HAU20319360120001 MARTIN BAKKE. Bilde fra Sverre Johansen.

 

1936 MS MARTIN BAKKE (1) (HAU203193601)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods, kjøl/frys
motor ship, general cargo, reefer.

Off.no:

5608356

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1936/04

Bnr (Sno).:

496

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Skibs-A/S Marie Bakke, Haugesund.

Disponent (manager):

Knut Knutsen OAS, Haugesund.

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

8.690 tdw, 5.484 brt, 3.269 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 453,2’-Lbp: 435,9’-B: 58,8’-D: 28,6’-Dypg.: 25’ 6½’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
Lastekapasitet 529.000 ft³ inkludert 91.630 ft³ fordelt på 4
kjølerom på mellomdekk.
17 bommer; 1 x 20 t, 16 x 5 t.
16 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 2-sylinder Drammen Jern kompressorer. Kjølemedium NH3.
Indirekte fordamping. Kapasitet 108.800 kcal/time.
1 x 2-sylinder Drammen Jern kompressorer installert i 1938.
Kjølemedium NH3. Indirekte fordamping. Kapasitet 19.600
kcal/time. 0 °C i 3 kjølerom. -15 °C i 1 kjølerom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJDT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 62-WF-140. 2-takt/ dbltv., 5-sylinder, syl. dim.: 620 x 1.400 mm. 5.900 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop. Bunkerskapasitet 1.330 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1935 Bygget som MARTIN BAKKE av A/B Götaverken,
Göteborg, Sverige for Skips-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen
OAS), Haugesund. Sjøsatt 16/12.
1936 Levert i april.
1938 En ekstra kjølekompressor installert.
1940 Nortraship ble managers i april.
1945 Returnert eierne i oktober.
1963 Grunnstøtte i tett tåke 30/11 i Scheldeelven mens hun
var på reise fra Valparaiso, Chile til Antwerpen, Belgia med
2.000 t nitrat, 1.600 t fiskemel, 1.000 t bananer og stykkgods.
4 taubåter prøvde å dra skipet av men hun begynte å sprekke
og rom 3 ble lekk. Brakt flott 06/12 etter delvis lossing og slept
til Antwerpen. Dokksatt 12/12 for tetting av lekkasjer men det viste seg å være umulig. Losset mens hun lå i dokk. Erklært konstruktivt totalt tap 18/12. Kondemnert.
Skipet verdi i uskadet stand    GBP 110.000.
Antatte reparasjonskostnader  GBP 314.000.
Bergelønn                             GBP   70.000.
Lastens verdi etter utlossing    GBP 443.235.
1964 Solgt til huggere for GBP 37.000.
Hugging begynte 11/01 ved Jos de Smedt, Burght, Belgia.

 

 

History in English:

1935 Built as MARTIN BAKKE at A/B Götaverken, Göteborg,
Sweden for Skips-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen OAS),
Haugesund.
Launched 16/12.
1936 Delivered in April.
1938 One more refrigeration compressor installed.
1940 Nortraship became managers in April.
1945 Returned to owners in October.
1963 Ran aground in thick fog 30/11 in River Schelde whilst
on a voyage from Valparaiso, Chile to Antwerp, Belgium with
2.000 t nitrate, 1.600 t fishmeal, 1.000 t bananas and general
cargo. 4 tugs tried to refloat the vessel but she began breaking
and water leaking in to hold 3. Refloated 06/12 after part
unloading and towed to Antwerp.
Drydocked 12/12 for repairs of the leaks that was found impossible. Cargo discharged whilst in dock. Declared constructive total loss 18/12. Condemned.
Vessels value in undamaged conditions GBP 110.000.
Calculated repairs costs                      GBP 314.000.
Payment to salvors                             GBP   70.000.
Value of cargo after discharging           GBP 443.235.
1964
Sold to breakers for GBP 37.000.
Demolition began 11/01 by Jos de Smedt, Burght, Belgium.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/1989.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen, Per Sundfær & Steinar Norheim, Stein Erik Dagsland.
Sist oppdatert: 29/02-2016 (SJ/PS)

HAU20319360120002 MARTIN BAKKE. Foto via SIU.