HMF10019160320001 ALTEN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1916 DS ALTEN (1) (HMF100191601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passenger/general cargo.

Off.no:

2269

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Hammerfest

Byggeår (year built):

1906/02

Bnr (Sno).:

121

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

Disponent (manager):

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

65 tdw, 261 brt, 143 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 127,0’-Lbp: 118,7’-B: 19,9’-D: 15,0’-Dypg.: 9,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
3 bommer.
3 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MCPF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.:11,0’’–18,5’’–30,0’’, slag/stroke:20,0’’. 55 NHK. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.:9,8’ x 9,5’ og 2 fyrganger. 175 psi arbeidstrykk. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1905 Bygget som ALTEN av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 11/11.
1906 Levert i februar. Byggekostnad NOK 134.000.
Forlot 24/02 Trondhjem for å settes inn i Altaruten.
1915 Solgt i juli til A/S Vestfinmarkens D/S (C. Robertson), Hammerfest. Fortsatte i Altaruten.
1916 Solgt i mars for NOR 125.000 til Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.
1918 Grunnstøtte i januar ved Stallogargo i Kvalsundet ved avgang Repparfjord. Trukket av grunnen av BRYNILEN.
1920 Trakk i juli DS FINNMARKEN av grunnen på Loppa.
Slepte i september lasteskipet FAGERHEIM til lands etter maskinhavari.
1924 Kolliderte 27/02 med NFDS DS ERLING JARL ved Vadsø.
1926 Eierselskapet endret navn til
Finmark Fylkesrederi, Hammerfest i januar. Omdøpt til ALTA.
1929 Ny propell installert.
1930 Oppgradert 3. klasse.
1931 Grunnstøtte 25/06 ved Krampenes.
1934 Eierselskapet endret navn til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest i januar.
1935 I vinterrute fra Hammerfest til Oksevåg via kythavner og retur.
1938 Kolliderte 16/12 utenfor Honningsvåg med tysk tråler BAHRENFELD som sank.
1940 WWII Hjemmeflåten.
1942 I rutefart fra januar på Hammerfest til Kirkenes.
1943 Angrepet med torpedo under lossing i Kiberg.
Fra verksted i Harstad i oktober. Angrepet av ubåt utenfor Omgang ved utløpet av Tanafjorden.
1944 Rekvirert i oktober av tyske myndigheter for tur fra Kirkenes.
1945 Levert fra verksted. Satt inn i rute Tromsø-Kirkenes.
1946 Grunnstøtte, brakk i to og sank 30/09 på Molvikskjæret ved Makkaur.

 

 

History in English:

1905 Built as ALTEN at Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Launched 11/11.
1906 Delivered in February.
Building costs NOK 134.000.
Left 24/02 Trondhjem for Altaroute.
1915 Sold in July to A/S Vestfinmarkens D/S (C. Robertson), Hammerfest. In Altaroute.
1916 Sold in March for NOR 125.000 to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.
1918 Stranded in January at Stallogargo in Kvalsundet at departure from Repparfjord. Refloated by BRYNILEN.
1920 Refloated in July SS FINNMARKEN at Loppa.
Towed in September freighter FAGERHEIM to shore after engine breakdown.
1924 Collided 27/02 with NFDS SS ERLING JARL at Vadsø
1915 Sold in July to A/S Vestfinmarkens D/S (C. Robertson), Hammerfest.
1916 Sold in January to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.
1926 Owners company renamed
Finmark Fylkesrederi, Hammerfest in January. Renamed ALTA.
1929 New propeller installed.
1930 Renovated 3. class.
1931 Stranded 25/06 off Krampenes.
1934 Owners company renamed Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, 1935 I vinterrute fra Hammerfest til Oksevåg via kythavner og retur.
1938 Collided 16/12 off Honningsvåg with German trawler BAHRENFELD which sank.
1940 WWII Home fleet.
1942 In service from January from Hammerfest to Kirkenes.
1943 Attacked with torpedo at quay at Kiberg.
From shipyard in Harstad in October. Attacked by submarine off Omgang at the entance to Tanafjorden.
1944 Requisitioned in October by German authorities for a voyage from Kirkenes.
1945 Delivered from shipyard. In service Tromsø-Kirkenes.
1940 WWII Home fleet.
1946 Stranded, broke in two and sank 30/09 on Molvikskjæret at Makkaur.

 

 

           

Kilde: DnV,Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen, boka Nordenfjeldske 1857-1985
av Finn R. Hansen,
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap flåteliste 1916-1999 av Finn R. Hansen .
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/09-2017 (PS)