KBH10019470320001 ELSE SKOU. Bilde fra boka Skoubådene av Ole Stig Johannesen.

 

1947 MS ELSE SKOU (KBH100194703)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off. nr.:

5102724

Flagg (flag):

DNK

Havn (port):

København

Byggeår (year built):

1926/07

Bnr (Sno).:

398

Bygger (yard):

Aktiengesellschaft Weser, Bremen, Tyskland.

Eier (owner):

Interessentselskab Dampskibsselskabet Ove Skou A/S &
Dampskibsselskabet af 1937, København, Danmark
.

Disponent (manager):

Ove Skou, København.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.050 tdw, 1.986 brt, 1.030 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 284,6’-B: 43,4'-D: 16,6'.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 8 passasjerer.
4 lasterom med 4 luker.
8 vinsjer.
12 bommer; 2 x 30 t, 2 x 8 t, 4 x 4 t, 4 x 3 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

OXYC

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, MAN. Hver 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl.
dim.: 360 x 520 mm. Samlet 1.060 BHK overført via gir og
hydraulisk kobling til en propellaksel. Bygget av
Aktiengesellschaft Weser, Bremen, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 hjelpekjele (aux. boiler), arbeidstrykk 57 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1926 Bygget som BARBARA av Aktiengesellschaft Weser, Bremen, Tyskland for Deutsches Reich Marine-Verwaltung (Rob. M. Sloman jr.), Hamburg, Tyskland. Ferdigstilt 30/07 som et Flettner rotorskip.
1933 Solgt til Bugsier Reederei und Bergungs Aktiengesellschaft, Bremerhaven, Tyskland. Omdøpt til BIRKENAU. Rotorene fjerna.
1945 Overtatt i mai av de Allierte ved Århus, Danmark.
1946 Tildelt England som krigsskadeserstatning i september.
1947 Overført i mai til Den Danske Regjering som krigsskadeserstatning.
Solgt på auksjon i desember til
Interessentselskab Dampskibsselskabet Ove Skou A/S & Dampskibsselskabet af 1937 (Ove Skou), København, Danmark. Omdøpt til ELSE SKOU.
1949
Etter en rekke maskinhavarier ble det installert nye maskiner: 2 dieselmotorer, MAN. Hver 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 385 x.580 mm. Samlet 1.850 BHK overført via gir og hydraulisk kobling til en propellaksel. Bygget i 1926 av Deutsche Werke Aktiengesellschaft, Kiel, Tyskland
1958 Kolliderte 16/02 i Den Engelske Kanal med liberiansk DS ANDROS GLAMOUR mens hun var på reise fra Port Williams, Chile til Rotterdam med frukt. Skipet søkte nødhavn i Dover, England samme dag.
Midlertidig reparert og siden tatt til Kiel for permanent reparasjon. Lagt opp etter reparasjonen 09/05 i Teglværkshavnen, København. Tilbake i fart 03/10.
1961 Solgt i mai til Ove Skou Rederi-A/S
(Ove Skou), København.
1963 Solgt 22/11 til Greek Libyan Line (F. Petropoulakos Brothers), Piraeus, Hellas. Omdøpt til FOTIS P.
1967
Solgt til Orri Navigation Lines (M. Orri), Jeddah, Saudi Arabia. Renamed STAR OF RIYADH.
1978
Senket i august av mannskapet utenfor Jeddah.

 

 

History in English:

1926 Built as BARBARA by Aktiengesellschaft Weser, Bremen, Germany for Deutsches Reich Marine-Verwaltung (Rob. M. Sloman jr.), Hamburg, Germany. Completed 30/07 as a Flettner rotor vessel.
1933 Sold to Bugsier Reederei und Bergungs Aktiengesellschaft, Bremerhaven, Germany. Renamed BIRKENAU. The rotors removed.
1945
Taken over in May by the Allied at Århus, Denmark.
1946 Allocated to England in September as war indemnity.
1947 Transferred in May to The Danish Government as war indemnity.
Sold in December in auction to
Interessentselskab Dampskibsselskabet Ove Skou A/S & Dampskibsselskabet af 1937 (Ove Skou), København, Denmark. Renamed ELSE SKOU.
1949
Several break downs on the engines ended up with new engines installed: 2  diesel engines, MAN. Each 4-stroke/s.a., 8-cylinder, cyl. dim.: 385 x.580 mm. Total 1.850 BHK connected via gear and hydraulic coupling to one propeller shaft. Built in 1926 by Deutsche Werke Aktiengesellschaft Kiel, Germany.
1958 In collision 16/02 in the English Channel with the Liberian SS ANDROS GLAMOUR whilst on a voyage from Port Williams, Chile to Rotterdam, the Netherlands with fruit. The vessel arrived Dover, England as port of refuge the same day. Temporary repaired and later taken to Kiel for permanent repairs.
Laid up after the repairs 09/05 in Teglværkshavnen, København. Back in service 03/10.
1961 Sold in May to Ove Skou Rederi-A/S
(Ove Skou), København. 
1963 Sold 22/11 to Greek Libyan Line (F. Petropoulakos Brothers), Piraeus, Greece. Renamed FOTIS P.
1967
Sold to Orri Navigation Lines (M. Orri), Jeddah, Saudi Arabia. Renamed STAR OF RIYADH.
1968
Scuttled in August by the own crew off Jeddah.

 

 

 

KBH10019470320002 ELSE SKOU. Tegning fra boka Skoubådene av Ole Stig Johannesen.

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Skoubådene av Ole Stig Johannesen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 10/04-2022 (SN)