Strays rederi ble dannet i 1866 av Sven Olaus Stray (1809-1869). I 1869 overtok sønnen Markus Fredrik Stray (1844-1912). Han bygde rederiet kraftig opp. Hvert skip dannet et eget selskap under felles ledelse. I tillegg drev han assuranseagentur.
        I 1900 overlot han rederiet til sønnen Sven Olaus Stray (1875-1927), som utvidet rederiet ytterligere. I årene frem til 1907 disponerte han 19 seilskip samt et par dampbåter.
        Broren Emil Stray (1883-1951) ble medeier i firmaet i 1906. Rederiet endret da navn til Sven O. Stray & Co. På grunn av sykdom trakk S.O. Stray seg ut av firmaet i 1912. Emil Stray ble eneeier og endret firmanavnet til S.O. Stray & Co.
        Under første verdenskrig ble det foretatt store innkjøp av skip. Totalt disponerte rederiet 40 seilskip og 10 dampskip under krigen. Til sammen utgjorde det 150.000 dødvekttonn. Til tross for 24 krigsforlis bestod flåten i 1920 av 33 skip. Det gjorde Strays rederi til et av landets største.
I Emil Strays tid ble den enkelte partsrederiene omdannet til aksjeselskaper. I 1920 ble de samlet under ett stort selskap: S.O. Stray & Co. A/S.
        I 1917-1919 var Emil Stray det norske rederforbundets utsending i USA under forhandlingene omkring de beslaglagte norske skipsbyggingskontraktene der. Stray er tillagt mye av æren for at man kom frem til en positiv avtale for de norske skipsfartsinteressene.
Etter første verdenskrig gikk det brått nedover med rederiet. Det hadde sammenheng med skipsfartskrisen samt en del uheldige disponeringer av de nye damp- og motorskipene. Rederiet ble avviklet i 1926.

Kilder: Johannes Seland: Rederen og skipet (1959)
Joh. N. Tønnesen: Kristiansands historie 1914-1945.