KBH10019480120001 INGER SKOU. Bilde fra boka Skoubådene av Ole Stig Johannesen.

 

1948 DS INGER SKOU (1) (KBH100194801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

5615142

Flagg (flag):

DNK

Havn (port):

København

Byggeår (year built):

1943/09

Bnr (Sno).:

423

Bygger (yard):

Deutsche Werft A.G., Hamburg, Tyskland.

Eier (owner):

Dampskibsselskabet af 1937, København, Danmark.

Disponent (manager):

Ove Skou, København.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.288 tdw, 1.806 brt, 1.017 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 284,7’-B: 44,4'-D: 15,7'.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 4 passasjerer.
3 luker.
10 vinsjer.
12 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

OYGS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder,
syl. diam.: 2 x 16,6”–2 x 35,4”, slag/stroke 35,4” &
lavtrykksturbin koblet over gir og hydraulisk kobling til
propellaksel. 216 NHK. Bygget av Deutsche Werft A.G.
Hamburg, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet
heteflate 3.658 ft2. Arbeidstrykk 215 psi. Bygget av
Deutsche Werft A.G. Hamburg, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1943 Bygget som CUXHAVEN av Deutsche Werft A.G. Hamburg, Tyskland for Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktiengesellschaft, Hamburg. Sjøsatt 14/07, ferdigstilt 28/09.
Sterkt skadet 09/10 under et Alliert luftangrep på Gdynia, Polen.
1944 Hevet 12/01 og ankom 14/04 under slep til Helsingør Skibsværft, Helsingør, Danmark for reparasjon.
1945 Ble funnet i mai opplagt i Issefjord, Danmark uten å være reparert. Beslaglagt av amerikanerne.
1946 Overført 11/10 til Den Danske Regjering som krigsskadeserstatning. Solgt videre til
Dampskibsselskabet af 1937 (Ove Skou), København, Danmark.
Tatt til Helsingør Skibsværft, Helsingør for reparasjon
Installert ny dampmaskin: 1 dampmaskin, compound, 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 16,5”–2 x 35,5”, slag 35,5”. 1.200 IHK. Bygget av Danziger Wefrft, Danzig, Tyskland.
1948 Ferdig reparert 09/06 og satt i fart som INGER SKOU.
1952
Grunnstøtte på Chinchorro Bank, Mexico i posisjon 18.40N-87.13V mens hun var på reise fra New Orleans, Louisiana, USA til Belize med stykkgods. Grunnstøtingen skyltes uforsiktig navigering.
Et forsøk på berging av et amerikansk selskap ble oppgitt etter mexicanske myndigheter grep inn og beslagla skipet.
1953 Hovedmaskinen ble berget av et meksikansk bergings selskap.

 

 

History in English:

1943 Built as CUXHAVEN by Deutsche Werft A.G.Hamburg, Germany for Hamburg-Amerikanische Paketfahrt A.G., Hamburg, Germany. Launched 14/07, completed 28/09.
Heavily damaged 09/10 in an Allied air attack at Gdynia, Poland.
1944 Raised 12/01. Arrived 14/04 in tow at Helsingør Skibsværft, Helsingør for repairs.
1945 Found in May laid up in Issefjord, Denmark with repairs incomplete. Seized by the Americans.
1946 Transferred 11/10 to The Danish Government as war indemnity.
Sold to Dampskibsselskabet af 1937 (Ove Skou), København, Denmark.
Taken to Helsingør Skibsværft, Helsingør for repairs.
New steam engine fitted: 1 steam reciprocating, compound. 4-cylinder, cyl. diam.: 2 x 16,5”–2 x 35,5”, stroke 35,5”. 1.200 IHK. Built by Danziger Werft, Danzig, Germany.
1948 Repairs completed 09/06 and put in service as INGER SKOU.
1952
Stranded on Chinchorro Bank, Mexico in position 18.40N-87.13W whilst on a voyage from New Orleans, Louisiana, USA to Belize with general cargo. The reason for the stranding was careless navigation. An attempt of salvaging by an American salvage compapy was given up after Mexican authorities seized the vessel.
1953 The main engine was salvaged by a Mexican salvage company.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Skoubådene av Ole Stig Johannesen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 11/04-2022 (SN)