925 Solgt til Dampskibs A/S Jarl
(Øistein Torgersen), Haugesund.
1928 Solgt til A/S Coaltrade (Leif Grung), Oslo.
1928 Solgt til Dampskibs A/S Viking (Øistein Torgersen),  Haugesund.
1930 Drev på land 09/10 ved Rossabø ved Haugesund under en storm.

 

Forlishistorien fra boka Skipsforlis Gjennom Tidene, fra Skutefjorden til Bømlahuk av Erik Bakkevig.
Forlishistorien:
        Forliset skjedde om natten 9. oktober 1930. Vi gir ordet til Haugesunds Avis som samme dag skriver følgende:
Orkanaktig storm over hele Vestlandet i natt - Dampskibet AGNES totalforlist i Karmsundet under stormværet i natt.
        Skibet som lå fortøiet i Hemmingstadviken slet seg løs, drev på land og sank. De 5 mann som var ombord reddet seg i siste øyeblikk. Skibet lå ved S. H. Østensjøs tidligere eiendom på Rossabø, hvor det hadde losset kul og kom i drift da stormen var på det sterkeste, idet fortøiningspelen, en stor stein i land, ble revet op. De øvrige fortøiningene tålte da ikke påkjenningen, og skibet rev seg løs og drev tvers over Hemmingstadviken. Ombord i AGNES var 5 mann, og vaktmannen fikk i hui og hast purret 4 av disse som var tilkøis. De kom seg alle snarest mulig på dekk, tildels ytterst lite påkledt.
        AGNES tørnet først mot en brygge i viken, og støtte så med akterenden mot steingrunnen og slo et stort hull akter så vannet strømmet inn. Herfra drev det videre og like mot pynten sønnenfor, og tørnet med voldsom kraft med babord side mot fjellet så
hele siden ble slått inn. I samme øieblikk jumpet de 5 mann som stod klar ved rekken på land, og et øieblikk etter var AGNES helt forsvunnet. Det hele stod på bare en 10 minutters tid. I dag kan ikke sees det minste av skibet over vann, sannsynligvis er det glidd ut på så dypt vann at det neppe kan tas opp igjen. Besetningen mistet alt sitt tøi.
        Bergningsdamper HERCULES ble budsendt fra Bergen for å sende hjelmdykker ned og vurdere berging.
Dykkerens rapport gikk ut på at AGNES lå 30 meter fra land og lå med baugen på 8-10 favner og akterenden på ca. 20 favners dybde. Båten stod nærmest på ende. Dykkeren fortalte også at AGNES var havnet ved siden av og delvis oppå et seilskutevrak, men merkelig nok hadde ingen i nabolaget noen forklaring på dette.
Sjøforklaringen:
        Retten ble administrert at byfogdfullmektig Lie, medbetjent av de faste sjørettsmedlemmer, navigasjonsskole bestyrer Sparre og skibsreder S. Brommeland. På rederiets vegne møtte disponenten Øistein Torgersen og med ham overrettssakfører Harald Lothe. Havnefogd Horn og representanter for assurandørene var også til stede.
        Skipets fører, kaptein Georg Gabrielsen redegjorde for ulykken og et par av mannskapet avla vitneforklaringer.
Hendelsesforløpet var som fortalt av Haugesunds Avis. På grunn av dårlig værvarsel om kvelden gikk kapteinen om bord og satte opp en ekstra fortøyningswire. (Han så at stormvarslet var heist). Skipet hadde babord side til kaien, og i tillegg til wirene i land hadde man styrbord anker med 60 favner kjetting ute. KL 04.15 ryker akterfortøyningene. Skipet dreiet opp i ankeret, men drev med voldsom kraft mot Bredals stenkai. Samtidig brakk 3 wirer forut, og skipet drev videre mot Melings trekai. Her hugget det mot grunnen og begynte å synke og gled til slutt utfor fjellskrenten.
        Under sjøforklaringen fremkom en hendelse som var vanlig den gangen i dampskipsperioden, men som er ukjent for oss moderne mennesker. En av fyrbøterne springer ned på fyrdørken stenger trekken, raker ut fyrene og hvis mulig åpner sikkerhetsventilen for å blåse av kjeletrykket. Dette for å unngå eksplosjon når sjøvannet når kjelen.
I mange forlishistorier leser vi at dette blir gjort hvis man har noen minutter på seg før skipet synker. Det samme ble gjort om bord i SCHWALBE. Kjeleeksplosjoner i synkende dampskip har drept mange. Det var selvfølgelig også ønskelig å unngå dette dersom skipet senere skulle heves. I tilfellet AGNES ble det aldri gjort noe hevingsforsøk.
Vraket ligger i vegen for ny bunkerskai.
        Januar 1931: Haugesund Kuldepot bygger bunkringsanlegg på Rossabø. Vraket av AGNES står nesten på ende like utenfor den planlagte kaien, med baugen bare 4,5 meter under vannflaten. En dykker var 6. januar nede og besiktiget det. Den nye bunkerskaien skulle kunne ta imot skip med 30 fots dypgående, så noe måtte gjøres med AGNES. 10. januar fikk man DS PROFIT på 2450 Tdw., tilhørende H. M. Wrangell, til å forsøke å trekke AGNES ut på dypere vann. Forsøket mislykkes da sleperen brakk. Man planla så å sprenge bort baugen. Arbeidet ble gitt til Eeg Henriksen & Dietrich Lund A/S som fikk Norsk Sprengstoffindustri A/S til å fremstille 2 meter lange dynamittpølser. Disse ble forbundet til større lengder og anbrakt utenpå skipssiden. Ladningene ble detonert i flere omganger da man måtte være varsomme med forskalingen til den nye bunkerskaien. Man oppnådde den ønskede klippevirkning, forskipet løsnet fra vraket og la seg pent ned på bunnen på ca. 20 meter i rett vinkel til resten av skroget.

 

 

History in English:

1889 Built as AGNES at Stavanger Støberi & Dok, Stavanger for Harald Irgens, Bergen. Used in the fruit trade from Caribbean/Central America to USA.
1899 Transferred to
O. & A. Irgens et.al., Bergen.
1904 Sold 02/12 to G. Øfstie, Aalesund.
1915 Sold in May to A/S Agnes (H. Paulsen), Haugesund.
1916 Sold in September to A/S Agnes (Øistein Torgersen), Haugesund.
1924 Sold to Skibs-A/S Agnes (Øistein Torgersen), Haugesund.
 
1925
Sold to Dampskibs A/S Jarl (Øistein Torgersen), Haugesund.
1928 Sold to
A/S Coaltrade (Leif Grung), Oslo. 
1929 Sold to Dampskibs A/S Viking (Øistein Torgersen), Haugesund.
1930 Drifted ashore and wrecked 09/10 at Rossabø at Haugesund during a gale.

 

 

           

Kilde: Starke, Lloyd’s, Going Bananas av Mark H. Goldberg, Boka Stavanger Støberi & Dok av
Erling Jensen, Forlis 1930, NY Times 1894.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 10/07-2018 (PS)