OVERSIKT (FLEETLIST)

HAU229-VIBRAN SHIPPING, HAUGESUND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

Knut Knutsen, født 1925, er barnebarn av Knut Knutsen OAS. Han ble ansatt på rederikontoret i 1949 og etter 2 år ble han linjesjef. I 1956 startet han sitt eget selskap Vibran Shipping med arv etter farfaren og fikk overta D/S A/S Varøy.
Han gikk ut av shipping i slutten av 60-åra og satset på eiendomsmarkedet.

 

1956

MT

VIBRAN

(Bygget 1954)

4.190 tdw
3.256 brt
1.576 nrt

D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

1956

MS

MARIE BAKKE

(Bygget 1926)

8.075 tdw
4.307 brt
2.565 nrt

D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

1956

MS

JOHN BAKKE

(Bygget 1926)

8.380 tdw
4.746 brt
2.798 nrt

D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

1956

MS

SAMUEL BAKKE

(Bygget 1929)

8.330 tdw
4.744 brt
2.798 nrt

D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

1964

MS

VIBRAN NJORD

(Bygget 1949)

9.560 tdw
5.362 brt
3.041 nrt

D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

1968

MS

VIBRAN KRISTIN

(Bygget 1968)

520 tdw
199 brt
130 nrt

Vibran Shipping A/S (Knut Knutsen), Haugesund.

1968

MS

VIBRAN ELIN

(Bygget 1968)

520 tdw
199 brt
130 nrt

Vibran Shipping A/S (Knut Knutsen), Haugesund.

1975

MS

NORMAND VIBRAN

(Bygget 1975)

900 tdw
497 brt
229 nrt

D/S A/S Varøy (Knut Knutsen), Haugesund.

 

 

 

 

 

 

Kilde: Miramar, Skipet 2/89 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 24/01-2016 (PS)