OVERSIKT (FLEETLIST)

HVN525-PETTER OLSEN, HVITSTEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Petter Olsen ble født i oktober 1821 på Hvitsten. I 1836 reiste han ut som sjømann. I 1839 var han om bord som matros på JUSTITIA med broren Fredrik Christian som styrmann.
         I 1843 tok han navigasjonseksamen før han ble styrmann på OCEAN. I 1848 fikk han sine skipperpapirer og ble fører på brorens ELISABETH.
         Han giftet seg i 1850 med Bolette Marie Hansen. I 1852 kjøpte Petter Olsen sin første skute THILDA.
         Etter broren Fredrik Christians død i 1875 ble han disponent på enkens vegne over skutene. I 1876 overtok han som reder for 4 av skutene.
         Fra 1885 begynte han å overføre skuter til eldstesønnen Ole Petter, men han døde rett etter så faren måtte overta skutene igjen.
         Fra 1887 ble 5 skuter overført til sønnen Thomas Fredrik Olsen som disponent.
         Petter Olsen døde i 1899 men kona Bolette døde i 1923.

 

1852

Brg

THILDA

(Bygget ?)

209 nrt

Petter Olsen & A. M. Fylpaa, Drammen.

1854

Brk

AURORA

(Bygget 1808)

209 nrt

Petter Olsen & A. M. Fylpaa, Drammen.

1856

Brk

ASTRÆA

(Bygget 1815)

312 nrt

Petter Olsen & A. M. Fylpaa, Drammen.

1862

Brk

BAYARD (1)

(Bygget 1843)

348 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1863

Brk

GERDA

(Bygget 1848)

508 brt
490 nrt

Petter Olsen & C. Evensen, Hvitsten.

1865

Brk

HVIDSTEEN (1)

LORD STANLEY
(Bygget 1844)

594 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1866

Brk

VESTALINDEN

(Bygget 1865)

412 brt
399 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1872

Brk

NORNEN

(Bygget 1847)

451 tdw
438 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1872

Brk

CECILIA

(Bygget 1847)

437 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1873

Brk

GROOTE

(Bygget 1866)

487 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

ELLEN GRANT

(Bygget 1857)

571 tdw
533 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

SKIEN

(Bygget 1842)

493 brt
468 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

MINERVA

(Bygget 1808)

465 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

BAYARD (2)

(Bygget 1855)

433 tdw
419 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

CARL

(Bygget 1857)

395 brt

Petter Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

HVIDSTEEN (2)

(Bygget 1857)

472 brt

Petter Olsen, Hvitsten.

1884

Brk

EDA

EXORESS
(Bygget 1875)

590 brt
567 nrt

Petter Olsen, Hvitsten.

 

Kilde: Malmsteinregistret, Skipet 3/1986 ved Harald Lorentzen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert: 19/08-2016 (SN/PS)