HAU24219240120001 KONGSHAUG. Foto fra boka Våre gamle skip av L. M. Bjørkelund & E. H. Kongshavn.

 

1924 DS KONGSHAUG (2) (HAU242192401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5601764

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1901/10

Bnr (Sno).:

39

Bygger (yard):

Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.

Eier (owner):

D/S A/S Kongshaug, Haugesund.

Disponent (manager):

M. H. Kongshavn & Sønner A/S, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.000 tdw, 769 brt, 439 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 195,0’-B: 30,2’-D: 10,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 luker.
3 vinsjer.
3 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPSC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,0”–23,5”–38,0”, slag/ stroke: 27,0”. 95 NHK. Bygget av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 12,5’ x 10,5’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1901 Bygget som THYRA av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger for William Hansen m. fl., Bergen. Ferdigstilt i oktober.
1903 Overført til D/S Thyra's Rederi (William Hansen), Bergen.
1906 Overført til William Hansen m. fl., Bergen.
1915 Overført til D/S A/S Thyra (William Hansen), Bergen.
1916 Kapret 22/12 av den tyske ubåten U 70 (Kapitänleutnant Otto Wünsche) i posisjon 44.38 N-08.45 V, mens hun var på reise fra Cardiff, Wales til Oporto, Portugal med kull. Fikk prisemannskap og måtte følge ubåten. Tok ombord besetninger fra senkede fartøyer. Kapteinen greidde å uskadeliggjøre tyskernes medbragte sprengladning. Alle ikke-tyskere ble satt i land 29/12 i Carino, Spania. Fartøyet tatt ut i internasjonalt farvann for å bli sprengt.
1917 Siden man ikke fant igjen ubåten, lot tyskerne seg internere 05/01 i Estaca de la Vara, nær El Ferrol, Spania. Spanske myndigheter returnerte skipet til eierne i februar.
1924 Solgt 25/03 for NOK 264.000 til D/S A/S Kongshaug (H. M. Kongshaug & Sønner), Haugesund. Omdøpt til KONGSHAUG.
1934
Drev på land 25/03 i Siglufjordur, Island. Kondemnert & solgt.
1935 Satt i fart på nytt i april som SNÆFELL for Utgerdafelagit Kea hf., Akureyri, Island.
1940 Internert 09/04 i København, Danmark.
1941 Solgt til Werner Hacklin, Bjørneborg/Pori, Finland. Omdøpt til RIITTA H.
1944
Internert i tysk havn i august. Satt i fart under tysk flagg.
1945 Tilbakelevert til finsk eier.
1952 Solgt i oktober til La Compania Maritima Bernardo S.A., Puerto Limon, Costa Rica. Omdøpt til WILLY.
1955
Hogget av Alnwick Harmstorf, Hamburg, Vest-Tyskland.

 

 

History in English:

1901 Built as THYRA at Stavanger Støberi & Dok, Stavanger for William Hansen et. al., Bergen. Completed in October.
1903 Transferred to D/S Thyra's Rederi (William Hansen), Bergen.
1906 Transferred to William Hansen et. al., Bergen.
1915 Transferred to
D/S A/S Thyra (William Hansen), Bergen.
1916 Captured 22/12 by the German submarine U 70 (Kapitänleutnant Otto Wünsche) in position 44.38 N-08.45 W, whilst on a voyage from Cardiff, Wales to Oporto, Portugal with coal. Got prize crew and had to follow the submarine. Crews from sunk vessels were taken onboard. The Master was able to harmless the Germans explosives. All non Germans were put on shore 29/12 at Carino, Spain. The vessel was taken out to international waters to be scuttled.
1917 They were not able to find the submarine, so the Germans let themselves be interned 05/01 in Estaca de la Vara, near El Ferrol, Spain. Spanish authorities returned the vessel to owners in February.
1924 Sold 25/03 for NOK 264.000 to
D/S A/S Kongshaug (H. M. Kongshaug & Sønner), Haugesund. Renamed KONGSHAUG.
1934
Drifted ashore 25/03 in Siglufjordur, Iceland. Condemmned & sold.
1935 Back in service in April as SNÆFELL for Utgerdafelagit Kea hf., Akureyri, Iceland.
1940 Seized 09/04 in København, Denmark.
1941 Sold to Werner Hacklin, Bjørneborg/Pori, Finland. Renamed RIITTA H.
1944
Seized in a German port in August. Put in service under German flag.
1945 Returned to Finnish owner.
1952 Sold in October to La Compania Maritima Bernardo S.A., Puerto Limon, Costa Rica. Renamed WILLY.
1955 Broken up by Alnwick Harmstorf, Hamburg, West Germany.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Våre gamle skip av L. M. Bjørkelund & E. H. Kongshavn.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 12/04-2019 (SN)