Mangler bilde.

 

1905 DS TJALVE (KRR225190502)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods, treskrog
steam ship, general cargo, wood
hull

Off.no (IMO):

5600450

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kragerø

Byggeår (year built):

1892/08

Bnr (Sno):

41

Bygger (yard):

K. Flage, Bergen.

Eier (owner):

A/S Tjalve, Kragerø.

Disponent (manager):

A. O. Lindvig, Kragerø.

Klasse (Class).:

DnV A1-1N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

775 tdw, 532 brt, 307 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 161,5’–B: 25,7’-D: 14,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JVCB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,5"-18,0"-29,5’’, slag/stroke: 24". 52
NHK. Bygget av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler) oljefyrt med dim.: 10,5’ x 9,0’ og 2
fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Laxevaag Maskin-
& Jernskibsbyggeri, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1892 Bygget som TJALVE av K. Flage, Bergen for Einar
Giertsen m. fl., Bergen.
1904 Overtatt 09/12 av W. Giertsen, Bergen.
1905 Solgt 21/02 til A/S Tjalve (A. O. Lindvig), Kragerø.
1912 Solgt 04/04 til A/S Tjalve (H. Haraldsen), Skien.
1915 Solgt 02/03 til A/S S/S Tjalve (Erik Rusten), Bergen.
Videresolgt 15/11 til A/S Knatten (Arne Larsen), Bergen.
Omdøpt til KNATTEN.
1916
Solgt 29/11 til Molde Rederi A/S (Trygve A. Taraldsen,),
Molde.
1917 Tok fyr 20/08 nær Lundy Island, Bristolkanalen, England mens hun var på reise fra Swansea, Wales til St. Malo, Frankrike med kull. Brannårsaken var trolig selvantennelse i bunkerkull. Fartøyet ble skutt i senk av to engelske torpedobåter da det var til fare for skipstrafikken.

 


Fra sjøforklaringen:
        D/S »Knatten« (J.V.C.B.) av Molde paa reise fra Swansea til St. Malo med en ladning kul opstod der brand ombord kl. 1¼ em. den 20. august da skibet befandt sig i nærheten av Lundy Island. Kl. omtrent 2 em. viste det sig at det var aldeles forgjæves at fortsætte med slukningsarbeidet, idet ilden hadde faat saadant voldsomt omfang, at hele maskinrummet, officerernes lugarer og kahytten stod i fuld flamme. Maskinen stoppedes fra dækket og skibet blev forladt av mandskapet kl. 3 em. To engelske patruljebaate kom tilstede. Den ene la en vandslange ombord i »Knatten« og pumpede vand paa ilden, men uten resultat. En slæper blev bragt ombord i »Knatten« fra patruljebaaten, for om mulig at bringe skibet tilankers østenfor Lundy Island, men da den hadde slæpt i 15 minutter stod hele skibet i lys lue. Patruljebaaten skjøt 22 skarpe skud mot skibet for at synke det, for at avverge fare for andre skibe. Mandskapet blev derefter optat av patruljebaaten og landsat i Swansea.
        Skibsinspektøren fandt:
1: At skibet i henhold til de foreliggende oplysninger ved avgangen fra Swansea maa antas at ha været i sjødygtig stand og forskriftsmæssig utstyrt med brandslukningsredskaper m. v.
2: At aarsaken til branden antagelig skyldes selvantændelse i bunkerkullene.
Saken er henlagt.

 

 

History in English:

1892 Built as TJALVE at K. Flage, Bergen for Einar Giertsen et. al., Bergen.
1904 Taken over 09/12 by W. Giertsen, Bergen.
1905 Sold 21/02 to A/S Tjalve (A. O. Lindvig), Kragerø.
1912 Sold 04/04 to A/S Tjalve (H. Haraldsen), Skien.
1915 Sold 02/03 to A/S S/S Tjalve (Erik Rusten), Bergen.
Re-sold 15/11 to A/S Knatten (Arne Larsen), Bergen. Renamed KNATTEN.
1916
Sold 29/11 to Molde Rederi A/S (Trygve A. Taraldsen), Molde.
1917 Came on fire 20/08 near Lundy Island, Bristol Channel, England whilst on a voyage from Swansea, Wales to St. Malo, France with coal. It was presumed that self-igniting in the coal bunker caused the fire. She was sunk by gunfire from two British torpedoboats as she was a danger for other vessels.

 

 

           

Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Norske skipsforlis 1917, Norsk Sjøulykkestatistik for 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/10-2018 (SN/PS)