KRR22619150520001 TROJA som FRITHJOF EIDE. Bilde via Steinar Norheim.

 

1915 DS TROJA (KRR226191505)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
Steam ship, general cargo.

Off.no:

3004239

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kragerø

Byggeår (year built):

1904/03

Bnr (Sno).:

401

Bygger (yard):

Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.

Eier (owner):

A/S Troja, Kragerø.

Disponent (manager):

Johannes Lindvig, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.100 tdw, 1.109 brt, 658 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 255,0’-B: 34,6’-D: 15,9’.

Lastehandteringssyst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

WKVM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-
sylindret, syl. diam.: 16,9”–27,5”–43,3”, slag/stroke:
24,8”.
117 NHK. Bygget av Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boiler) hver med 2 fyrganger.

 

 

Bemanning (crew):

16 pers.

 

 

Historikk:

1904 Bygget som ÖSTERGÖTLAND av Howaldtswerke,
Kiel, Tyskland for Rederi-A/B Östergötland (Eriksson &
Horndahl), Norrköping, Sverige. Sjøsatt 23/01, levert i
mars.
1905 Overført til Rederi-A/B Östergötland, Mexico. Samme
manager. Omdøpt til DOS DE ABRIL. (Bare boat eller
tidscerteparti til A. B. Wolvin, Duluth, MN, USA).
1906 Tilbakeført til Rederi-A/B Östergötland, Norrköping.
Omdøpt til ÖSTERGÖTLAND.
1909
Overført til Rederi-A/B Östergötland (S. J. Horndal),
Norrköping.
1911 B. I. Horndal, Norrköping overtok som managers.
1912 S. T. Horndal, Norrköping overtok som managers.
1915 Solgt i desember til A/S Troja (Johannes Lindvig,
Kristiania), Kragerø. Omdøpt til TROJA.
1916
Solgt i mai til D/S A/S Frithjof Eide (Birger Pedersen
& Søn), Haugesund. Omdøpt i august til FRITHJOF EIDE.
1917
Torpedert på kvelden 09/11 av den tyske ubåten UB
75
(Oberleutnant zur See Franz Walther) ca. 3,5 nm av
Flamborough Head, england mens hun var på reise fra
Skien via Bergen og Lerwick, Shetland til London, England
med salpeter.
11 mann omkom. (10 av mannskapet og losen).
Kaptein Anton Austad og 5 av mannskapet kom seg opp i
en livbåt. De ble senere tatt opp av en britisk patruljebåt
og landsatt i North Shields, England.
Hun var krigsforsikret for NOK 1.360.000.

 

 

History in English:

1904 Built as ÖSTERGÖTLAND at Howaldtswerke, Kiel,
Tyskland for Rederi-A/B Östergötland (Eriksson &
Horndahl), Norrköping, Sweden. Launched 23/01, delivered
in March.
1905 Transferred to Rederi-A/B Östergötland, Mexico.
Same manager. Renamed DOS DE ABRIL. (Bare boat or
time charter to A. B. Wolvin, Duluth, MN, USA).
1906 Reverted to Rederi-A/B Östergötland, Norrköping.
Renamed ÖSTERGÖTLAND.
1909
Transferred to Rederi-A/B Östergötland (S. J.
Horndal), Norrköping.
1911 B. I. Horndal, Norrköping became managers.
1912 S. T. Horndal, Norrköping became managers.
1915 Sold in December to A/S Troja (Johannes Lindvig,
Kristiania), Kragerø. Renamed TROJA.
1916
Sold in May to D/S A/S Frithjof Eide (Birger Pedersen
& Søn), Haugesund. Renamed FRITHJOF EIDE in August.
1917
Torpedoed in the evening 09/11 by the German
submarine UB 75 (Oberleutnant zur See Franz Walther)
about 3,5 nm off Flamborough Head, England whilst on a
voyage from Skien via Bergen and Lerwick, Shetland to
London, England with saltpetre.
11 men lost their lives. (10 of the crew and the pilot).
Captain Anton Austad and 5 of the crew got into a lifeboat.
They were later taken aboard a British Patrol Boat and put
ashore in North Shields, England.
She was war insured for NOK 1.360.000.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Sjøforklaringer over Norske Skibes Krigsforlis 1917, uboat.net, Diderik Brochmann:
Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/03-2013 (SN/PS)