GBG93018900220001 VEGA. Bilde via boka Seilskip i Sandar & Sandefjord.

 

1890 DS/bark VEGA (GBG930189002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark med hjelpedampmaskin, treskrog fangstskute,
sail ship, barque with aux steam engine, wood hull, catcher.

Off.no:

3002944

Flagg (flag):

SWE

Havn (port):

Göteborg

Byggeår (year built):

1873/01

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

F. W. Wencke, Bremerhaven, Tyskland.

Eier (owner):

A/B Ishafvet, Göteborg, Sverige.

Disponent (manager):

C. B. Pedersen, Göteborg, Sverige.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

405 brt, 388 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 138,5’-B: 27,7’-D: 15,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Rigget som bark samt:
1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 21,2
”–36,0”, slag/stroke: 21,0”. 65 NHK. Bygget av F. W Bücas, Magdeburg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1873 Bygget som DS VEGA av F. W. Wencke, Bremerhaven, Tyskland for A/B Ishafvet, Göteborg, Sverige.
Under kaptein Thulins kommando ble det forsøkt med fraktfart etter den første fangst turen. Den gikk med jern og plank via Gøteborg til Bordaux, Frankrike og London, England. Så tilbake til Kronstadt, Sverige for å laste trelast til Bremerhaven, Tyskland. Hun var tilbake i sin hjemby i Sverige straks før jul 1873.
Hun lå som regel i Sandefjord i opplag mellom sesongene.
Spekket ble til å begynne med kokt ved et magasin på Ryanäs på nordsiden av innløpet til Gøteborg. Så begynte man å benytte et kokeri på Varholmen, Sverige. Et sted som het Böckskjær.
1878 Solgt til Adolf Erik Nordenskiöld, Sverige for NOK.150.000. Fartøyet ble tatt til den svenske marines verksted i Karlskrona; Sverige og gjennom gikk en stor reparasjon og ombygging. Nordenskiöld seilte med den i nordostpassasjen i året 1878/79.
1883 VEGA ligger ved Varholmen, Sverige og kokte tran da den ble pårent av kanonbåten SKULD. VEGA fikk store skader over vannlinjen. Kongen beordret det berømte fartøyet til verkstedet Kusten i Gøteborg og den ble reparert på den svenske stats regning.
1884 I 1884 ble det nedlagt forbud mot å koke spekk i Gøteborg, Sverige.
1890 C. B. Pedersen, Göteborg, Sverige ble manager.
1902 Solgt for NOK 76.500 en block med CAPELLA til Selfanger-A/S Vega (Thor Dahl, A. Markussen, A. Støkken), Sandefjord.
1903 Solgt til R. Ferguson & Co., Dundee, Scotland.
Sank 31/05 etter å ha blitt ødelagt av is i Melville Bay, Grønland under hvalfangst.

 

 

History in English:

1873 Built as VEGA by F. W. Wencke, Bremerhaven, Germany for A/B Ishafvet, Göteborg, Sweden.
Under the command of Captain Thulin it was tried to do some freight trading after the first hunting trip. It went with iron and plank via Göteborg to Bordeaux, France and London, England. Then back to Kronstadt, Sweden to load lumber to Bremerhaven, Germany. She was back in his hometown in Sweden once before Christmas 1873.
She was usually in Sandefjord in between seasons. The blubber was boiled to begin with, in a factory at Ryanäs on the north side of the entrance to Göteborg. Then they began to use a cookery on Varholmen, Sweden, on a place called Böckskjær.
1878 Sold to Adolf Erik Nordenskiöld, Sweden for NOK 150,000. The vessel was taken to the Swedish Navy workshop in Karlskrona, Sweden and went through a major repair and rebuilding. Nordenskiöld sailed with it in Northeast Passage in the year 1878/79.
1883 VEGA was situated on Varholmen, Sweden and boiled fish oil, when it was hit by the gun boat SKULD. VEGA got major damages above the water line. The King ordered the vessel to be repaired at workshop Kusten in Göteborg and it was repaired on the Swedish Government account.
1884 In 1884, it was forbidden to boil blubber in Göteborg.
1890 C. B. Pedersen, Göteborg became manager.
1902 Sold for NOK 76.500 en block with CAPELLA to Selfanger-A/S Vega (Thor Dahl, A. Markussen, A. Støkken), Sandefjord.
1903 Sold to R. Ferguson & Co., Dundee, Scotland.
Sank 31/05 after being crushed in ice, in Melville Bay, Greenland while whaling.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s,  Starke., boka Firma Thor Dahl 1887-1937 av Hans Bogen, Seilskip i Sandar & Sandefjord.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 13/09-2018 (SN/RI)