Hartvig Larsens Rederi
Av Jahn Breivik. Publisert i Skipet 2-1993.

        Skipsreder Hartvig Larsen ble født i Stavanger i 1884. Hans foreldre var skipsfører August Olai Larsen, født 1856 i Bokn, og hustru Rakel født Eliassen, født 1854 i Stavanger og de bosatte seg i Haugesund i 1898. August Larsen og hans bror, Jacob Larsen, var skipsførere i Wrangells Rederi. Deres far, Ole Larsen Kro fra Bokn var bror av reder Mons Larsen Kro som også er et kjent navn fra kvalfangsthistorien.
        Hartvig Larsen ble først ansatt hos skipsmegler R.G. Hagland og senere hos Peder Rygh. I 1908 fikk han ansettelse i rederiet B. Stolt-Nielsen, Haugesund der han var i 18 år.
        I 1928 startet han eget rederi. Den første båten som ble innkjøpt var fiskedamperen "HAVLID" som ble innkjøpt fra Brødrene Lothes Rederi, Haugesund. "HAVLID" var på 150 t.dw. og bygget i England i 1891.
Båt nr.2 ble kjøpt i 1929 fra Tyskland. Fiskedamperen "HAVLYN" på 200 t.dw. var bygget i 1920 og gikk i fersksildfart og deltok på sildefisket. Allerede 27.2.1929 grunnstøtte "HAVLYN" ved Oksøy nær Espevær på vei til Haugesund med 500 hl sild som var tatt ved Ramsholmene. Skadene var ikke store.
        Det må imidlertid ikke ha vært noen fremtid i fisket for rederiet, for allerede samme år ble begge fiskedamperne solgt, "HAVLID" til Sortland hvor skipet ble værende resten av sin tid, og "HAVLYN" tilbake til det gamle tyske rederiet.
        I januar 1930 kjøpte Larsen lasteskipet "SADO" på 1.300 tdw., bygget 1917, fra Oslorederiet E.B. Aabys Rederi. Kaptein Ola I.A. Hellvig overtok kommandoen og 1. styrmann var Leonard Revang som senere ble skipets fører gjennom en lang rekke år. "SADO" fortsatte en tid på timecharter for Aaby i linje mellom Swansea - Portugal, Frankrike og Marokko. Senere kom så skipet over i mer tradisjonell trampfart. I likhet med mange andre av byens mindre skip, fant "SADO" beskjeftigelse i farten til og fra Island og Færøyane, oftest med salt og kull, men iblant også med sement, og trelast til disse landene og med saltfisk fra Island til Middelhavet og med salt til Island/Færøyane eller frukt til Kontinentet i retur.
        Farten på Island og Færøyane var temmelig hard både for skip og mannskap, med dårlige navigasjonshjelpemidler og elendig fyrbelysning, men "SADO" seilte heldig. En av de mest dramatiske episoder i denne farten var imidlertid da skipet ble liggende utenfor Vestmannaeyjar i hele 3 uker før skipet kunne komme inn pga. uvær.
        Tomtønner ble også fraktet fra Haugesund og distriktet til Island/Færøyane. "SADO" lastet hele 15.000 tønner med opptil 26 fot høy dekkslast. I sesongene var skipet også beskjeftiget i druefarten mellom Spania og Portugal og det deltok også i "isasildfarten". Fra tid til annen ble det også trelastreiser fra Hvitehavet og Østersjøen. Andre mer tilfeldige reiser var makadam fra Borgøy i Tysvær til London eller stein fra Eidfjord til Ghent, det var harde tider i disse årene og nærmest et endeløst slit å få endene til å møtes. Bortsett fra enkelte korte opplagsperioder i 1931, 1935, 1938 og 1939, var skipet i fart gjennom det meste av de vanskelige 1930-årene. I 1938 var skipet i forholdsvis lang tids befraktet av Ahlmarksrederiet i Karlstad for sin linje mellom Vänernhavner og England.
        I aprildagenen 1940 skulle skipet laste fisk i Lofoten for Hull, men skipt ble liggende bortgjemt i Svolvær med last inne til skipet stakk til havs fra Harstad 15. mai med kurs for Shetland og med flere kjente nordmenn ombord som flyktninger. Skipet kom vel fram med kaptein Ottar Breivik på broen.
        Skipet ble innlemmet i Nortraships flåte og skipets styrmann, Harald Østensjø, ble forfremmet til kaptein og seilte med skipet til en stund etter krigens slutt. For det meste gikk skipet i engelsk kystfart. I denne farten opplevde "SADO" flere episoder, bl.a. ble skipet angrepet av tyske fly utenfor Kinnaird Head i Skottland uten at dato oppgis. Det påstås at skipet skulle være det første norske skip som virkelig skjøt ned et tysk fly.
        En gang kom skipet ut for orkan da det var sementlastet og måtte søke inn til Portland for ikke å bli brukket ned. Under dette anløpet ble ror og propeller sterkt skadet slik at skipet måtte tas på slep. En natt brakk imidlertid sleperen og slepebåten forsvant. Ombord på "SADO" ble man enig om å forsøke å klare seg selv, og det lyktes å føre skipet inn til en skotsk havn med bare en halv propellvinge intakt.
        I mars 1946 kom skipet tilbake til Norge, og i likhet med alle andre skip som hadde seilt under hele krigstiden, var skipet sterkt nedslitt. Etter lengre tids reparasjon og opp-pussing, først ved Tjøme Verft i Tønsberg og senere ved Pusnæs Mek. Verksted i Arendal, kom "SADO" så i fart igjen med Leonard Revang som fører.
        15.1.1949 grunnstøtte skipet på en sandbanke i Elben på vei fra Haugesund til Hamburg med 8.133 kasser iset sild. Skipet fikk bare mindre skader på ' roret. 5.11.1950 møtte imidlertid skipet sin skjebne da lasten av svovelkis fra Vigsnes på Karmøy til Stettin forskjøv seg i Skagerrak. Skipet kantret og sank på 54 favners dyp utenfor Hirtshals.
        Til erstatning for "SADO" kjøpte Hartvig Larsen i juni 1951 sitt største og siste skip, dampskipet "MARVEL" fra Fred. Olsen & Co., Oslo. "MARVEL" som var på 2.530 tdw., var bygget i 1921 ved Akers Mek. Verksted. Kaptein Leonard Revang overtok kommandoen på skipet og førte det i mange år.
"MARVEL" kom først og fremst til å gå i trelastfarten på Hvitehavet, men gikk også i annen fart. I 1954 ble det installert oljefyring ombord og den gamle tynne skorsteinen ble byttet ut med en oval og tykkere skorstein. Ellers beholdt "MARVEL" sitt utseende og var et av de mest velholdte skip i trelast-farten.
        Hartvig Larsen døde i 1956, men fortsatte å figurere som skipets disponent i skipsregistrene like til skipet ble solgt. Det var imidlertid sønnen, Arne Larsen, som overtok som disponent for rederiet.
        22.11.1960 kolliderte "MARVEL" med britisk DS "PATRICIAN" i Humbermunningen på vei fra Immingham til Porsgrunn med kullast. Skipet fikk bare små skader. Årsaken var dårlig sikt. Kristian Monclair overtok som skipets kaptein i 1964.
        Etter sin siste trelastsesong i 1966, kom skipet hjem til Haugesund og gikk i opplag på Hønå 21. januar 1967. Tidlig på høsten 1967 ble så skipet solgt til Lorentzens Skibs-A/S i Oslo som betalte 13.250 pund for det gamle skipet. Navn og skorstein ble overmalt, det nye navnet, "JOHS. STOVE", ble aldri påmalt skipssiden, mens skorsteinen ble helt svartmalt. Bakgrunnen for kjøpet var å finne i selskapets assuransepolitikk hvor rabattene ga mer enn denne skrapspekulasjonen kostet. Det ble sagt at kjøperen hadde planer om å bygge skipet om til verkstedskip, men det ble det intet av. I september 1968 ble skipet solgt til Norsk Skipsophugnings Co. i Grimstad for kr. 235.000 for opphugging. 23.9.1968 ankom skipet under slep til Grimstad på sin siste reise. Og slik endte, historien om Hartvig Larsens rederi.

Avskrift ved Per Sundfær 29/08-2018.