KRS21419800220001 CAPO AZZURRO som JOHN CABOT. Bilde fra Einar Onsøien.

 

1980 MT CAPO AZZURRO (KRS214198002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, LPG/etylen tanker
motor ship, LPG/etylen carrier.

Off.no:

7712559

Flagg (flag):

IT

Havn (port):

Genova

Byggeår (year built):

1980/05

Bnr (Sno).:

21

Bygger (yard):

C.L.E.M.N.A., La Spezia, Italia.

Eier (owner):

Chimigas SpA, Valenza, Italia.

Disponent (manager):

Chimigas SpA, Valenza, Italia.

Klasse (Class).:

RINA

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.500 tdw, 2.999 brt, 1.682 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 97,01m-Lbp: 91,50m-B: 14,03m-D: 7,19m-Dypg.: 6,390m.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

5 lastetanker med samlet kapasitet 4.469 m³. Max tanktrykk
5.0 bar. Min. temp.: -104 °C.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

ICME

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, MaK type 9M551-AK. 4-takt/enkeltv., 6-
sylindret, syl. dim.: 450 x 550 mm. 3.500 BHK ved 425 o. min.
Koblet til et reduksjonsgear og vridbar propell. Bygget av Mak
Maschinebau G.m.b.H., Kiel, Vest-Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1977 Kjølstrukket 07/10.
1978 Bygget som CAPO AZZURRO av C.L.E.M.N.A., La Spezia,
Italia for Chimigas SpA, Genova, Italia. Sjøsatt 08/04.
1980 Levert 21/05.
Dette var et skip bygget på såkalt “Hire Purchase” og var et
samarbeid mellom Langfeldt og italienske interesser.
Basisprisen på skipet skulle være USD 11.500.000.
Langfeldt og Leone danner et A/S som fikk navnet L. & L. SpA
og registrert i Palermo, Sicilia, Italia. Dette selskapet overtok
eierforholdet til skipet. Skipet gikk inn på en 2 års timecharter
til DOW til en rate av USD 275.000.
1982 Omdøpt JOHN CABOT.
1985
Solgt til Elgas SpA, Genova. Omdøpt til CAPO
AZZURRO
.
1985
Solgt til Esshipping S.r.L., Genova.
1986 Solgt til Cispa Gas Trasporti SpA, Pescara, Italia. Omdøpt
til VAL ROSANDRA.
1990
Brann i kompressorrommet og no. 3 lastetank 28/04
under lossing ved Brindisi, Italia. Slept ut av havna for å
brenne ut. Tankene ble med vilje sprengt 21/05 for å få brent
opp resterende last. Senket 08/06 ca. 31 nm fra land.

 

 

History in English:

1977 Keel laid 07/10.
1978 Built as CAPO AZZURRO by C.L.E.M.N.A., La Spezia,
Italy for Chimigas SpA, Genova, Italy. Launched 08/04.
1980 Delivered 21/05.
This vessel was built on a “Hire Purchase” and was a co-
operation between Langfeldt and Italian interest. The basic
price on the vessel was USD 11.500.000.
Langfeldt and Leone founded an A/S named L. & L. SpA
registered in Palermo, Sicily, Italy. This company took over the
ownership of the vessel. The vessel got a 2 years timecharter
to DOW at a rate of USD 275.000.
1982 Renamed JOHN CABOT.
1985
Sold to Elgas SpA, Genova. Renamed, CAPO AZZURRO.
1985
Sold to Esshipping S.r.L., Genova.
1986 Sold to Cispa Gas Trasporti SpA, Pescara, Italy. Renamed
VAL ROSANDRA.
1990
Caught fire in compressor room and No. 3 cargo tank,
28/04 whilst discharging at Brindisi, Italy. Towed out of port to
burn out. Her tanks were exploded deliberately to clear the
remaining fuel 21/05. Scuttled 08/06 about 31 nm offshore.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, boka Et liv i shipping av Jan A. Langfeldt.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/02-2014 (SN/PS)