KRS21419310120001 SIRENES grunnstøtt 07/09-1936. Bilde fra boka Et Liv i Shipping av Jan Langfeldt.

 

1931 DS SIRENES (1) (KRS214193101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
Steam ship, general cargo.

Off.no:

3008522

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1913/06

Bnr (Sno).:

460

Bygger (yard):

William Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England.

Eier (owner):

A/S Odderø, Kristiansand.

Disponent (manager):

A. I. Langfeldt & Co., Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

8.600 tdw, 4.341 brt, 2.723 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 389,8’-B: 54,1’-D: 27,6’-Dypg.: 24’ 07’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

5 luker.
10 vinsjer.
10 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MJNR / LCOH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-
sylindret, syl. diam.: 26,0”–42,0”–70,0”, slag/stroke: 48,0”.
409 NHK. Bygget av William Doxford & Sons Ltd, Pallion,
Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

3 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,1’ x 10,9’ og 3
fyrganger. Samlet heteflate 7.162 ft2. Arbeidstrykk 180 psi.
Bygget av
William Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland,
England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1913 Bygget som HESPEROS av William Doxford & Sons Ltd,
Pallion, Sunderland, England for Bruusgaard Kiøsterud D/S
A/S (Bruusgaard, Kiøsterud & Co.), Drammen. Sjøsatt 22/05,
levert i juni. Byggesum NOK 942.000.
1931
Solgt for NOK 180.000 til A/S Odderø (A. I. Langfeldt &
Co.), Kristiansand. Omdøpt til SIRENES.
1936
Drev på land 07/09 i orkan ved Kalanzoog, Holland.
Bragt flott 22/09, reparert ved Nederlandsche Droogdok,
Amsterdam, Holland.
1940 Lå i Sverige 09/04, overtatt av Nortraship.
Beslaglagt
av Svenska Staten 18/10, overlatt til Svenska Statens
Traffikkommision (Rederi-A/B Transatlantic), Stockholm som
brukte skipet på et par reiser med kull fra USA til Sverige.
1944 Tilbakelevert 16/12 til Nortraship, opplagt i Sverige
fram til mai 1945.
1946 Tilbakelevert eierne 25/03 som overtok skipet i Bodø.
1952 Solgt for NOK 4.200.000 til Ernst Rickertsen & Co.
G.m.b.H., Hamburg, Vest-Tyskland, Omdøpt til HOLNIS.
Dette skipet tilførte netto NOK 8.705.000 til A/S Odderø.
1960 Solgt i februar til Walter Ritscher, Hamburg-Harburg,
Vest-Tyskland for hugging.

 

 

History in English:

1913 Built as HESPEROS by William Doxford & Sons Ltd,
Pallion, Sunderland, England for Bruusgaard Kiøsterud D/S
A/S (Bruusgaard, Kiøsterud & Co.), Drammen. Launched
22/05, delivered in June. Building costs NOK 942.000.
1931
Sold for NOK 180.000 to A/S Odderø (A. I. Langfeldt &
Co.), Kristiansand. Renamed SIRENES.
1936 Drifted 07/09 ashore in strong gale at Kalanzoog,
Holland. Refloated 22/09, repaired at Nederlandsche Droogdok,
Amsterdam, Holland.
1940 In Sweden 09/04, taken over by Nortraship.
Requisitioned by Svenska Staten 18/10.40, handed over to
Svenska Statens Traffikkommision (Rederi-A/B Transatlantic),
Stockholm. Used for a couple of trips with coal from USA to
Sweden.
1944 Released 16/12 from requisition. Laid up in Sweden until
the end of WW II.
1946 Returned 25/03 in Bodø to the owners.
1952 Sold for NOK 4.200.000 to Ernst Rickertsen & Co.
G.m.b.H., Hamburg, West Germany. Renamed HOLNIS.
This vessel gave A/S Odderø a total net income of NOK
8.705.000.
1960 Sold in February to Walter Ritscher, Hamburg-Harburg,
West Germany for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boka Et liv i shipping av Jan A. Langfeldt, Skipet 4/85 ved Per H. Kjærvik & Arne Tandberg,
boka Bruusgaard Kjøsterud 70 År av T. Wikborg.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/02-2014 (SN/PS)

KRS21419310120002 SIRENES som HOLNIS. Bilde fra Einar Onsøien.

KRS21419310120003 SIRENES som HESPEROS. Bilde fra Ragnar Andersen.