Haugesund Dampskibsselskab A/S
av Dag Bakka Jr. Publisert i Skipet 1-1999.


        Som byen lå ved sjøveien langs kysten, var det viktig for Haugesund å knytte til seg distriktene rundt byen. Ruteselskaper i Bergen og Stavanger underholdt ruter som knyttet byen til omverdenen. Det var likevel behov for et lokalt ruteselskap, og 18. september 1877 ble Haugesunds Dampskibsselskab formelt stiftet. Aksjekapitalen på 62.000 kroner var for det meste tegnet i byen, men også endel i Stavanger, Ryfylke og Sunnhordland.
        Dampskipet "Mandal" på 96 brt ble kjøpt for 60.000 kroner, og satt i rute som "Karmsund" i oktober 1877. Båten ble satt i rute mellom Stavanger og Bergen med anløp av Kopervik, Haugesund og en rekke steder i Sunnhordland. Det ble gjort fire turer i uken, dvs. to rundturer; en gikk Nyleia mellom Stord og Bremnes, mens den andre gikk på utsiden av Bømlo.
        Selskapet måtte hevde seg i konkurransen på de lengre avstander, samtidig som det sesongvis var lite trafikk i de ytre strøk i Sunnhordland. Etter noen år fikk selskapet postbidrag, men måtte likevel tåle tap de første 9 år. Fra 1887 gikk selskapet med overskudd, men fortsatte i alle år som et lite og lokalt selskap med et begrenset marked.
        Først høsten 1904 kunne selskapet ta i bruk sitt nye skip, levert fra Trondhjems Mek Verksted som "Karmsund", mens det gamle måtte ta navnet "Karmøy". Nybygningen var på 253 brt og således vesentlig større. Gjennom femti år var "Karmsund" selve livsnerven i ytre strøk mellom Bergen og Haugesund, og hadde dertil anløp i Ryfylke og Stavanger.
        I 1906 kjøpte selskapet også sitt tredje skip, som fikk navnet "Haugesund", og noen år ble rutene drevet med tre skip. Etterhvert viste det seg at den nye, store "Karmsund" alene kunne utføre den nødvendige ruteplan, og gamle "Karmøy" og "Haugesund" ble begge solgt i 1915.


KNUTSEN GÅR INN I HAUGESUND DAMP.

        Det er uklart når Knut Knutsen OAS kom inn som aksjonær i Haugesund Damp. Den synlige innflytelsen ser en først etter 1945. Rederiet kjøpte totalt opp 40 prosent av aksjene, gjennom skipsaksjeselskapene, NOR og av familien direkte.
        Da krigen sluttet, stod Haugesund Damp som eier av to skip, "Karmsund" og "Brandasund", en antikvitet fra 1858 som var kjøpt som erstatningstonnasje i 1944. Mens skipene var ved verksted for vårpuss i 1946, ble Hvalfanger-A/S Suderøy's transportbåt "Landanes" leiet inn. Dette var den tidligere hvalbåten "Suderøy III", som i 1937 var bygget om til snurpebåt og siden ble brukt til forskjellige oppgaver, blant annet som Knutsens lystbåt og til transport av mannskaper fra Haugesund til havner rundt Nordsjøen.
Sommeren 1947 fikk "Landanes" bygget ut salongene, og ble satt inn i ruten om sommeren, samtidig som "Brandasund" gikk i opplag. Haugesund Damp leiet båten fra Suderøy, men med sine egne folk ombord. Sammen holdt "Karmsund" og "Landanes" rutene mellom Stavanger og Bergen. En av de ukentlige rutene gikk til Ryfylke, fra Kopervik østover til Nedstrand, Sand og Sauda.
        Med utnevnelse av ny disponent i selskapet i 1949 ble en av Knutsens medarbeidere ansatt, forhyringssjef Øistein Lande. Lande ledet selskapet like til pensjoneringen i 1968. Administrasjonen ble på 50-tallet utvidet til også å stå for driften av Veritas-ruten.
        Tidlig i 50-årene besluttet Knutsen å satse sterkere på Haugesund Damp. En moderne rutebåt av sjøbusstypen ble bestilt fra A/S Stord i februar 1952, og på samme tid ble en av de gamle hvalbåtene tatt ut av opplag ved Vibransøy og sendt til Haugesunds mek Verksted for ombygging. Den ombygde hvalbåten var først ferdig og ble levert i august 1953 som "Stolmen”. Den var fremdeles eiet av Suderøy-selskapet, men gikk under en slags bare-boat- befraktning til Haugesund Damp. Med sine 361 brt og 260 passasjerplasser var ’’Stolmen’’ en robust rutebåt for den værharde og ofte vanskelige ruten i ytre led til Bergen. Etter leveringen av "Stolmen” gikk dampskipet "Kaumsund" sin siste tur i august 1953, og ble deretter lagt opp for salg. Senere på høsten ble den solgt til Haugesund Sildeolje & Fodermelfabrik for bruk som omlastings- og losjifartøy under storsildfisket. I sesongen fra januar til mars var skipet ute langs Vestlandskysten, men lå resten av året opplagt i hjembyen.
        Sjøbussen fra Stord lå klar i november 1953, døpt "Tonjer”. Den var på 333 brt og hadde et lite bildekk akter. Båten var eiet av selskapet og var god for 13-14 knop. Ved levering gikk den inn i ruten Haugesund- Kopervik-Stavanger; parallelt med Stavangerskes "Haugesund". Med splittelsen av den gamle langruten i en Bergen- og en Stavanger-rute med tre skip, stod nå Haugesund Damp i en solid posisjon. "Landanes" og "Stolmen" alternerte i Bergensruten, som også hadde en ukentlig avstikker til Sauda. Slik ble rutene drevet i gjennom mange år. Båtene gikk som urverk, med lite off-hire.
        "Stolmen" var ved Haugesunds Mek Verksted høsten 1954 for å få 8 nye lugarer, samtidig som det gamle propellanlegget ble byttet ut med vripropell. "Landanes" ble året etter slept til Frederikshavn av fraktebåten "Trane" for å få inn en ny Vølund-maskin, mens "Tonjer" samme høst fikk forlenget bildekket ved HMV. "Tonjer" fikk seg forresten en kraftig trykk da den 26. desember 1960 på-pårent av Bergenskes "Corvus" ved kai i Stavanger.

 

SAMARBEID MED JØSENFJORD RUTELAG.

        Mot slutten av 50-årene kom Knutsen også inn på eiersiden i et annet ruterederi, nemlig A/S Jøsenfjord Rutelag i Stavanger. Dette selskapet med sin lokale forankring i Ryfylke stod i et visst motsetningsforhold til Det Stavangerske Dampskibsselskab og Stavanger-interesser. På denne tid merket man i Jøsenfjord mindre oppslutning om selskapet og Stavanger-interesser var interessert i å kjøpe seg inn, med formålet å fusjonere selskapet inn i Stavangerske. Det var ikke mindre enn 545 aksjonærer, de fleste småaksjonærer i distriktet, men også i Stavanger og Haugesund. Disponent Magnus Kalheim i Jøsenfjord Rutelag søkte å komme fram til en avtale som sikret selskapets integritet. Han kom frem til en avtale med Torvald Staalesen, disponent i Vestenfjeldske Oljeselskap NOR, som var en del av Knutsen-gruppen, om at NOR skulle få kjøpe aksjene som kom på markedet, til en gunstig pris.
        Rundt 1960 var oppkjøpet kommet godt i gang, og Knutsens andel endte på over 50 prosent. På generalforsamlingen i 1963 ble Torvald Staalesen valgt til styreformann i Jøsenfjord Rutelag.
        På denne bakgrunn kom Haugesund Damp og Jøsenfjord til å samarbeide om ny båt til Stavanger-ruten til erstatning for "Tonjer". Med utviklingen i biltrafikken viste båten seg ikke lenger så hensiktsmessig, og i 1963 ble det bestilt ny båt til ruten. Kontrakten ble inngått med Br. Lothe A/S Flytedokken i Haugesund for en ferge for 30 biler, med overbygget baug og vanlig gjennomkjøring. Det ble til at Jøsenfjord Rutelag trådte inn som kontrahent, mot bare-boat-befraktning til Haugesund Damp, og trolig med NOR som garantist.
        I mai 1964 lå fergen klar, døpt "Tre Måker" (som er Haugesunds byvåpen), og med Stavanger som registreringshavn. Med sine 446 brt og 147 fot var den fremdeles mindre enn Stavangerskes "Haugesund", som gikk i konkurrerende rute, men den var med baugporten langt mer rasjonell. Innsetting av "Tre Måker" på Stavanger, gjorde "Tonjer" fri til Bergensruten. Fra sommeren 1964 gikk derfor "Landanes" i opplag som reserveskip, da "Tonjer" kom inn i samseiling med "Stolmen". Haugesunds Dampskibsselskab kunne 1. januar 1968 overta "Tre Måker" fra Jøsenfjord, og fergen ble nå omregistrert til Haugesund.

 

NY OMORGANISERING.

        I juni 1968 ble ruteomlegget omorganisert. "Tre Måker" fortsatte uforandret, mens ruten Haugesund-Bergen ble redusert fra 4 til 3 ukentlige rundturer.
"Stolmen" viste seg best rustet til ruten, til tross for at "Tonjer" var både bilførende og hurtigere. Det ble derfor til at "Tonjer" gikk i opplag som reservebåt, mens "Landanes" straks ble solgt for å bygges om til fraktebåt.
Nå ble ikke "Tonjer" liggende så lenge, for i desember 1969 ble den solgt til Italia og overlevert kjøperne i Haugesund like over nyttår.
        Men nye tider stod for døren. Statlige refusjonsordninger gav myndighetene også et ord med på laget, samtidig som tekniske utfordringer meldte seg.
Åpningen av riksvegsambandet Stavanger-Skudeneshavn i 1971 tok over tyngden i trafikken langs kysten, til skade for "Tre Måker" og "Tungenes", som Stavangerske hadde satt inn mellom Haugesund-Kopervik-Stavanger. Riksvegsambandet ble drevet av Stavangerske, og Haugesund Damp tok konsekvensen og valgte i stedet å satse på ren personbefordring.

 

WESTAMARAN-EPOKEN.

        I 1971 bestilte derfor selskapet en 140-seters hurtigbåt fra Westermoen Hydrofoil, av en ny og da uprøvd type, kalt "Westamaran". Den første av typen ble levert i juni 1971 til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane som "Fjordglytt", og markerte revolusjonen i norsk rutefart.
        Haugesund Damp's båt ble den andre i serien, levert i januar 1972, med det tradisjonsrike navnet "Karmsund". Den slanke katamaranen knyttet byene sammen med 28 knops fart, og "Tre Måker" ble pensjonert og gikk i opplag ved Hasseløy. Den ble først solgt i juli 1973 til Ålands-øyene, den fremdeles er i bruk.
Også på ytre led til Bergen ble det arbeidet med en ny båt til erstatning for "Stolmen", og valget falt på en Westamaran 86 innredet med lasterom forut og med plass til 94 passasjerer. Med navnet "Haugesund" ble den satt inn i ruten i desember 1973, og gav et helt nytt transporttilbud til ruteområdet.
        Gamle "Stolmen" gikk sin siste tur 10. desember 1973, og gikk deretter i opplag på Vibransøy. Der ble den liggende i 9 år før den ble solgt og siden senket på Nedstrandsfjorden.
        Haugesund Damp var det første norske ruteselskap som satte sin tredje Westamaran i drift; "Storesund" i september 1974 på ruten Haugesund-Kopervik-Stavanger. En tid gikk både "Karmsund" og "Storesund" i ruten, inntil nedgangen i trafikken fikk selskapet til å trekke ut den eldste båten høsten 1975. Den ble solgt til Frankrike i desember samme år.
        I flere år gikk rutefarten jevnt med de to båtene. Selskapet passerte sin 100-årsdag i 1977 med behørig festivitas. Carl R. Amundsen var nå leder av selskapet, som hadde sin administrasjon felles med Veritas-ruten.
Det hadde i mange år vært arbeidet for en samordning av rutetilbudet i ytre del av Hordaland, og etter avgjørelse fra Samferdelsdepartementet ble konsesjonen for ruten Haugesund-Bergen fra 1. mai 1980 overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Fra denne dato ble ruten overført til HSD, mens båten samtidig ble solgt til selskapet og skiftet navn til "Tjelden". I flere år ble den drevet i samme rute som før, inntil offentlige nedskjæringer i 1989 setter en endelig stopper for rutebåttrafikken i ytre strøk av Hordaland.
Stavanger-ruten ble drevet i en slags samseiling med Flaggruten, og totalt merket selskapene en nedgang i trafikken. Haugesund Damp satset likevel på en ny båt, og fikk levert en Westamaran 86 av tredje generasjon i april 1981, døpt "Haugesund".
        Etter avtalen ble "Storesund" overtatt av verkstedet, som straks solgte den videre til Stavangerske.
Sviktende inntjening både i Stavanger-ruten, i Veritas-ruten og økonomisk skipbrudd i Knutsen-rederiet, førte til salg av virksomheten i 1984. For Haugesund Damp førte det til at "Haugesund" ble solgt til "erkefienden" Stavangerske i august 1984, etter 107 år med mer eller mindre hard konkurranse med dette selskapet. Haugesundsruten ble opprettholdt som før med denne båten, Stavangerske lot den til og med beholde den opprinnelige oransje-røde fargen.
Knutsens interesser i Jøsenfjord Rutelag var allerede utløst ved at selskapets flåte og konsesjoner ble overtatt av Stavangerske i januar 1976. Det lille som var igjen av Jøsenfjord-selskapet gikk senere sammen med Veritas-ruten om drift av en godsterminal på Stavanger havn.

Avskrift 03.01-2019 ved Per Sundfær.