HAU20319280120001 ANGOLA som VIKING 2. Foto fra boka Damp av P. Jonassen & B. Eggen.

 

1928 DS-Hvb ANGOLA (HAU203192801)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5203102

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1914/09

Bnr (Sno):

32

Bygger (yard):

Kaldnes Patentslip & mek. Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Praia Amelia, Haugesund.

Disponent (manager):

Knut Knutsen OAS, Haugesund.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

207 brt, 76 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 106,8’-B: 21,6’-D: 13,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LGPC/LDKQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylinder, syl. dim.: 13,5’’-22,0’’-37,0’’, slag/stroke: 24,0’’. 102 NHK, 650 IHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler), kullfyrt med dim.: 13,5’ x 11,0’ og 2 fyrganger. Heteflate 1.813 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1914 Bygget som VIKING 2 ved Kaldnes Patentslip & Mek. Verksted, Tønsberg for Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Sjøsatt 17/07, levert i september. Satt i fangst ved selskapets Husvik Harbour stasjon på Syd Georgia.
1925 Solgt til Cia. Ballenera del Peru Ltda (Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Omdøpt til RIO CHIRA.
1928 Solgt i januar til Hvalfanger-A/S Praia Amelia (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Omdøpt til ANGOLA.
1929 Overført i august til Hvalfangst-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund. Omdøpt til SUDERØY III.
1938 Ombygget i januar til yacht/passasjer/lastebåt ved Haugesunds mek. Verksted, Haugesund. Dampmaskineriet fjernet. Installert Wichmann råoljemotor, 2-takt/enkeltv., 2-sylinder. 160 BHK. Bygget i 1921 av M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. Ny tonnasje: 199 brt, 99 nrt. Omdøpt til LANDANES.
Knut Knutsen OAS, Haugesund ble managers i mars.
Ny motor installert: Wichmann råoljemotor. 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl dim.: 380 x 400 mm. 300 BHK. Bygget av M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. Omrigget til fiskefartøy LANDANES (R-58-H).
1940 Rekvirert 10/06 av Die Kriegsmarine som NS.09 SINDBAD.
Omdøpt til V.5106 SINDBAD.
1945 Returnert til eierne i mai. Omdøpt til LANDANES. Brukt til fiske, sleping og personelltransport.
1947 Ombygget til passasjerskip. Leid ut til Haugesund Dampskibsselskab, Haugesund.
1955 Ny dieselmotor installert, Vølund. 4-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 290 x 410mm. 420 BHK ved 375 o. min. Bygget av A/S Vølund, København, Danmark.
1968 Solgt til Haugesund Slip A/S (Finn Nistad), Haugesund. Ombygget til fraktefartøy. Omdøpt til FRAKTFEM. Ny tonnasje: 350 tdw, 199 brt.
1969 Satt i fart i desember for Per D. Hansen P/R, Svolvær. Omdøpt til EVA KARIN.
1972 Tatt tilbake i november av A/S Haugesunds Slip, Haugesund. Omdøpt til FRAKTFEM.
1974 Solgt i februar til Frakt-Senter A/S (Olav Osnes), Haugesund.
1976 Solgt i mai til P/R Nils Nilsen, Mårnesstranda/Bodø. Omdøpt til TRANSPORT.
1981 Kondemnert og lagt opp om høsten.
1982 Solgt i mai til Julius Solnes, Borkenes/Bodø. Slept til Harstad og motor tatt ut.
1983 Senket 06/04 ved Svartskjær utenfor Harstad.

 

 

History in English:

1914 Built as VIKING 2 at Kaldnes Patentslip & Mek. Verksted, Tønsberg for Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Launched 17/07, Delivered in September. Catched for the company’s landstation Husvik Harbour at South Georgia.
1925 Sold to Cia. Ballenera del Peru Ltda (Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Renamed RIO CHIRA.
1928 Sold in January to Hvalfanger-A/S Praia Amelia (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Renamed ANGOLA.
1929 Transferred in August to Hvalfangst-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund. Renamed SUDERØY III.
1938 Converted in January to yacht/passenger/cargo vessel by Haugesunds mek. Verksted, Haugesund. Steam machinery removed. Installed Wichmann crude oil engine, 2-cy/sa., 2-cylinder. 160 BHP. Built in 1921 by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. New tonnage: 199 grt, 99 nrt. Renamed LANDANES.
Knut Knutsen OAS, Haugesund became managers in March.
New engine installed: Wichmann crude oil engine. 2-cy/sa., 4-cylinder, cyl dim.: 380 x 400 mm. 300 BHP. Built by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. Refitted to fishing vessel LANDANES (R-58-H).
1940 Requsitioned 10/06 by Die Kriegsmarine as NS.09 SINDBAD.
Renamed V.5106 SINDBAD.
1945 Returned to owners in May. Renamed LANDANES. Used for fishing, towing and personell transport.
1947 Converted to a passenger vessel. Lent out to Haugesund Dampskibsselskab, Haugesund.
1955 New diesel engine installed, Vølund. 4-cy/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 290 x 410mm. 420 BHP at 375 rpm. Built by A/S Vølund, København, Denmark.
1968 Sold to Haugesund Slip A/S (Finn Nistad), Haugesund. Converted to a freighter. Renamed FRAKTFEM. New tonnage: 350 tdw, 199 grt.
1969 In trade from December for Per D. Hansen P/R, Svolvær. Renamed EVA KARIN.
1972 taken back in November by A/S Haugesunds Slip, Haugesund. Renamed FRAKTFEM.
1974 Sold in February to Frakt-Senter A/S (Olav Osnes), Haugesund.
1976 Sold in May to P/R Nils Nilsen, Mårnesstranda/Bodø. Renamed TRANSPORT.
1981 Condemned and laid up in Autumn.
1982 Sold in May to Julius Solnes, Borkenes/Bodø. Towed to Harstad and engine removed.
1983 Scuttled 06/04 at Svartskjær off Harstad.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/02-2016 (SN/PS)