HMF100119160420001 TANAHORN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1916 DS TANAHORN (1) (HMF100191604)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passengers/general cargo.

Off.no:

5608098

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Hammerfest

Byggeår (year built):

1910/04

Bnr (Sno).:

204

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

Disponent (manager):

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

125 tdw, 326 brt, 177 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 145,8’-Lbp: 136,3’-B: 21,9’-D: 15,7’-Dypg.: 9,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 lasterom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MFWT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,0’’–19,0’’–33,0’’, slag/stroke: 21,0’’. 65 NHK. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler) med dim.: 10,5’ x 10,1’ og 2 fyrganger. Heteflate 1.100 ft2. 175 psi arbeidstrykk. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1910 Bygget som TANAHORN av Nylands Verksted, Kristiania for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 17/03, levert 24/04.
Byggekostnad NOK 164.000.
I Tanaruten.
1914 Ankom 13/12 Trondhjem for dokking.
Prøvetur 24/12. Avgang 26/12 for Hammerfest.
1915 Brakte flott NFDS DS KONG HARALD av Hornøyskjæret sammen med marineskipene FRIDTJOF og ERIK JARL.
1916 Ankom 05/01 til Trondhjem for verksted.
Slippsatt 22/01 i Harstad.
Inn i Vest-Finnmarkruten 26/01.
I Tanaruten fra 18/03.
Solgt 30/06 for NOK 195.000 til Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest. Overtatt i Vardø.
1926 Rederiet omdøpt til Finmark Fylkesrederi, Hammerfest i januar.
1928 Ombygget. Bygget på midtskipshus. Innredet sykelugar.
1934 Rederiet omdøpt til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest i januar.
1936 Grunnstøtte 06/12 nær Finnkongkeila i Tanaford. Slept til Tromsø av bergningsbåten JASON.
1940 Grunnstøtte i februar i Gulgofjorden på østsiden av Tanafjorden. Brakt flott av ALTA som fikk NOK 6.000 i bergelønn.
WWII Hjemmeflåten.
Kolliderte 01/10 med ankret fartøy i Risfjorden.
1941 Angrepet 12/09 av ubåt utenfor moloen i Berlevåg.
1942 I rute fra januar på Hammerfest-Kirkenes.
1944 Bombet 14/02 i et SSSR flyangrep på Hammerfest havn. Fikk lekkasjer og sank på grunt vann.
Hevet i mars og slept til Tromsø. Slept videre i oktober til Brevik for oppussing og reparasjon.
1947 Satt i fart på ny.
1949 Seilte med døde russiske krigsfanger fra Sør-Varanger til Tjøtta.
1951 Lagt opp. Senere slept til Drammen for ombygging til oljefyrte kjele.
1961 Omdøpt til JERNØY.
1962 Solgt til Nils Meland A/S, Tromsø for bruk som boliglekter. Ble ikke brukt. Lagt opp.
1965 Hugget av Christiania Spigerverk, Oslo.

 

 

History in English:

1910 Built as TANAHORN at Nylands Verksted, Kristiania for NFDS, Trondhjem. Launched 17/03, delivered 24/04.
Building costs NOK 164.000.
In route on Tana.
1914 Arrived 13/12 Trondhjem for docking.
Trials 24/12. Departure 26/12 for Hammerfest.
1915 Refloated NFDS DS KONG HARALD on Hornøyskjæret together with naval vessels FRIDTJOF and ERIK JARL.
1916 Arrived 05/01 to Trondhjem for shipyard.
Slipway 22/01 in Harstad.
In West-Finnmarkroute 26/01.
In Tanaroute from 18/03.
Sold 30/06 for NOK 195.000 to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest. Delivered at Vardø.
1926
Owners company renamed Finmark Fylkesrederi, Hammerfest in January.
1928 Rebuilt. Built larger mid ship house. Built sick bay.
Sold in March to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.
1934 Owners company renamed Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest in January.
1936 Stranded 06/12 near Finnkongkeila in Tanaford. Towed to Tromsø by salvage tug JASON.
1940 Stranded in February in Gulgofjorden on the east side of Tanafjorden. Refloated by help of ALTA which received NOK 6.000 in salvage money.
WW II Hjemmeflåten.
Collided 01/10 with a anchored vessel in Risfjorden.
1941 Attacked 12/09 by a submarine outside the molo at Berlevåg.
1942 In service from January on Hammerfest-Kirkenes.
1944 Bombed 14/02 in a SSSR air attack on Hammerfest harbour. Developed leaks and sank in shallow water.
Raised in March and towed to Tromsø. Then towed in October to Brevik for renovation and repairs.
1947 In service again.
1949 Sailed with dead Russian war prisoners from South Varanger to Tjøtta..
1951 Laid up. Later towed to Drammen for converting to oil fired boiler.
1961 Renamed JERNØY.
1962 Sold to Nils Meland A/S, Tromsø for use as an accomodation barge. Never used. Laid up.
1965 Broken up by Christiania Spigerverk, Oslo.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen, Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap
flåteliste 1916-1999 av Finn R. Hansen

Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/09-2017 (PS)