HAU20319250120001 SUDERØY. Foto via SIU.

 

1925 DS SUDERØY (HAU203192501)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5616843

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1913/03

Bnr (Sno):

749

Bygger (yard):

W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Newcastle, England.

Eier (owner):

D/S A/S O. A. Knudsen, Haugesund.

Disponent (manager):

Knut Knutsen OAS, Haugesund.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

11.000 tdw, 5.857 brt, 3.349 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 457,0’-Lbp: 445,5’-B: 57,7’-D: 28,3’-Dypg.: 24’ 8½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MJBT/LHIA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocation), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 27,0”–45,0”–75,0”, slag/stroke: 48,0”. 484 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 14,3’ x 11,5’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 6.900 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1913 Bygget som KIM ved W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Newcastle, England for A/S D/S Kim (B. Johannessen og Peder Johannessen), Tønsberg. Sjøsatt 21/01, levert i mars.
1917 Solgt til D/S A/S Balto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. Omdøpt til BALTO.
1924 Managers omdøpt til B. Stolt-Nielsen & Co., Haugesund.
1925 Solgt 28/01 for NOK 1.450.000 til D/S A/S O. A. Knutsen (O. A. Knudsen), Haugesund. Omdøpt til SUDERØY.
1929 Eierselskapet omdøpt Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund.
Ombygget til hvalkokeri ved Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg. Levert i september. Ny tonnasje: 6.268 brt, 3.597 nrt.
1931 I sesongen 1931/32 i opplag i Haugesund.
1934 3 arbeidere mistet livet av gassforgiftning 18/07 under arbeid ved Haugesund Mekaniske Verksted A/S, Haugesund.
Levert i september opphalingsslipp akter fra Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger. Ny tonnasje: 6.198 brt.
1937 Gikk i tankfart fra april til juni. Nye ombygginger ved NV Amsterdamsche Droogdok, Amsterdam, Nederland. Ny tonnasje: 11.000 tdw, 7.592 brt. Samtidig ble kjelene ombygget for oljefyring. Ferdig i august.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund ble managers.
1940 Nortraship ble manager. Benyttet som transport skip for tropper og varer mellom Storbritannia og Amerika under hele krigen.
1944 Deltok som transportskip for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1944/45.
1945 Levert tilbake til eiere i oktober i Halifax, NS, Canada. Utrustet for hvalfangst og deltok i fangst igjen sesongen 1945/46 sammen med fem hvalbåter.
1950 Gjennomgikk en stor modernisering i Bremen, Vest-Tyskland. Nye kjeler installert.
1958 Siste hvalfangstsesongen.
1959 Solgt for NOK 7.746.150 med seks hvalbåter (SUDERØY XI, XII, XIV, XV, XVI og XVII) til Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord. Lagt opp i Gonvika, Sandefjord.
1961 Solgt sammen med hvalbåter for GBP 95.000 til Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Omdøpt til JALINGA. Fremdeles i opplag. Hvalkvoten ble benyttet for A/S Kosmos sine kokerier.
1964 Solgt for GBP 75.000 til Eisen & Metall AG, Hamburg, Vest-Tyskland for hugging. Ankom 29/05 til Bremerhaven, Vest-Tyskland under slep av to taubåter.

 

 

History in English:

1913 Built as KIM at W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Newcastle, England for A/S D/S Kim (B. Johannessen og Peder Johannessen), Tønsberg. Launched 21/01, delivered in March.
1917 Sold to D/S A/S Balto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. Renamed BALTO.
1924 Managers renamed B. Stolt-Nielsen & Co., Haugesund.
1925 Sold 28/01 for NOK 1.450.000 to D/S A/S O. A. Knutsen (O. A. Knudsen), Haugesund. Renamed SUDERØY.
1929 Owners company renamed Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund.
Converted to a whale processing vessel at Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg. Delivered in September. New tonnage: 6.268 grt, 3.597 nrt.
1931 Season 1931/32 laid up at Haugesund.
1934 3 workers lost of gas poisoning 18/07 during work at Haugesund Mekaniske Verksted A/S, Haugesund.
Delivered in September with a slipway aft from Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger. New tonnage: 6.198 grt.
1937 In tanker service from april to juni. New conversions by NV Amsterdamsche Droogdok, Amsterdam, the Netherlands. New tonnage: 11.000 tdw, 7.592 grt. Boilers converted to oil firing. Completed in August.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund became managers.
1940 Nortraship became managers in April. Used as a transport vessel for troops and cargo between Great Britain and America during WW2.
1944 Used as a transport vessel for whale factory SIR JAMES CLARK ROSS season of 1944/45.
1945 Returned to owners in October at Halifax, NS, Canada. Fitted for whale processing and worked the season 1945/46 with 5 whale catchers.
1950 Refitted and modernized at Bremen, West Germany. New boilers installed.
1958 Last whale season.
1959 Sold for NOK 7.746.150 with 6 whale catchers (SUDERØY XI, XII, XIV, XV, XVI & XVII) to Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord. Laid up at Gonvika, Sandefjord.
1961 Sold with whale catchers for GBP 95.000 to Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed JALINGA. Still laid up. Whale catching quota used by A/S Kosmos whale factories.
1964 Sold for GBP 75.000 to Eisen & Metall AG, Hamburg, West Germany for demolition. Arrived 29/05 in tow by two tugs at Bremerhaven, West Germany.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2016 (SN/PS)

HAU20319250120002 SUDERØY. Foto via SIU.

HAU20319250120003 SUDERØY. Foto via SIU.