UKJ10119400120001 PANAMA EXPRESS. Bilde via Sverre Johansen.

 

1940 MS PANAMA EXPRESS (UKJ101194001)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type

Motorskip, kjøleskip / motor ship, reefer.

Off.no (IMO):

5054549

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1940/10

Bnr (Sno):

56

Bygger (yard):

Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige.

Eier (owner):

Skibs-A/S Panama, Oslo.

Disponent (manager):

Sigurd Herlofson & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

LR +100A1 RMC LMC

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.200 tdw, 4.288 brt, 2.549 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 114,8 m–Lbp: 106,7 m–B: 15,6 m–D: 10,4 m–Dypg.: 7,262 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 220.000 ft³.
10 bommer; 2 x 5 t og 8 x 3 t.
10 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

2 x Sabroe kompressorer. Kjølemedium CO2. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 200.000 kcal/time og +0,5 °C i lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKKM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Sulzer type, 8RD72, 2-takt/enkltv., 8-sylindret, syl. dim.: 720 x 1.250 mm. 5.600 BHK ved 122 o. min. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits.

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,5 knop. 1.295 t bunkerskapasitet.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Pers.

 

 

Historikk:

1939 Bygget som M/S PANAMA EXPRESS av Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige for Skibs-A/S Panama (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo. Sjøsatt 30/09.
1940 Ferdigstilt 10/02. Gikk inn i Fruit Express Line A/S som var dannet med Sigurd Herlofson, Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo og Chr. Gundersen & Co., Oslo som partnere.
Nortraship ble managers 09/04. Ble beordret til å gå til Bermuda. Deretter ble hun satt inn på bananfarten mellom Panama og Vancouver, BC, Canada.
1943 Konvertert til troppetransport med plass til ca. 800 mann. Konverteringen utført i Brisbane. Gikk siden mye mellom Brisbane og New Guinea / Filippinene med soldater og utstyr. Fra våren 1940 til september 1945 frakta hun totalt 140.000 t last og over 16.700 soldater. Utseilt distanse 327.653 nm.
1946 Returnert eierne 15/04.
1951 Solgt til Caribbean Land & Shipping Corp. (Trygve Gotaas & Co., New York, NY, USA), Panama.
1955 Solgt til Chargres Marine Corp. S. A. (Claes-Hendrik Zethelius), Panama.
1959 Solgt til Salenrederierna A/B (Sven Salén), Stockholm, Sverige. Omdøpt til BUCCANERO.
1965 Solgt til Singi Navigation Corp., Keelung, Taiwan. Omdøpt til SINTEH REEFER.
1972 Hugget i september ved Tung Ho Steel Enterprise Co., Kaohsiung, Taiwan.

 

 

History in English:

1939 Built as PANAMA EXPRESS at Øresundsvarvet A/B, Landskrona for Skibs-A/S Panama (Sigurd Herlofson), Oslo. Launched 30/09.
1940 Completed 10/02.
Sailed for Fruit Express Line A/S that was founded by Sigurd Herlofson & Co, Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo and Chr. Gundersen & Co., Oslo as partners.
Nortraship became managers 09/04. She was ordered to sail for Bermuda. Later she joined the banana trade between Panama and Vancouver, BC, Canada.
1943 Converted to a troop transport ship, with space for about 800 men. The converting was done in Brisbane. Later she sailed between Brisbane and New Guinea / the Philippines with weapons and equipment. From spring 1940 to September 1945 she carried total 140.000 tons cargo and more than 16.700 soldiers.
Sailed distance 327.653 nm.
1946 Returned to owners 15/04.
1951 Sold to Caribbean Land & Shipping Corp. (Trygve Gotaas & Co. New York, NY, USA), Panama.
1955
Sold to Chargres Marine Corp. S. A. (Claes-Hendrik Zethelius), Panama.
1959 Sold to Salenrederierna A/B (
Sven Salén), Stockholm. Renamed BUCCANERO.
1965 Sold to Singi Navigation Corp., Keelung, Taiwan. Renamed SINTEH REEFER.
1972 Broken up in September by Tung Ho Steel Enterprise Co., Kaohsiung, Taiwan.

 

 

             

Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/03-2012 (SN/PS)