HAU20319240320001 VINLAND. Foto via SIU.

 

1924 MS VINLAND (HAU203192403)

 

warsailors

 

 

 

 

Type

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5606229

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1924/11

Bnr (Sno):

333

Bygger (yard):

A/S Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark.

Eier (owner):

D/S A/S John Bakke, Haugesund.

Disponent (manager):

O. A. Knutsen, Haugesund.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.525 tdw, 4.436 brt, 2.664 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 381,3’-Lbp: 368,5’-B: 53,7’-D: 27,6’-Dypg.: 23’ 3½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

5 luker.
10 bommer.
10 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDRF/LDDR

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dieselmotorer, Burmeister & Wain DM6125-M. Hver 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 500 x 900 mm. Totalt 384 NHK, 1,780 BHK. 2 propellere. Bygget av A/S Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (boiler) med arbeidstrykk 71 psi. Bygget av A/S Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1923 Kontrahert i november for DKK 2.378.000.
1924
Bygget som VINLAND av A/S Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark for D/S A/S John Bakke (O. A. Knutsen), Haugesund. Sjøsatt 02/10, levert i november. Byggesum NOK 2.950.000. Haugesunds første motorskip i utenriksfart. Satt inn i linjefart på Søramerika, senere i trampfart.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund ble managers i mars.
1940 Forlot 31/03 Christobal, Panama med stykkgods i konvoi for Falmouth, Cornwall med ankomst 01/05. Nortraship ble managers 22/04. I transatlantisk konvoifart.
1942 Deltok 05/11 som transportskip i Operasjon Torch, invasjonen i Nordafrika.
1945 Forlot 22/10 Kirkwall, Orkneyøyene for Bergen. Returnert til eierne i oktober.
1948 Overført til Skibs-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1949 Overført til D/S A/S Lisbeth (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1954 Solgt i september for GBP 105.000 til Einar M. Gaard A/S & Sigurd Haavik A/S, Haugesund. Levert i Gent, Belgia. Omdøpt til GARDHAV. I tramp og trelastfart.
1962 Solgt i januar for GBP 68.000 til Spyridon Xatapodis, Itacha, Hellas (Capetan San Juan Naviera S.A.), Beirut, Libanon. Omdøpt til CAPTAIN JOHN.
Videresolgt til Geo. N. Petrianides, Piraeus, Hellas.
Lagt opp 03/12 i Bombay, India grunnet uenighet om eierskap Tatt i arrest.
1963 Solgt 03/12 til Soc. Mar. Aurora S.A. (Kurt Reents, Duisburg, Vest-Tyskland), Beirut. Omdøpt til AURORA.
1965 Hugget i andre kvartal i Bombay under navnet CAPTAIN JOHN.

 

 

History in English:

1923 Ordered in November for DKK 2.378.000.
1924
Built as VINLAND at A/S Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Denmark for D/S A/S John Bakke (O. A. Knutsen), Haugesund. Delivered in November. Building costs NOK 2.950.000. The first motorvessel in Haugesund for overseas trade. In liner service on South America, later in tramp trade.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund became managers in March.
1940 Left 31/03 Christobal, Panama with general cargo in convoi for Falmouth, Cornwall and arrived 01/05. Nortraship became managers 22/04. In Transatlantic convoy trade.
1942 Participated 05/11 as a transport vessel in Operasjon Torch, the invasion in North Africa.
1945 Left 22/10 Kirkwall, Orkneys for Bergen. Returned to owners in October.
1948 Transferred to Skibs-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1949 Transferred to D/S A/S Lisbeth (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1954 Sold in September for GBP 105.000 to Einar M. Gaard A/S & Sigurd Haavik A/S, Haugesund. Renamed GARDHAV.
1962 Sold in January for GBP 68.000 to Spyridon Xatapodis, Itacha, Greece (Capetan San Juan Naviera S.A.), Beirut, Lebanon. Renamed CAPTAIN JOHN.
Re-sold to Geo. N. Petrianides, Piraeus, Greece.
Laid up 03/12 at Bombay, India owing to dispute over ownership. Arrested
1963 Sold 03/12 to Soc. Mar. Aurora S.A. (Kurt Reents, Duisburg, West Germany), Beirut. Renamed AURORA.
1965 Broken up in second quarter at Bombay under the name CAPTAIN JOHN.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2016 (SN/PS)