OVERSIKT (FLEETLIST)

HVN526-ANDREAS OLSEN, HVITSTEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Andreas Olsen ble født i 1826 som yngste sønn til Ole Christiansen. Etter konfirmasjonen i 1841 dro han til sjøs med brorens bark OSCAR. Han avanserte til kaptein i 1849 og overtok kommandoen på eldstebrorens skonnert JOHANNE CHRISTINE.
         Andreas ville også ble reder og kjøpte i 1855 en stor part i eldstebroren Fredrik Christians bark HVIDSTEEN. I 1860 solgte han parten og kjøpte barken DE TRENDE VENNER som han førte.
         Han ble i 1851 gift med Caroline Henriette Backe fra Kalholmen og kjøpte et hus i Hvitsten. I 1852 ble sønnen Ole født. Caroline døde i 1863. Andreas giftet seg på nytt med Theodora Dorothea Christophersen fra Hurum.
         Andreas sluttet sjøen og kjøpte i 1866 barken MARIANNE. I 1869 ble han slått konkurs og oppga selv at årsaken var reparasjoner på skutene og ingen inntekt på 3 år.
         Fredrik Christian hjalp broren og kjøpte det tvangssolgte huset og ga det vederlagsfritt tilbake til Andreas.
         I 1872 var Andreas skipper på brorens bark DE GOEDE VREDE. Ved hjelp av Fredrik Christian kjøpte han i 1874 briggen SAMBO.
         Da Fredrik Christian døde i 1875 arvet Anders så mye at framtiden var sikret. Han overtook barken OSCAR som han i 1880 overlot til sønnen Ole A. Olsen. Anders sin andre kone døde i 1880 og han trakk seg tilbake til et rolig liv i Hvitsten.
         I 1886 kjøpte han briggen HERMES og i 1887 barken ARGO. HERMES ble raskt solgt men ARGO behold han til sin død i 1893. Sønnen Ole var ikke interessert i å fortsette rederiet og skutene ble solgt.

 

1860

Brk

DE TRENDE VENNER

(Bygget 1799)

263 nrt

Andreas Olsen, Hvitsten.

1866

Brk

MARIANNE

(Bygget 1831)

268 brt

Andreas Olsen, Hvitsten.

1874

Brg

SAMBO

MERCUR
(Bygget 1831)

280 brt
268 nrt

Andreas Olsen, Hvitsten.

1876

Brk

OSCAR

(Bygget 1843)

391 brt

Andreas Olsen, Hvitsten.

1886

Brg

HERMES

(Bygget 1877)

390 tdw
259 nrt

Andreas Olsen, Hvitsten.

1887

Brk

ARGO

(Bygget 1859)

784 brt
758 nrt

Andreas Olsen, Hvitsten.

 

Kilde: Malmsteinregistret, Skipet 3/1986 ved Harald Lorentzen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert: 19/08-2016 (SN/PS)