HAU20319220120001 LISBETH. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

 

1922 DS LISBETH (2) (HAU203192201)

 

warsailors

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5269613

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1922/01

Bnr (Sno):

199

Bygger (yard):

Bergens mek. Verksted, Bergen.

Eier (owner):

D/S A/S Lisbeth, Haugesund.

Disponent (manager):

Ole Andreas Knutsen, Haugesund.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.450 tdw, 2.731 brt, 1.636 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 314,8’-Lbp: 300,2’-B: 47,2’-D: 23,0’-Dypg.: 19’ 9½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

4 luker.
8 bommer.
6 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCKS/LCSP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 22,0’’-37,0’’-60,0’’, slag/stroke: 39,0’’. 274 NHK, 1.200 IHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,0’ x 11,0’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.679 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1915 Kontrahert i oktober.
1921
Bygget som LISBETH av Bergens mek. Verksted, Bergen for D/S A/S Lisbeth (O. A. Knutsen), Haugesund. Sjøsatt 20/10.
1922 Levert 12/01. Byggesum NOK 1.470.000.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund ble managers i mars.
Skipsfører Sigurd Fjærtoft.
1939 Seilte 19/08 fra Luleå, Sverige for Lübeck, Tyskland med jernmalm. Ble omdirigert til Karlskrona, Sverige for omlasting til tyske skip. Ankom 25/09 til Haugesund. Ny skipsfører Tobias Lokna.
1940 Forlot 13/03 Halifax, NS, Canada med 3.600 t hvete for Tau Mølle, Stavanger.
Ankom 01/04 til Stavanger. Ny skipsfører Trygve Berge.
Nortraship ble managers 22/04. Satt inn i transatlantisk konvoifart.
Forlot 09/11 Sydney, NS, Canada med trelast for England. Skipsfører Einar Apeland.
1942 Forlot 27/01 Clyde, Scotland i vestgående konvoi ON 60. Sprang lekk og returnerte. Lå 3 måneder i Cardiff, Wales for reparasjoner.
I fart igjen 06/05 fra Liverpool, England til Halifax med ankomst 21/05.
1944 Ankom 03/01 til Sevilla, Spania for å laste appelsiner. Forlot 07/01 Sevilla for Gibraltar med 4 amerikanske flygere skjult i propellakseltunnel.
Ankom Gibraltar 11/01.
1945 Forlot 09/09 Cardiff for Bergen. Returnert til eierne i oktober.
1947 Reparert og ombygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. Installert oljefyring for kjelene. Bygget inn den åpne broen.
1951 Solgt for GBP 160.000 til Rederiet för SS Lisbeth (Henckel & Schander A/B), Göteborg, Sverige. Levert i Ålesund.
1959 Solgt i januar til Rederi-A/B Väsby (Helmer Hansson), Lerberget, Sverige.
1963 Solgt i januar til G. E. Foutoulakis & N. N. Notaras, Piraeus, Hellas. Omdøpt til PANGIA VRYSINIANI.
1968 Fikk brann i maskinrommet 27/08 ca. 10 nm fra Halul Island, Qatar mens hun var på reise fra Abu Dhabi, UAE til Kuwait i ballast. Maskinrom og overbygg helt utbrent. Slept til Bahrain og lagt opp. Kondemnert.
1970 Hugget av M. T. Alsharif, Kuwait.

 

 

History in English:

1915 Ordered in October.
1921
Built as
LISBETH at Bergens mek. Verksted, Bergen for D/S A/S Lisbeth (O. A. Knutsen), Haugesund. Launched 20/10.
1922 Delivered in January. Building costs NOK 1.470.000.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund became managers in March. Master Sigurd Fjærtoft.
1939 Sailed 19/08 from Luleå, Sweden for Lübeck, Germany with iron ore. Redirected to Karlskrona, Sweden for transferring cargo to German vessels. Arrived 25/09 at Haugesund. New master Tobias Lokna.
1940 Sailed 13/03 from Halifax, NS, Canada with 3.600 t wheat for Tau Mølle, Stavanger.
Arrived 01/04 at Stavanger. New master Trygve Berge.
Nortraship became managers 22/04. In Transatlantic convoy trade.
Sailed 09/11 from Sydney, NS, Canada med with timber for England. Master Einar Apeland.
1942 Sailed 27/01 from Clyde, Scotland in west going convoy ON 60. Sprung a leak and returned. Was 3 months at Cardiff, Wales for repairs.
In trade again 06/05 from Liverpool, England to Halifax and arrived 21/05.
1944 Arrived 03/01 at Sevilla, Spain and loaded oranges. Left 07/01 Sevilla for Gibraltar with 4 American pilots hidee in the propeller shaft tunnel.
Arrived 11/01 at Gibraltar.
1945 Sailed 09/09 from Cardiff for Bergen. Returned to owners in October.
1947 Repaired and rebuilt at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden. Installed oilfiring for the boilers. Built in the open bridge.
1951 Sold for GBP 160.000 to Rederiet för SS Lisbeth (Henckel & Schander A/B), Göteborg, Sweden. Delivered in Ålesund.
1959 Sold in January to Rederi-A/B Väsby (Helmer Hansson), Lerberget, Sweden.
1963 Sold in January to G. E. Foutoulakis & N. N. Notaras, Piraeus, Greece. Renamed PANGIA VRYSINIANI.
1968 Caught fire in engine room 27/08 abt. 10 nm from Halul Island, Qatar whilst on a voyage from Abu Dhabi, UAE to Kuwait in ballast. Engine room and superstructure completedly burned out. Towed to Bahrain and laid up. Condemned.
1970 Demolished by M. T. Alsharif, Kuwait.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2016 (SN/PS)