Ambortius Salvesen, født 1875, og A. J. Stavnes, født 1877 var begge skippere hos A. O. Lindvig fram til 1915 da de gikk i land og stiftet D/S A/S Motor. I 1916 kjøpte de DS BYGLAND, 3.500 tdw, som de solgte noen måneder senere med meget god fortjeneste. Kontraherte så DS JOMFRULAND som de solgte rett før levering i januar 1917 med god fortjeneste.
A. J. Stavnes døde i 1923.

Ambortius Salvesen kjøpte i 1923 MS GRENMAR, 900 tdw, og i 1925 DS STEINMANN, 950 tdw, som han drev til han ga opp i 1929.
I 1934 prøvde han på nytt med Skibs-A/S Motor og kr. 30.000 i aksjekapital. Kaptein Alfred Nilsen fra Kragerø var største aksjonær og var fører på MS RIM til hun ble solgt i 1939. Samme år kjøpte de DS REX, 850 tdw, som overlevde krigen tross tysk rekvirering og mange dramatiske hendelser. Hun ble solgt i 1947.

Ambortius (Borti) Salvesen var formann i mange år i Kragerø Sjømannsforening der han ble æresmedlem. Sammen med A. J. Stavnes opprettet han institusjonen Aldershjem for Sjøfolk som ble drevet i egen bygning. Ambortius (Borti) Salvesen døde i 1947.

Sønnen Einar Salvesen, født 1907, overtok som disponent for Skibs-A/S Motor.
Han var i England under krigen og etter hjemkomsten til Norge etablerte han eget skipsmeglerfirma i Oslo. Han stiftet også Skibs-A/S Jomfruland med kr. 1.500.000 i aksjekapital.


Siden 1963 har ingen av selskapene eiet skip registrert i Kragerø, men har hatt interesser i diverse skip og offshore gjennom andeler i kommandittselskaper.

Einar Salvesen var en periode under krigen adjutant for Kronprins Olav. Hans bror Finn Salvesen seilte som kaptein i konvoifart under hele krigen. Begge var æresmedlemmer i Kragerø Sjømannsforening, Finn også i Oslo Sjømannsforening. En tredje bror, Reidar gjorde en stor innsats i flyktningruta fra Kragerø til Sverige.
Einar Salvesen døde i 1968.


Hans sønn Hans Borti Salvesen, født 1938, overtok som disponent av Skibs-A/S Motor som var registrert i Kragerø fram til det ble oppløst i 1990.