Fredrikshald Dampskibsselskab
Av Arne Ingar Tandberg. Publisert i Skipet nr. 1-1992.

        Etter at Halden Dampskibsselskab innstilte trafikken i 1881, var det slutt på byens deltagelse i rutefarten på hovedstaden. Jernbanen overtok såvel passasjer- som godstrafikken. Men det ble ikke slutt på skipstrafikken inn fjorden, det var flere som forsøkte seg i fraktefart med små seilskuter. En viss Tøger Pedersen Lie skal ha drevet denne trafikken med flere skuter. I Fredrikstad var det to selskaper som drev lasterute med dampskip mellom byen og Kristiania.
        Noe liknende var det interesse for å få i stand i Fredrikshald også. 12. mars 1890 ble Fredrikshald Dampskibsselskab stiftet, og en liten godsbåt, damplekteren "FREDRIKSHALD 1", bestilt fra Nylands Verksted. Navnevalget tyder på at man allerede nå tenkte å anskaffe flere båter. Til direksjon i selskapet ble valgt skipsfører Johan Markus Jensen (formann), konsul C. Wiel Gedde og bakermester Jens Severin Johannessen. Jensen ble samtidig fører av "FREDRIKSHALD 1", til han 1. juli 1892 overtok som selskapets disponent. Det var en stilling han hadde til 1. januar 1910 da Marius Adolf Martinsen overtok. Han kom til å fungere i mer enn 40 år.
        I Fredrikshald ekspederte man båtene selv, fra egen eiendom med kai og lagerskur på indre havn. I Kristiania og i Moss (som hele tiden ble anløpt begge veier) fikk man seg agenter, i Moss firma H. Schianders Eftf. og i Kristiania Pedersen & Meinich. Dette var selskapets agenter i de 70 årene man drev.
        Denne godsrutefarten ble hele tiden drevet uten noen som helst form for tilskudd, og hele tiden i konkurranse med jernbanen. Likevel gikk det godt, og man kunne gå til utvidelser, både i 1894 og i 1900 kunne man anskaffe nye godsbåter. Det var nå ingen problemer å underholde rute begge veier hver dag. Ruteopplegget var å gå fra Oslo eller Halden etter arbeidstidens slutt, ekspedere Moss på nord- og sydgående engang på natten, og være framme tidlig på morgenen. Så vidt jeg vet var dette ruteopplegget i de 70 årene man drev.

    
I 1909 prøvde man å ta opp passasjerfarten mellom Fredrikshald og Kristiania. Dampskipet "HALDEN" ble bygget på Akers og satt i fart. Det ble holdt i fart til 1. verdenskrig kom.
        Verdenskrigen ble en vanskelig tid. Godsmengden sank og bunkersprisene steg. I 1915 fikk man solgt "FREDRIKSHALD 2", og året etter solgte man "HALDEN" til den Keiserlige Russiske Marine. For disse pengene ville man anskaffe en motorlekter. Etter et par forgjeves forsøk fikk man i 1919 tak i en tidligere nederlandsk lekter som fikk navnet "FREDRIKSHALD 2". Igjen hadde man tre jevnstore lasteskip i fart. I 1919 og 1920 anskaffet man også tre fartøyer på rundt 30 BRT Det er ikke klart hva disse egentlig ble brukt til, men de var muligens slepebåter. I de samme årene anskaffet man en rekke lektere.
        Slutten av 20-årene ble en begivenhetsrik tid. Byen skiftet navn til Halden, og i 1928 besluttet dampskipsselskapet seg for å følge etter. Da var "FREDRIKSHALD 6" allerede solgt, men de andre 5 skiftet navn til "HALDEN 1 til 5" I løpet av de neste par årene ble "HALDEN 5", "HALDEN 4" og "HALDEN 2" solgt, og en nøyde seg med å holde "HALDEN 1" og "HALDEN 3" i fart.
        Uten noen ytterligere fornyelse tøffet de to gamle dampskipene sin nattelige rute mellom Oslo og Halden. Store overskrifter var ikke dette selskapets skjebne, men man maktet å skrape sammen et lite overskudd. En eneste begivenhetsrik tur hadde man, natten mellom 8. og 9. april 1940. "HALDEN 1" var på vei inn Drøbaksundet da men kunne ane et stort mørklagt fartøy som også var på vei innover. Plutselig braket det til, man hadde kommet mellom "BLUCHER" og Oscarsborg Festning! Etter et par skudd, heldigvis med finkalibrede kanoner, gjennom skorstein og livbåt kom man seg inn til Drøbak. Krigen var kommet til landet.
        Både under krigen og i etterkrigstiden dunket disse to trofast på sin vei. Fra vinduet hjemme i Halden kunne jeg se en av dem sige til kai om morgenen like før jeg skulle til skolen og at den under en kraftig røyksky (så vidt jeg vet var de kullfyrte så lenge de var dampskip) pese avgårde igjen utpå ettermiddagen. De så både gammeldagse og slitne ut. Foretagenet hanglet og gikk, men penger til fancy maling var det nok ikke. Det var ikke lenger jernbanen som var hardeste konkurrenten, lastebiler og trailere greidde turen til Oslo på 2 timer, dampen peste hele natten. Noe nytt måtte til.
        I 1955 ble nybygg på 170 tdw. kontrahert fra A/S Tittelsnes mek. Verksted for Kr. 519.000. Trolig i forbindelse med dette, ble det gamle DS "HALDEN 1" som nå var blitt 47 år, solgt for Kr. 80.000. Man fikk utbetalt Kr. 60.000 kontant, resten skulle betales over 4 år.
Men Tittelsnes mek. kom opp i vansker. Etter at to terminer à Kr. 80.000 var betalt, ble kontrakten kansellert, da verkstedet var i økonomiske vansker. For den ene terminen hadde man ikke sørget for garantier, og den måtte avskrives som tapt på regnskapet for 1957. Man hadde nå bare en båt, og måtte leie inn et fartøy.

    
En måtte se seg om etter en ny båt. Resultatet ble MS "LEVANGER”, bygd som DS "TINN" i 1911. Den var forholdsvis nylig blitt ombygd til lasteskip med motor, og ble kjøpt for Kr. 220.000. Era 20. juli 1957 ble den satt i fart som "HALDEN 1".
        Det viste seg nå at godsmengden begynte å avta. Fra 10.mars 1958 ble "HALDEN 3" lagt opp, og kom ikke mere i fart for selskapet. I november 1959 ble den solgt for Kr. 60.000. "HALDEN I" fortsatte alene.
        Men vanskelighetene fortsatte, og på ekstraordinær generalforsamling 28.juni 1963 ble selskapet besluttet oppløst.
        Haldens Dampskibsselskap A/S innstilte driften i 1964, etter 74 års trofast drift. I dag, med intens biltrafikk Halden - Oslo, er det vanskelig å forstå at det så lenge var mulig å tjene penger på godsrutefart mellom byene.

Avskrift ved Per Sundfær 22/08-2018.