PIONER.

 

1929 MS/Flk PIONER

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, hvalkokeri
Motor ship, whale processing
vessel

Off.no:

5604941

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1920/07

Bnr (Sno).:

2

Bygger (yard):

A/S Rødby Havns Jernskibsværft., Rødby Havn, Danmark.

Eier (owner):

A/S Pioner, Oslo.

Disponent (manager):

Axel Wilhelm Nordstrøm & Kristian Gjølberg, Oslo.

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.767 brt, 1.015 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 257,2’-B: 40,2’-D: 22,1’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDWT / LCLU

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil; rigget som 4-mastet skonnert.
2 x dieselmotorer. 640 BHK.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1930 Bygget som 4-mastet motorskonnert DANEDRONNING
ved
A/S Rødby Havns Jernskibsværft, Rødby Havn, Danmark
for D/S A/S Oceana (Suenson & Jespersen), København,
Danmark.
1923 Solgt til Skibs-A/S Grimstad (W. B. Markussen),
Kristiania. Omdøpt til GROSHOLM.
1925
2 nye dieselmotorer installert: Atlas Diesel. Hver 2-
takt/enktv, 4-sylindret, syl. dim.: 143/16” x 207/8”. 282 NHK.
Bygget av Aktieselskapet Atlas Diesel, Stockholm, Sverige.
1929 Solgt til A/S Pioner (Axel Wilhelm Nordstrøm & Kristian
Gjølberg), Oslo. Seilriggen fjernet. Ombygget til hvalkokeri ved
Moss Værft, Moss. Dette ble verdens første operative
dieseldrevne flytende hvalkokeri. Omdøpt til PIONER.
1930 Fangsten startet 08/06 med 3 hvalbåter utenfor
Bjørnøya.
1933–1935 I fangst på sydlige breddegrader, både på kysten
av Kongo og i Antarktis.
1935 Lagt opp ved Sjursøya utenfor Oslo. Koke- og
produksjonsutstyret ble etterhvert tatt ut og montert på
Hestnes hvalstasjon på Hitra.
1938 Solgt for hugging til belgiske oppkjøpere og slept til
Belgia.
1939 Hugget i Belgia i 2. kvartal. 

 

 

History in English:

1930 Built as a 4-masted motor schooner DANEDRONNING
at
A/S Rødby Havns Jernskibsværft, Rødby Havn, Danmark for
D/S A/S Oceana (Suenson & Jespersen), København, Danmark.
1923 Sold to Skibs-A/S Grimstad (W. B. Markussen),
Kristiania. Renamed GROSHOLM.
1925
2 new diesel engines installed: Atlas Diesel. Each 2cy/sa,
4-cylinder, cyl. dim.: 143/16” x 207/8”. 282 NHP. Built by
Aktieselskapet Atlas Diesel, Stockholm, Sweden.
1929 Sold to A/S Pioner (Axel Wilhelm Nordstrøm & Kristian
Gjølberg), Oslo. Rigging removed. Converted to whale
processing vessel at Moss Værft, Moss. This was the world’s
first operating diesel driven whale processing vessel. Renamed
PIONER.
1930 Cathing began 08/06 with 3 catchers off Bjørnøya.
1933–1935 Catched off the Kongo coast and in the Antarctic.
1935 Laid up at Sjursøya near Oslo. Factory equipment
removed and moved to a whale station at Hestnes, Hitra.
1938 Sold as scrap to breakers and towed to Belgium.
1939 Broken up in 2. quarter in Belgium.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Fredrik Strøm: Hvalkokeriet ”Pioner”, Årbok for Fosen 1998.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 15/02-2014 (SN/PS)