HAU26119160220001 JOHAN MJELDE. Bilde via digitaltmuseum.no.

 

1916 DS JOHAN MJELDE (HAU261191602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, dry cargo

ID:

5604028

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund.

Byggeår (year built):

1916/07

Bygg nr:

459

Bygger (yard):

American Shipbuilding Co. Cleveland, Ohio, USA

Eier (owner):

N. Mjeldes Rederi A/S, Haugesund.

Disponent (manager):

Nils Mjelde, Haugesund.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.360 tdw, 2.049 brt, 1.275 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 250,0’-B: 43,5’-D: 18,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WLWK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 20,0”–33,0”–54,0”, slag/stroke: 40,0”.
274 NHK. Bygget av American Shipbuilding Co., Lorain, Ohio,
USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet
heteflate 5.246 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av
American
Shipbuilding Co., Lorain, Ohio, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1916 Bygget som JOHAN MJELDE av American SB. Co, Cleveland, Ohio, USA for N. Mjeldes Rederi A/S (N. Mjelde) Haugesund. Levert i juli.
Solgt i august til A/S Storø (C. H. Stensholt), Tønsberg.
1917 Solgt i mai til  A/S Birk II (Nilssen & Sønner, Nøtterøy), Tønsberg.
Oppbrakt 20. november og tatt som prise av den tyske ubåten
U 151 (Korvettenkapitän Waldemar Kophamel), i posisjon 36.19N-19.45V mens hun var på reise fra New York, NY, USA til Genova, Italia med stykkgods. Med tysk prisemannskap om bord måtte de følge ubåten. 21/11 deltok man i oppbringelsen og senking av det norske dampskipet SOBRAL (1.075 brt). 22/11 ble fransk 4 mastet bark TIJUCA (2394 brt) senket og 23/11 ble fransk skonnert TROMBETA (235 brt) senket.
JOHAN MJELDE fungerte som fangeskip. Tyskere hadde lastet en del av lasten som besto av kobber, om bord i ubåten
Den 26/11 ble alle fangene beordret fra borde og fartøyet sprengt i posisjon 35 nm SØ av Santa Maria, Azorene.

 

 

History in English:

1916 Built as JOHAN MJELDE by American SB. Co, Cleveland, Ohio, USA for N. Mjeldes Rederi A/S (N. Mjelde) Haugesund.
Delivered in July.
Sold in August to A/S Storø (C.H. Stensholt), Tønsberg.
1917 Sold in May to  A/S Birk II (Nilssen & Sønner, Nøtterøy), Tønsberg.
Captured 20/11 and taken as a Prize by German U-boat
U 151 (Korvettenkapitän Waldemar Kophamel), in position 36.19N-19.45W whilst on a voyage from New York, NY, USA to Genova, Italy with general cargo.
With a German prize crew on board they had to follow the U-boat.
On 21/11 they witnessed the capture and sinking of the Norwegian steamer
SOBRAL (1.075 grt). On 22/11 the same happened to the French 4 masted barque TIJUCA (2394 grt). On 23/11 the French schooner TROMBETA (235 grt) had the same fate.
J
OHAN MJELDE functioned as a prison ship. The Germans loaded a part of the copper cargo onboard the U-boat.
On 26/11 prisoners were ordered off the ship and the ship was
sunk in position 35 nm SE av Santa Maria, Azores.

 

 

             

Kilder: DnV, Lloyd’s, Skipet.no Forlis 477/1917, uboat.net
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim.
Siste oppdatering; 02.02-2024 (SN/BF)