HAD10419480120001 MICHAEL SARS. Bilde via digitalmuseum.

 

1948 DS MICHAEL SARS (HAD104194801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, oppsynsskip
steam ship, fishery protection.

Off. nr.:

6100799

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1900/07

Bnr (Sno).:

69

Bygger (yard):

Fredriksstad mekaniske verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

Skibs-A/S Sjøbro, Oslo.

Disponent (manager):

H. Angel Olsen, Harstad.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

270 tdw, 226 brt, 75 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 126,3’-B: 23,2’-D: 10,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGLC / LBCU / LNXY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-
sylinder, syl. diam.: 10,5”–17,0”–28,0”, slag/stroke: 22,0”.
60 NHK. Bygget av Fredriksstad mekaniske verksted,
Fredrikstad
.

Fart/forbr.(speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,5’ x 10,0’ og 2
fyrganger. Heteflate 1.175 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget
av
Fredriksstad mekaniske verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1900 Bygget som MICHAEL SARS av Fredriksstad mekaniske verksted, Fredrikstad for Den Norske Stat, Kristiania.
1904 Overført til Norges Fiskeristyrelse, Bergen.
1914 Rekvirert av Den Norske Marine som vaktskip.
1928 Overført til Norges Fiskeristyrelse (Fiskeridirektøren), Bergen.
1940 Beslaglagt 09/04 av tyske styrker i Narvik. Senket 13/04 av fly fra HMS FURIOUS i et engelsk angrep på Narvik. Hevet og reparert.
1941 Satt i tjeneste 15/07 som POLARFUCHS (NKI 02) for Die Kriegsmarine.
1945 Overført i mai til German Mine Sweeping Administration.
1947 Tilbakelevert Den Norske Marine. Utrangert.
Solgt i november til Alfred Pedersen, Svolvær. Ombygging påbegynt ved Bogen verft & Dokk, Bogen.
1948 Solgt til Skibs-A/S Sjøbro (H. Angel Olsen), Oslo. Ombygget til motordrevet fiskefartøy. Installert 1 dieselmotor, Paxman. 2 takt/enkeltv., 4-sylinder. 500 BHK. Bygget av
Davey Paxman & Co. Ltd, Colchester, England.
1949 Satt i fart i mai som
ANGELINA.
Solgt i november til Brødrene Grindhaug, Åkrehamn, (Torgils Grindhaug, Kopervik), Oslo (R-70-A).
1950 Registreringshavn endret til Kopervik. Omdøpt til ELGO (R-70-A)

1951 Ny motor installert: 1 dieselmotor, MWM. 4 takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 215 x 315 mm. 250 BHK. Bygget i 1943 av Motoren-Werke Mannheim Aktiengeselschaft, Mannheim, Tyskland.
1952
Ny motor installert: 1 dieselmotor, Alpha. 2 takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 200 x 400 mm. 360 BHK. Bygget av Frederikshavn Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Danmark.
1957
Solgt til
Govert Grindhaug, Åkrejamn/Kopervik. (R-70-K).
1961 Omdøpt til FINITO. Hogget av Brødrene Anda, Stavanger.

 

 

History in English:

1900 Built as MICHAEL SARS by Fredriksstad mekaniske verksted, Fredrikstad for Den Norske Stat, Kristiania.
1904 Transferred to Norges Fiskeristyrelse, Bergen.
1914 Requistioned by The Royal Norwegian Navy as guard vessel.
1928 Transferred to Norges Fiskeristyrelse (Fiskeridirektøren), Bergen.
1940 Captured 09/04 by the Germans at Narvik. Sunk by aircrafts from HMS FURIOUS in a British attack on Narvik. Raised and repaired.
1941 Put in service 15/07 as POLARFUCHS (NKI 02) for Die Kriegsmarine.
1945 Transferred in May to German Mine Sweeping Administration.
1947 Returned to the Royalo Norvegian Navy. Discarded.
Sold in November to Alfred Pedersen, Svolvær. Rebuilding began at Bogen verft & Dokk, Bogen.
1948 Sold to Skibs-A/S Sjøbro (H. Angel Olsen), Oslo. Converted to motor driven fishing vessel. Installed 1 diesel engine, Paxman. 2 stroke/s.a, 4-cylinder. 500 BHK. Built by Davey Paxman & Co. Ltd, Colchester, England.
1949 Put in service in May as ANGELINA.
Sold in November to Brødrene Grindhaug (Torgils Grindhaug, Kopervik), Oslo (R-70-A).
1950 Port of registry changed to Kopervik. Renamed ELGO (R-70-A).
1951 New engine installed: 1 diesel engine, MWM. 4 stroke/s.a., 6-cylinder, cyl. dim.: 215 x 315 mm. 250 BHK. Built in 1943 by Motoren-Werke Mannheim Aktiengeselschaft, Mannheim, Germany.
1952 New engine installed: 1 diesel engine, Alpha. 2 stroke/s.a., 6-cylinder, cyl. dim.: 240 x 400 mm. 360 BHK. Built by Frederikskhavn Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Denmark.
1957
Sold to
Govert Grindhaug, Åkrejamn/Kopervik. (R-70-K).
1961 Renamed FINITO. Broken up by Brødrene Anda, Stavanger.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, forlis 1940, boka Marinens Fartøyer av Frank Abelsen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 17/10-2022 (SN)