HAU25319470220001 GLOBE I som HANSOBE. Bilde via Steinar Norheim.

 

1947 DS GLOBE I (HAU253194702)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, fiskefartøy
steam ship, fishing vessel.

ID:

20720

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1925/04

Bnr (Sno).:

420

Bygger (yard):

Akers mekaniske Verksted, Oslo.

Eier (owner):

A/S Sølvøy, Haugesund.

Disponent (manager):

H. Krohn-Brekke, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

206 brt. 66 nrt.

Dimensjoner (size):

L:110,8’-B: 21,9’-D: 12,8’

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 lasteluke.
1 vinsj.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LFEN / LCLE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder,
syl. diam.: 13,5”–22,0”–37,5”, slag/stroke: 24,0”. 118 NHK.
Bygget av
Akers mekaniske Verksted, Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,0 Knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 dampkjele (boiler),oljefyrt med dim.: 13,5’ x 11,0’ og 3
fyrganger. Heteflate 2.295 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget
av
Akers mekaniske Verksted, Oslo. (Originalt Kullfyret,
ombygd i 1929)

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1925 Kontrahert i januar.
Bygget som GLOBE I ved Akers mek. Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Levert i april.
Fanget for Fl/k LANCING.
Forlot Sandefjord 13/06 i følge med GLOBE II og III for Dartmouth, England for bunkring og deretter til Vest-Afrika.
1929 Kjele ombygget til oljefyring.
1940 Uteflåten.
1941
Rekvirert av Royal Navy.
1942 Omdøpt til HMS DAYLIGHT.
1945
Tilbakelevert eierne i desember. Ankom 14/12 til Sandefjord. Dokket 17/12 ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord og ut av dokken samme dag. Omdøpt til GLOBE I. Forlot 19/12 Sandefjord og gikk i opplag.
1947
Solgt for NOK 100.000 til A/S Sølvøy (H. Krohn-Brekke), Haugesund. Ombygget til snurper ved A/S Stord Verft, Leirvik, Stord.
1948 Dampmaskin og kjele fjernet. Dieselmotor installert: Crossley, 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.: 265 x 345 mm. 375 BHK. Bygget i 1942 av Crossley Bros. Ltd, Manchester, England. Installert 1 dieselgen. 53 kW og 1 dieselgen. 40 kW. Totalt 93kW/220VDC. Levert som HANSOBE (R-28-H) til A/S Sjøfart (H. Krohn-Brekke), Haugesund.
1955 Overført til A/S Krohn-Brekkes Rederi (H. Krohn-Brekke), Haugesund. Forlenget ved Brødrene Lothe, Haugesund. Ny tonnasje: 300 tdw, 242 brt, 99 nrt. Nye mål: Loa: 134,9’-Lbp: 128,8’.
1961 Solgt for NOK 400.000 til Skog & Borch (Johs. S. Borch), Breivoll, Hamnvik. (T-39-I)
1962 Ny motor installert: Wichmann. 2-takt/enkltv.: 5-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 500 BHK ved 350 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1966 Omdøpt til NORDFALK.
1967
Ombygget. Ny tonnasje 271 brt.
1972 Grunnstøtte 07/09 i Sagvåg.
1974 Solgt til Helge Skog, Breivoll. Omdøpt til KARL HAAKON.
Videresolgt til Karl Helmer Pettersen, Hamnvik.
1975 Sank ved kai om sommeren med sildelast inne. Solgt 31/10 til Råkvåg Industri A/S, Råkvåg. Registrert i Tromsø. (T-202-T). Ombygget til fraktefartøy. Ny tonnasje: 258 brt, 127 nrt.
1976 Solgt 02/09 til John Hermann Kristoffersen, Bø i Vesterålen. Omdøpt til SPJELKVÅG.
1977 Grunnstøtte og sank 15/02 sydøst av Hesnesbregen? mens hun var på reise fra Kristiansund til Stavanger med skrapjern.
1978 Strøket fra Norsk register.

 

 

History in English:

1925 Ordered in January.
Built as GLOBE I at Akers mek.
Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Delivered in April.
Caught for Fl/f LANCING.
Left Sandefjord 13/06 together with GLOBE II and III for Dartmouth, England for bunker and then to West Africa.
1929 Boiler converted to oil firing.
1940 Free fleet.
1941 Hired by the Royal Navy.
1942 Renamed HMS DAYLIGHT.
1945 Returned to owners in December. Arrived 14/12 at Sandefjord. Drydocked 17/12 at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord out of drydock the same day. Renamed GLOBE I. Left 19/12 Sandefjord was laid up.
1947
Sold for NOK 100.000 to A/S Sølvøy (H. Krohn-Brekke), Haugesund. Converted to a seiner at A/S Stord Verft, Leirvik, Stord.
1948 Steam engine and boiler removed. Diesel engine installed: Crossley, 2-stroke/SA, 4-cylinder, cyl. dim.: 265 x 345 mm. 375 BHK. Built in 1942 by Crossley Bros. Ltd, Manchester, England. Installed 1 dieselgen. 53 kW and 1 dieselgen. 40 kW. Total 93kW/220VDC. Delivered as HANSOBE (R-28-H) to A/S Sjøfart (H. Krohn-Brekke), Haugesund.
1955 Transferred to A/S Krohn-Brekkes Rederi (H. Krohn-Brekke), Haugesund. lengthened at Brødrene Lothe, Haugesund. New tonnage: 300 tdw, 242 grt, 99 nrt. New meas.: Loa: 134,9’-Lbp: 128,8’.
1961 Sold for NOK 400.000 to Skog & Borch (Johs. S. Borch), Breivoll, Hamnvik. (T-39-I)
1962 New engine installed: Wichmann. 2-stroke/SA, 5-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 500 BHK at 350 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1966 Renamed NORDFALK.
1967
Rebuilt, new tonnage 271 brt.
1974 Sold to Helge Skog, Breivoll. Renamed KARL HAAKON.
Resold to Ka
rl Helmer Pettersen, Hamnvik.
1975 Sank at berth with a cargo of herring. Sold 31/10 to Råkvåg Industri A/S, Råkvåg. Registered in Tromsø. (T-202-T). Converted to a freighter. New tonnage: 258 grt, 127 nrt.
1976 Sold to John Hermann Kristoffersen, Bø i Vesterålen. Renamed SPJELKVÅG. Re-measured 258 grt.
1977 Grounded and sank 15/02 Southeast of Hesnesbrægen? whilst on a voyage from Kristiansund to Stavanger with scrap iron.
1978 Deleted from Norwegian registry.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, boka Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka Jr,, bladet INS Aktuellt.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 13/01-2023 (SN)