HAU23819550120001 HELLESUND som SUDERØY V. Foto via facebook.com/permalink.php?story.

 

1955 MS HELLESUND (2) (HAU238195501)

 

warsailors

 

 

 

 

Type

motorskip, stykkgods
motor ship, dry cargo.

Off.no (IMO):

5342996

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1930/08

Bnr (Sno):

310

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Suderøy, Haugesund.

Disponent (manager):

Knut Knutsen OAS, Haugesund.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

326 brt, 133 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 149,7’-Lbp: 141,4’-B: 23,9’-D: 13’ 10’’-Dypg.: 13’ 1¾’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJFK/LDPC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Polar. 2-takt/enkltv., 7-sylinder, syl. dim.: 250 x 420 mm. 520 BHK ved 300 o. min. Bygget i 1941 av British Auxiliaries Ltd, Glasgow, Scotland

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 54 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

108kW/220VDC.

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1930 Bygget som DS SUDERØY V ved Nylands Verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund. Sjøsatt 10/07, levert 12/08. 252 brt, 86 nrt. Lbp: 115,1’-B: 23,9’-D: 13,2’. 1 dampmaskin, triple exp. 3-sylinder, syl. dim.: 13,8’’-22,0’’-37,5’’, slag: 24,0’’. 138 NHK, 750 IHK. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.
1 dampkjel, oljefyrt med dim.: 14,0’ x 11,1’ og 3 fyrganger. Heteflate 2.319 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.
1940 Nortraship ble managers i april. Rekvirert av British Admiralty i august.
1941 Overtatt av Royal Canadian Navy som minesveiper. Omdøpt til HMCS SUDEROY V.
1945 Returnert eierne i november. Omdøpt til SUDERØY V.
1951 Forlenget og ombygget til motortråler ved
A/S Haugesund Slip, Haugesund. Installert Polar dieselmotor, 2-takt/enkeltv., 2-sylinder, syl. dim.: 250 x 420 mm. 520 BHK ved 300 o. min. Bygget i 1941 av British Auxiliaries Ltd, Glasgow, Scotland. Installert 2 dieselgen., hver 54 kW. Totalt: 108kW/220VDC. Ny tonnasje: 326 brt, 133 nrt. Nye dim.: Lbp: 149,7’-B: 23,4’-D: 13,10’. (R-49-H).
1955 Ombygget til fraktbåt ved A/S Haugesund Slip, Haugesund. Omdøpt til HELLESUND. Utleid til D/S Veritas. Samme managers.
1959 Omdøpt til SUDERØY V (R-49-H) i juni.
1965 Ombygd til ringnotsnurper ved A/S Haugesund Slip, Haugesund.
1970 Eierselskapet omdøpt til Skips-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1972 Solgt 18/01 til Hans H. Skorpen P/R, Nordstrøno/Bergen.
Omdøpt 07/02 til IDOL (H-22-O).
Ny motor installert: Alpha dieselmotor. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl dim.: 260 x 400 mm. 990 BHK ved 400 o. min. Bygget av Alpha-Diesel A/S, Fredrikshavn, Danmark.
1975 Fikk brann i maskinrom og overbygg 15/10 under fiske i posisjon 60.35N-03.47Ø. Slept til Ågotnes og kondemnert.
1976 Solgt til K/S Eidesvik & Co. A/S (Kristian & Lauritz Eidesvik, Bømlo), Haugesund. Ombygget til stand-by skip ved Horten Verft A/S, Horten. Installert sidepropell forut. Nye dieselgen. installert: 1 216 kW, 1 128 kW, 1 nødgen. 40 kW. Totalt 354kW/220VAC/50Hz. Ny tonnasje 500 tdw, 460 brt, 216 nrt.
1977 Satt i fart i mai som GEO BOY.
1990 Solgt i februar til Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt til STRILØY.
1993 Overført i september til Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Ommålt: 466 brt, 139 nrt.
2001 Overført i april til Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2007 Hugging begynte 25/04.

 

 

History in English:

1930 Built as SUDERØY V at Nylands Verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund. Launched 10/07, delivered 12/08. 252 grt, 86 nrt. Lbp: 115,1’-B: 23,9’-D: 13,2’. 1 steam reciprocating, triple exp. 3-cylinder, cyl. dim.: 13,8’’-22,0’’-37,5’’, stroke: 24,0’’. 138 NHP, 750 IHP. Built by Nylands Verksted, Oslo.
1 boiler, oil fired with dim.: 14,0’ x 11,1’ and 3 furnaces. Heat area 2.319 ft². Steam pressure 200 psi. Built by Nylands Verksted, Oslo.
1940 Nortraship became managers in April. Requsitioned by British Admiralty in August.
1941 Taken over by Royal Canadian Navy as a mine sweeper. Renamed HMCS SUDEROY V.
1945 Returned to owners in November. Renamed SUDERØY V.
1951 Lengthened and converted to a motor trawler at
A/S Haugesund Slip, Haugesund. Installed Polar diesel engine, 2-stroke/sa., 7-cylinder, cyl. dim.: 250 x 420 mm. 520 BHP at 300 rpm. Built in 1941 by British Auxiliaries Ltd, Glasgow, Scotland. Installed 2 dieselgen., each 54 kW. Total: 108kW/220VDC. New tonnage: 326 grt, 133 nrt. New dim.: Lbp: 149,7’-B: 23,4’-D: 13,10’. (R-49-H).
1955 Converted to a freighter at A/S Haugesund Slip, Haugesund. Renamed HELLESUND. Leased out to D/S Veritas. Same managers.
1959 Renamed SUDERØY V (R-49-H) in June.
1965 Converted to a purse seiner at A/S Haugesund Slip, Haugesund.
1970 Owners company renamed Skips-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1972 Sold 18/01 to Hans H. Skorpen P/R, Nordstrøno/Bergen.
Renamed IDOL (H-22-O) 07/02.
New engine installed: Alpha diesel engine. 2-cy/sa., 9-cylinder, cyl dim.: 260 x 400 mm. 990 BHP at 400 rpm. Built by Alpha-Diesel A/S, Fredrikshavn, Denmark.
1975 Fire in engine room and superstructure 15/10 whilst fishing in position 60.35N-03.47E. Towed to Ågotnes and condemned.
1976 Sold to K/S Eidesvik & Co. A/S (Kristian & Lauritz Eidesvik, Bømlo), Haugesund. Converted to a stand-by vessel by Horten Verft A/S, Horten. Installed bow thruster. New dieselgen. installed: 1 216 kW, 1 128 kW, 1 emergency gen. 40 kW. Total 354kW/220VAC/50Hz.New tonnage 500 tdw, 460 grt, 216 nrt.
1977 In service from May as GEO BOY.
1990 Sold in February to Simon Møkster, Stavanger. Renamed STRILØY.
1993 Transferred in September to Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Re-meas.: 466 grt, 139 nrt.
2001 Transferred in April to Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2007 Demolition began 25/04.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/12-2018 (SN/PS)