HAU23318910120001 AVANCE. Foto fra boka Våre Gamle Skip av Leif M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

 

1891 DS AVANCE (HAU233189101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1870

Bnr (Sno).:

89

Bygger (yard):

Bergsunds mek. Verkstad, Stockholm, Sverige.

Eier (owner):

B. Stolt-Nielsen m.fl., Haugesund.

Disponent (manager):

B. Stolt-Nielsen, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV 2A2

 

 

Tonnasje (Tonnage):

360 tdw, 273 brt, 142 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 136,8’-B:22,1’-D: 9,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JNSR

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound.

Fart/forbr. (speed/cons.):

8,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1870 Bygget som SÜD av Bergsunds mek. Verkstad, Stockholm, Sverige for Deutsch-Schwedische DSGS, Lübeck, Tyskland.
1885 Solgt til Sartori & Berger, Kiel, Tyskland. Ny maskin & kjele installert. 1 stempel dampmaskin,
compound. 2-sylinder, syl. diam.: 16,0”–29,0”, slag/stroke: 19,0”.  37 NHK. Bygget av Lübecker Maschinenbau A.G., Lübeck, Tyskland.
1 dampkjele med dim.: 9,0’ x 7,8’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Lübecker Maschinenbau A.G., Lübeck, Tyskland.
1891 Solgt 16/03 for NOK 40.000 til
B. Stolt-Nielsen m.fl., Haugesund. Omdøpt til AVANCE.
1901
Mikal Lindøe, Haugesund ble manager.
1917 Oppbrakt 18/03 av den tyske ubåten UB 36 (Oberleutnant zur See Harald von Keyserlingk) ved Maas fyrskip, Holland mens hun var på reise fra Holland til London, England med matvarer. Ført til Zeebrügge. Belgia og erklært god prise. Satt i fart for Deutsches Reich (Feldteisenbahnchef).
1921 Overtatt av Woermann-Linie A.G. und Deutche Ostafrika Linie, Hamburg, Tyskland.
Senere skjebne ukjent.

 


Sjøforklaring 1916:
D/S
»Avance« (J.N.S.R.) av Haugesund grundstøtte paa reise fra Grimsby til Burntisland den 12. mai i nærheten av Coquet Isl. og blev staaende fast, indtil det ved hjælp av britisk patruljebaat »Itonian« kom av grunden, hvorefter fartøiet blev slæpt til Blyth.
        Sjøforklaring i Blyth den 15. mai. Av forklaringen fremgaar, at aarsaken til grundstøtningen skyldes taake i forbindelse med at vaktholdet paa kommandobroen ved anledningen var overlatt til baatsmanden, som ikke var navigatør og hvis første tur som baatsmand i utenriksfart det var.
        Skibsinspektøren indstillet derfor skibets fører paa strafansvar for utvist uagtsomhet, hvorefter der av vedkommende politimyndighet, for overtrædelse av straffelovens § 416 jfr. sjødygtighetslovens § 82, blev forelagt angjældende en bot av kr. 100,00, som vedtokes.

 

 

History in English:

1870 Built as SÜD by Bergsunds mek. Verkstad, Stockholm, Sweden for Deutsch-Schwedische DSGS, Lübeck, Germany.
1885 Sold to Sartori & Berger, Kiel, Germany. New engine & boiler installed. 1 steam reciprocating, compound. 2-cylinder, cyl. diam.: 16,0”–29,0”, slag/stroke: 19,0”. 37 NHK. Built by Lübecker Maschinenbau A.G., Lübeck, Germany.
1 boiler with dim.: 9,0’ x 7,8’ and 2 furnaces. Working pressure 180 psi. Built by Lübecker Maschinenbau AG, Lübeck, Germany.
1891 Sold 16/03 for NOK 40.000 to B. Stolt-Nielsen et.al., Haugesund. Renamed AVANCE.
1901
Mikal Lindøe, Haugesund became manager.
1917 Captured 18/03 by the German submarine UB 36 (Oberleutnant zur See Harald von Keyserlingk) at Maas light vessel, Holland whilst on a voyage from Holland to London, England with food. Taken to Zeebrügge, Belgium and declared as a good prize. Put in trade for Deutsches Reich (Feldteisenbahnchef).
1921 Taken over by Woermann-Linie A.G. und Deutche Ostafrika Linie, Hamburg, Germany.
Further fate unknown.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Stein Erik Dagsland. Boka Våre Gamle Skip av Leif M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn, uboat.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 30/11-2018 (SN/PS)