HAU24019500120001 MAGNHILD som LA FRANCE. Foto fra boka Våre Gamle Skip av Leif M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

 

1950 MS MAGNHILD (4) (HAU240195001)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5407162

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1909/07

Bnr (Sno).:

72

Bygger (yard):

Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig.

Eier (owner):

Dampskibet A/S Magnhild, Haugesund.

Disponent (manager):

M. Clausen, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

930 tdw, 617 brt, 358 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 182,0’-B: 27,5’-D: 13,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 lasteluker.
3 vinsjer.
3 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MRFJ / LEIH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. dim.: 13,0”–21,0”–33,0”, slag/stroke: 27,0”. 78 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boilers), med dim.: 12,3’ x 10,0’ og 3 fyrganger Heteflate 1.4540 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1909 Bygget som LA FRANCE ved Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig av Nicolay Wiborg for A/S La France (Nicolay Wiborg), Kragerø. Sjøsatt 27/05, levert i juli.
1916 Solgt i mai til Skibs-A/S La France (O. G. Gjessen), Skudeneshavn. Brukt i sildefarta i Nord- og Østersjøen.
1940 Beslaglagt i juli av tyskerne, benyttet som minelegger.
1944 Truffet under alliert luftangrep og sank 28/12 på grunt vann i posisjon
59.08N-05.18Ø (nær Skudesnes).
1946 Hevet i mai av Taranger's Bjergningskompagni, Bergen. Omdøpt til TORVIK. Lagt opp ureparert.
1949 Overtatt av Brødrene Lothe A/S, Haugesund. Omdøpt til KING.
1950
Overtatt av A/S D/S Magnhild (Martin Clausen), Haugesund. Reparert og ombygget til motorskip: Dampmaskin demontert og 1 dieselmotor installert: MAN, 4-takt/enktv., 6-sylindret, syl. dim.: 400 x 460 mm. 900 BHK. Bygget i 1942 av Motorenwerk Hamburg G.m.b.H. Hamburg, Vest-Tyskland. Omdøpt til MAGNHILD.
1955
Solgt til
Pandora Shipping Co., Puerto Limon, Costa Rica (C. D. Calafatis Bros., Piraeus, Hellas), Famagusta, Kypros.
Omdøpt til PANDORA.
1957
Solgt til Cia. Naviera Corfiota Ltda., Puerto Limon. Registrert i Panama. Omdøpt til PANDOKRATOR.
1962
Solgt til Alex. K. Poulopoulos & partners, Piraeus.
1963 Solgt til C. Galatis, Piraeus. Omdøpt til MIHALIS.
1964
Solgt til M. Koutalianos & G. Kotsaros, Piraeus.
1967 Solgt til K. D. Galatis & others, Piraeus.
1972 Solgt til Ben Farantatos & Co., Piraeus.
1998 Strøket fra Lloyd’s Reg.

 

 

History in English:

1909 Built as LA FRANCE at Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig by Nicolay Wiborg for A/S La France (Nicolay Wiborg), Kragerø. Launched 27/05, delivered in July.
1916 Sold in May to Skibs-A/S La France (O. G. Gjessen), Skudeneshavn. Used in the herringtrade in the North Sea and Baltic.
1940 Seized by the Germans, used as a minelayer.
1944 Hit in an allied air attack and sank 28/12 in shallow water in position
59.08N-05.18E (near Skudesnes).
1946 Raised in May by Taranger's Bjergningskompagni, Bergen. Renamed TORVIK. Laid up un-repaired.
1949 Taken over by Brødrene Lothe A/S, Haugesund. Renamed KING.
1950
Taken over by A/S D/S Magnhild (Martin Clausen), Haugesund. Repaired and converted to a motor ship: Steam engine removed and 1 diesel engine installed: 4-stroke/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 400 x 460 mm. 900 BHP. Built in 1942 by Motorenwerk Hamburg G.m.b.H. Hamburg, West Germany. Renamed MAGNHILD.
1955
Sold to
Pandora Shipping Co., Puerto Limon, Costa Rica (C. D. Calafatis Bros., Piraeus, Greece), Famagusta, Cyprus. Renamed PANDORA.
1957
Sold to Cia. Naviera Corfiota Ltda., Puerto Limon. Registered in Panama. Renamed PANDOKRATOR.
1962
Sold to Alex. K. Poulopoulos & partners, Piraeus.
1963 Sold to C. Galatis, Piraeus. Renamed MIHALIS.
1964
Sold to M. Koutalianos & G. Kotsaros, Piraeus.
1967 Sold to K. D. Galatis & others, Piraeus.
1972 Sold to
Ben Farantatos & Co., Piraeus.
1998 Deleted from Lloyd’s Reg.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boka Våre Gamle Skip av Leif M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn
S
amlet og bearbeidet av Steinar Norheim..
Sist oppdatert: 29/01-2019 (SN)