KRS22219170320001 SKOMVÆR. Foto fra boka Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind IV.

 

1917 Bark SKOMVÆR (KRS222191703)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip,bark, stålskrog
sail ship, barque, steel hull.

Off.no:

5618408

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1890/10

Bnr (Sno).:

31

Bygger (yard):

Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

Eier (owner):

A/S Christianssand, Kristiansand.

Disponent (manager):

Sven O. Stray & Co., Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.640 tdw, 1.775 brt, 1.687 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 257,4’-B: 38,2’-D: 22,4’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HPVD

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Hans Christian Rafn, Porsgrund: 1890-99 (Døde i New York),
Niels Eriksen, Fredrikstad: 1899-1919,
Jørgens Sørensen Berg, Larvik: 1919,
Herman Johnsen, Høvåg 1920-21,
Mathias Andreas Mollø, Grimstad 1921-24.

 

 

Historikk:

1890 Bygget som bark SKOMVÆR av Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen for Jørgen C. Knudsen m. fl., Porsgrund. Sjøsatt 23/04, levert 10/20. Døpt av Kaptein Rafn’s 10 år gamle datter Augusta.
Stålbarken var tegnet og konstruert av skipskonstruktøren Randulf Hansen som hadde opparbeidet seg ekspertise på skipsbygging i jern og stål i utlandet. Hans seilskuter som var bygget ved flere verft i 1890-årene, hadde fått umiskjennelige klipperbauger og myke linjer tatt fra klipperskipene. Dette vakte stor beundring og anerkjennelse overalt der Hansens seilskuter dro, og mesterverket «Skomvær» var intet unntak. Stålbarken var også ansett som det største seilskipet bygget i Norge med sterk rigg fordelt på 26 mersseil, stagseil, forseil og gaffelseil på tre master.
1908 Seilte 06/06 fra Newcastle, NSW, Australia med kull for Valparaiso, Chile. Fikk sterk slagside 03/07 etter en kraftig vindbyge i sterk kuling slik at lasten forskjøv. For å berge skuta ble deler av riggen hugget ned. Vinden tiltok og skuta ble vanskelig å manøvrere og store deler av riggen brakk ned. Skuta fikk store skader.
Mannskapet fikk under stort slit trimmet en del av lasten og satt nødseil slik at skuta kom frem som havarist til Valparaiso 25/08 etter 80 dager i sjøen. Det må bemerkes at 17/07 ble hun tilbudt assistanse av DS FRANKBY, men avslo. Etter lossing ble hun liggende for reparasjon.
1909 Ferdig reparert 25/01.
Foruten dette havariet hadde flere mindre og større havarier på 1900-tallet.
1915 Solgt til O. C. Axelsen, Flekkefjord.
1917 Solgt til A/S Christianssand (Sven O. Stray & Co.), Kristiansand.
1922 Lagt opp 09/11 ved Kristiansand, for aldri mer å seile igjen. SKOMVÆR rundet Kapp Horn 31 ganger.
1923 Solgt til A/S Norsk Rutefart, Kristiansand. Samme manager
1924 Hugget i 2. kvartal ved Stavanger Ophugningskompani, Stavanger.

 

 

History in English:

1890 Built as barque SKOMVÆR by Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen for Jørgen C. Knudsen et.al., Porsgrund. Launched 23/04, delivered 10/20. Named by Captain Rafn’s 10 year old daughter Augusta.
The ship was designed and constructed by the ship designer Randulf Hansen, who had his expertise in shipbuilding in iron and steel from other countries. His sailing ships that were built at several shipyards in the 1890s, had unmistakable clipper bows and soft lines taken from the clipper vessels. This gave great admiration and appreciation wherever the Hansen sailing ships travelled, and his masterpiece "Skomvær" was no exception. She was also considered the largest sailing ship built in Norway, with a strong rig including 26 topsails, staysails, headsails and gaffsails on three masts.
1908 Sailed 06/06 from Newcastle, NSW, Australia with coal for Valparaiso, Chile. Developed a heavy list 03/07 after a heavy gust of wind caused the cargo to shift. To save the ship the crew cut down parts of the rig. The wind got stronger and she was difficult to manoevre and more of the rig broke down. The ship sustained heavy damages.
The crew trimmed part of the cargo, set emergency sail and continued the voyage. She arrived as a wreck 25/08 at Valparaiso after 80 days at sea. She was offered assistance 17/07 from DS FRANKBY, but refused. After unloading she stayed for repairs.
1909 Repairs completed 25/01.
1915 Sold to O. C. Axelsen, Flekkefjord.
1917 Sold to A/S Christianssand (Sven O. Stray & Co.), Kristiansand.
1922 Laid up 09/11 near Kristiansand and she was never in service again. SKOMVÆR passed Cape Horn 31 times.
1923 Sold to A/S Norsk Rutefart, Kristiansand. Same manager
1924 Broken up in 2nd quarter by Stavanger Ophugningskompani, Stavanger.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmstein reg., boka Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind IV.
boka Barske menn og hvite seil av Trygve Gundersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/05-2015 (SN/PS)