HAL69819150220001 MINDE som AMERIKA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1915 Bark MINDE (HAL698191502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
Sailing vessel, barque,
wooden hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikshald

Byggeår (year built):

1874/12

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Robertsfors Bruks Varv, O. P. Åberg, Sikeå, Sverige.

Eier (owner):

A/S Minde, Fredrikshald.

Disponent (manager):

Marcus Hannestad, Fredrikshald.

Klasse (Class).:

DnV A2 – 3N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.050 tdw, 849 brt., 792 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 185,1’-B: 36,2’-D: 19,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KBCF

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Barkrigget.

Fart/forbr. (speed/cons.):

.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Johan Arnt Arntsen 1904-1914,
Isak Johansen 1915-1915,
Anders Sandersen 1915-16

 

 

Historikk:

1874 Bygget som AMERIKA av Robertsfors Bruks Varv, O. P.
Åberg, Sikeå, Sverige for ukjent eier.
1876 Solgt til Meling & Berntsen, Stavanger.
1880 Overtatt av T. Meling m. fl., Stavanger.
1897 Solgt til Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.
1902 Kom i mars inn til Bermuda i havarert stand, var kraftig
lekk og helt avmastet. Kondemnert. Gjort midlertidig sjøklar
og seilt til London, England. Tatt til Ringverven, Fredrikstad
for en omfattende overhaling.
1904 Satt i fart på nytt som AMERIKA for A/S Amerika (J. A.
Arntsen), Fredrikstad.
1914 Overført til A/S Minde (J. A. Arntsen), Fredrikstad.
Omdøpt til MINDE da et rederi i Sandefjord ville bruke navnet
AMERIKA på et av sine linjeskip.
1915 O. A. Johansen, Fredrikstad ble manager i april.
Solgt i november for NOK 45.000 av A/S Minde (Marcus
Hannestad), Fredrikshald.
1916 Grunnstøtte 01/02 ved Drøbak.
Solgt i august for NOK 180.000 til Skibs-A/S Guldaas
(Thygo Sørensen), Kristiania.
Grunnstøtte 18/11 ved Craster, nær Berwick, England mens
hun var på reise fra Kragerø til West Hartlepool, England med
props. 7 mann omkom.

 


Fra sjøforklaringen etter grunnstøtingen:
Bk. »Minde« (K.B.C.F.) av Fredrikstad, grundstøtte den 1. februar ved Sandbugtskjær i nærheten av Drøbak.
        Av sjøforklaringen avgit ved Kristiania byret fremgaar, at skibet var under anvisning av autorisert lods med bugserbaat for baugen paa reise fra Methil til Kristiania med en ladning koks. Drøbak passertes kl. 8,15. Kl. 9,15 grundstøtte skibet. Lodsen var paa bakken og beordret skibet styret efter bugserbaaten uten at forvisse sig om, hvilken kurs skibet styrte efter kompasset. Bugserbaatens fører trodde han var for vestlig i farvandet. Skibet maatte losse endel og blev senere trukket av grunden.
Overlodsen har tildelt lodsen en reprimande.


Fra sjøforklaringen etter havariet i november:
Bk. »Minde« (K.B.C.F.) av Kristiania, strandet og forliste natten mellem den 17. og 18. november 1916 paa Englands østkyst, hvorved 7 mand druknet.
        Av sjøforklaringer avholdt i Newcastle, Kristiania og Kragerø fremgaar, at fartøiet avseilte fra Kragerø den 14. november bestemt til West Hartlepool med en ladning pitprops. Efter de foreliggende oplysninger har skibet hat fri vind over Nordsjøen, som dagen før forliset øket paa til storm av S.O. Der besluttedes at holde av for Leithsfjord og med en kurs av antagelig N.V.t.V. seilte skibet iland ved Craster i nærheten av Berwick. Der blev ikke loddet. Kystfyrene var slukket.
Skibet sloges istykker utover natten. Herunder omkom 7 mand, hvoriblandt kaptein og styrmand.
Forlisets aarsak bør formentlig tilskrives undladelse av at lodde i forbindelse med fyrenes slukning.
Saken
henlægges.

 

 

History in English:

1874 Built as AMERIKA by Robertsfors Bruks Varv, O. P.
Åberg, Sikeå, Sweden for unknown owner.
1876 Sold to Meling & Berntsen, Stavanger.
1880 Taken over by T. Meling et. al., Stavanger.
1897 Sold to Ths. S. Falck et. al., Stavanger.
1902 Arrived in March at Bermuda in wrecked condition,
heavy leaking and de-masted. Condemned. Made temporary
seaworthy and sailed to London, England. Taken to
Ringverven, Fredrikstad for extensive overhauling and repair.
1904 Put back in service as AMERIKA for A/S Amerika (J. A.
Arntsen), Fredrikstad.
1914 Transferred to A/S Minde (J. A. Arntsen), Fredrikstad.
Renamed MINDE since a company in Sandefjord wanted to
use the name AMERIKA on one of their liners.
1915 O. A. Johansen, Fredrikstad became manager in April.
Sold in November for NOK 45.000 by A/S Minde (Marcus
Hannestad), Fredrikshald.
1916 Stranded 01/02 near Drøbak.
Sold in August for NOK 180.000 to Skibs-A/S Guldaas
(Thygo Sørensen), Kristiania.
Ran aground 18/11 on Craster, near Berwick, England
whilst on a voyage from Kragerø to West Hartlepool, England
with props. 7 men lost.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein Reg., Skipet 2/85 ved Arne Ingar Tandberg, Boka Fredrikstadskuter på de syv
hav av Knut W. Engebretsen, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/04-2018 (SN/PS)