UKJ10119360120001 BRITISH COLUMBIA EXPRESS. Bilde fra Sverre Johansen.

 

1936 MS BRITISH COLUMBIA EXPRESS (UKJ101193601)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods, kjøle / motor ship, general cargo, refrigerated..

Off.no:

5069996

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1936/11

Bnr (Sno).:

500

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Skibs-A/S Express, Oslo.

Disponent (manager):

Sigurd Herlofson & Co., Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.000 tdw, 3.999 brt., 1.869 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 381,6’-Lbp: 364,4’-B: 50,3’-D: 25,6’-Dypg.: 23’ 6”.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

4 x lasterom. Lastekapasitet 210.000 ft³.
8 x bommer.
2 x kraner.

Kjølemaskineri.
Refr. machinery.:

2 x Sabroe kompressorer. Kjølemedium CO2. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 101.000 kcal/time og +0,5 °C i lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJHC

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dieselmotor, Burmeister & Wain type VF500/900-9, 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.:500 x 900 mm. 6.100 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1936 Bygget som BRITISH COLUMBIA EXPRESS ved A/B Gøtaverken, Gøteborg for Skips-A/S Express (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo. Sjøsatt 29/08. Satt inn i Fruit Express Line A/S som var dannet med Sigurd Herlofson & Co., Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo og Chr. Gundersen & Co., Oslo som partnere.
1940 Uteflåten.
BRITISH COLUMBIA EXPRESS kom i første linje under Stillehavskrigen.
Kapteinen var i alle år Alf Paulsen, maskinmester Werner Olsen, førstestyrmann den senere kaptein Kaare Langballe alle sammen kjente navn fra rederiet. Efter at Norge var kommet med i krigen, fortsatte skipet en tid på Stillehavskysten, men ble så bygget om til troppetransportskip med plass til 875 mann. Det førte tropper og utstyr til frontlinjene, og bragte sårede med seg tilbake dessuten soldater som skulle hjem på permisjon. Det utførte sitt oppdrag på en slik måte at det vakte general MacArthurs oppmerksomhet, og han gjorde BRITISH COLUMBIA EXPRESS til sitt personlige skip, det vil si at han valgte det til å bringe en generalstab til Leyte under invasjonen, og det tok en gang hans hustru og sønn fra Brisbane til Manila sammen med tropper og høyere offiserer. Da Bataan Island ble gjenerobret, kom BRITISH COLUMBIA EXPRESS med 17-18 knops fart inn på havnen under fullt bomberegn, som det første ikke-amerikanske skip.
Kaptein Paulsen fikk general MacArthurs fotografi med hans egenhendige hilsen «Den eneste krigsdekorasjon han fikk»,
La oss ta med en liten episode som illustrerer krigens mange merkverdige trekk: Da krigen i Europa, men ikke i Østen , var slutt, var kaptein Paulsen i et selskap i Sydney, og der traff han en australsk flyver som hadde deltatt i Europa, som var blitt skutt ned under et tokt over Norge, og som hadde reddet seg ned med fallskjerm og var blitt tatt hånd om av nordmenn som skjulte ham så han unngikk fangenskap. Hvor hadde han landet? Det viste seg å være ved siden av kaptein Paulsens hus på Hisøy.
1950 Solgt til Parteenreederei ”Quadriga” (Willy Bruns GmbH), Hamburg, Vest-Tyskland. Omdøpt til QUADRIGA.
1961 Solgt til Shanghai Developement Co. (Taiwan) Ltd., Keelung, Taiwan. Omdøpt til CHIAU KUO.
1969 Solgt til Tung Ho Steel Enterprise Corp., Kaohsiung, Taiwan for hugging som begynte 15/06.

 

 

History in English:

1936 Built as BRITISH COLUMBIA EXPRESS by AB Götaverken, Göteborg for Skibs-A/S Express (Sigurd Herlofson & Co), Oslo. Launched 29/08. In service for Fruit Express Line A/S that was founded by Sigurd Herlofson & Co., Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo and Chr. Gundersen & Co., Oslo as partners.
1940 Free fleet.
BRITISH COLUMBIA EXPRESS
came in the front line during the Pacific-war. The Captain was in all years Alf Paulsen, Chief Engineer Werner Olsen, 1st. Mate and later Captain Kaare Langballe, all well known names in the company. After Norway was dragged in to the war, the ship continued a while on the Pacific-coast of US, but was converted to a troop transporter with a capacity of 875 persons. She transported troops and equipment to the front line, and brought back wounded and personnel going home on leave. She served the task in a way that she had general MacArthurs attention, and he pointed out BRITISH COLUMBIA EXPRESS was his personal ship, to say he pointed out the ship to bring the general staff to Leyte during the invasion. She also brought his wife and son from Brisbane to Manila together with troops and high rank officers. As Bataan Island was taken back, BRITISH COLUMBIA EXPRESS came with a speed of 17-18 knots in to the port under heavy bombardment as the first non-American ship.
Captain Paulsen had general MacArthurs signed portrait as a personal honour. (
The only honour he ever got).
Let us take a little episode, illustrating a wars many peculiar feature: As the war in Europe, but not in the Far-East, had ended, Captain Paulsen joined a party in Sydney, and came across an Australian pilot who had participated in the war in Europe. He had been shot down during a raid over Norway. He survived in his parachute and was taken care of by the Norwegians hiding him so he did not get caught. Where did he land? Close to the house of Captain Paulsen on Hisøy.

1950 Sold to P/R m.s. ”Quadriga” (Willy Bruns GmbH) Hamburg, Germany. Renamed QUADRIGA.
1961
Sold to Shainghai Development Co., (Taiwan) Ltd. Keelung, Taiwan. Renamed CHIAU KUO.
1962
Sold to Chiau Kuo Steamship Co. Ltd., Keelung.
1969 Sold to Tung Ho Steel Enterprise Corp., Kaohsiung, Taiwan for demolition that began 15/06.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Gøtaverken 125 År 1841 – 1966, Boken Slekten Herlofson Gjennom 400 år
av E. Diesen, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 22/03-2012 (SN/PS)

UKJ10119360120002 BRITISH COLUMBIA EXPRESS. Bilde fra Sverre Johansen.