UKJ10119031120001 VERA som SIGRID MATTHIESSEN. Foto: M. Lindenborn. Fra J. Robert Bomans samling. Med tillatelse fra Sjöhistoriska Museet.

 

1903 DS VERA (UKJ101190309)

 

 

“Mosquito”

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods, frukt / steam ship, general cargo, fruit carrier

Off.no (IMO):

1140691

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bergen

Byggeår (year built):

1903/12

Bnr (Sno):

68

Bygger (yard):

Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

Eier (owner):

Carl Konow, Bergen.

Disponent (manager):

Carl Konow, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.350 tdw, 1.016 brt, 569 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 212,6’–B: 32,7’-D: 15,1’-Dypg.: 14’ 04".

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

Lastekapasitet ca. 70.000 ft³.

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 16,0"-25,5"-43,0", slag/stroke 30,0". 106 NHK. Bygget av Laxevaags Maskin - & Jernskibsbyggeri, Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler) med dim.: 14,5’ x 10,5’ og 3 fyrganger. Heteflate 1.903 ft². Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Laxevaags Maskin - & Jernskibsbyggeri, Bergen

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1903 Bygget som VERA ved Laxevaags Maskin - & Jernskibsbyggeri, Bergen, Bergen for Carl Konow, Bergen. Brukt i fruktfart fra Karibien/Sentral-Amerika til USA.
1917 Overtatt av The Shipping Controller (Witherington & Everett), London, England.
1919 Returnert til eier.
1922 Overført til A/S D/S Vera (Carl Konow), Bergen.
1926 Overført til A/S D/S Vera II, Bergen. Samme manager.
1927 Solgt i november til Axel Ingmansson, Kristinehamn, Sverige. Omdøpt til GULLI.
1928 Solgt i mars til Rederi-A/B Banana (Sven Salén), Stockholm, Sverige.
Omdøpt til SIGRID MATTHIESSEN.
1936 Grunnstøtte 06/12 ved Garpens fyr i Kalmarssund, Sverige. Kjelen måtte slukkes grunnet lekkasjer i maskinrom. Skipet var på reise fra Antwerpen, Belgia og Limhamn, Sverige til Stockholm med bananer og stykkgods.
Taubåt BELOS forsøkte 07/12 å dra skipet løs uten resultat.
Brakt flott 14/12 og slept til Grimskär for inspeksjon. Kondemnert. Slept til Kalmar, Sverige. Solgt til eier.
1937 Slept til Oskarshamn Varv, Oskarshamn, Sverige for reparasjon.
Satt i fart i april for Rederi-A/B Jamaica (Sven Salén), Stockholm.
1940 Skadet 10/05 under et bombeangrep mens hun lå i Rotterdam, Nederland. 4 av mannskapet ble skadet.
1945 Ferdig reparert i august.
1946 Solgt til Rederi-A/B Tern (Axel Hansson), Västervik, Sverige. Omdøpt til MARIA HANS.
1947 Solgt til Rederi-A/B Suecia (Pehr E. Santesson), Ystad, Sverige.
1948 Solgt i september til Rederi-A/B Wirgo (G. Wahlund), Stockholm.
1951 Solgt i august til Maskinaffären Generator (Sten A. Olsson), Göteborg, Sverige for hugging.
Videresolgt til skotske huggere.
Ankom 10/09 til Rosyth, Scotland for hugging ved Metal Industries Ltd.

 

 

History in English:

1903 Built as VERA at Laxevaags Maskin - & Jernskibsbyggeri, Bergen, Bergen for Carl Konow, Bergen. Used in the fruit trade from Caribbean/Central America to USA.
1917 Taken over by The Shipping Controller (Witherington & Everett), London, England.
1919 Returned to owner.
1922 Transferred to A/S D/S Vera (Carl Konow), Bergen.
1926 Transferred to A/S D/S Vera II, Bergen. Same manager.
1927 Sold in November to Axel Ingmansson, Kristinehamn, Sweden. Renamed GULLI.
1928 Sold in March to Rederi-A/B Banana (Sven Salén), Stockholm, Sweden. Renamed SIGRID MATTHIESSEN.
1936 Grounded 06/12 at Garpens Light in Kalmarssund, Sweden. The boiler had to be shut down when engine room flooded. The vessel was on a voyage from Antwerp, Belgium and Limhamn, Sweden to Stockholm with bananas and general cargo.
Tug BELOS tried 07/12 unsuccessfully to refloat the vessel.
Refloated 14/12 and towed to Grimskär for survey. Condemned. Towed to Kalmar, Sweden. Sold to owner.
1937 Towed to Oskarshamn Varv, Oskarshamn, Sweden for repairs.
In service again in April for Rederi-A/B Jamaica (Sven Salén), Stockholm.
1940 Damaged 10/05 in a bombing attack when in Rotterdam, Netherlands. 4 of the crew wounded.
1945 Repairs completed in August.
1946 Sold to Rederi-A/B Tern (Axel Hansson), Västervik, Sweden. Renamed MARIA HANS.
1947 Sold to Rederi-A/B Suecia (Pehr E. Santesson), Ystad, Sweden.
1948 Sold in September to Rederi-A/B Wirgo (G. Wahlund), Stockholm.
1951 Sold in August to Maskinaffären Generator (Sten A. Olsson), Göteborg, Sweden for demolition.
Resold to Scotland breakers.
Arrived 10/09 at Rosyth, Scotland for demolition by Metal Industries Ltd.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Going Bananas by Mark H. Goldberg.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/04-2012 (PS)