KRS22518850220001 VESTALINDEN. Bilde fra boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt.

 

1885 Brigg VESTALINDEN (KRS225188502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, brigg, treskrog
sail ship, brig, wooden hull.

Off. no.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1846

Bnr. (Sno.):

 

Bygger (yard):

Bernt Stiansen’s Verft, Grimstad.

Eier (owner):

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

Disponent (manager):

N. T. Langfeldt, Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV B1-4N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

311 brt, 299 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 95,0’-B: 26,5’-D: 15,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
Gotfred Mørch 1858-77
Emmich Hjerm Mørck 1877-78
Ole Johansen 1878-79
Johan Gabrielsen 1879-80
R. Olsen 1880-85
Julius Herman Mortensen Langfeldt 1885-88

 

 

Historikk:

1846 Bygget som brigg VESTALINDEN av Bernt Stiansen’s Verft, Grimstad for ukjent eier.
1858 Solgt til Gotfred Mørck, Fredrikstad.
1880 Solgt på auksjon for NOK 8.200 til H. Halvorsen m. fl., Drøbak.
1885 Solgt for NOK 2.400 til N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.
1888 Grunnstøtte på høsten ved Kleven nær Mandal mens hun var på reise fra Sundsvall, Sverige med trelast. VESTALINDEN ble pumpet lens og tettet. Lasten ble solgt og losset ved Gismerøya, Mandal. Kondemnert. I november ble hun tauet av DS SØGNE til Ny Hellesund for avrigging. 

 

 

 

Noe av VESTALINDENS historie fra boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt.


Julius Herman som skipper på VESTALINDEN:

I 1885 ble Herman skipper på briggen VESTALINDEN. Den eide han sammen med sin firmenning Nicolai Tørresen Langfeldt som bestyrte briggen.
Briggen VESTALINDEN ble bygd av skipsbyggmester Bernt Aanonsen i Grimstad i 1846 og var på 144 kommerselester, 95 fot lang, 26,5 fot bred og 15,8 fot dyp.
Herman fikk problemer med VESTALINDEN allerede på første tur i april 1885. Han startet i Christianssand med trelast for Gent i Belgia. Briggen lekket så mye at han måtte gå inn til Ny-Hellesund. Der fikk han mauret briggen. Ferdinand Langfeldt var åtte år den gangen. Han visste hvor det var maurtuer og viste vei. En maurtue ble brakt om bord i en sekk, og innholdet ble med en pøs på en lang stang ført ned langs skipssiden til de stedene der det var lekkasje. Mauren krøp inn i sprekkene som dermed ble tettet.
Da VESTALINDEN deretter stakk til sjøs, ble det styggvær. Dekkslasten måtte hives over bord, og Herman kom inn til Terneuzen i Nederland 14. april med briggen full av vann. Etter å ha blitt pumpet lens, ble det to turer til Østersjøen før VESTALINDEN gikk i opplag for vinteren i Ny-Hellesund 29. november. Fra en av disse turene skrev han den 23. august 1885 følgende brev til sin bror Nicolay ’’Lyna”
’’Stugesund, 23.8.85

Kjære broder
Din samt moders skrivelse af 13de den. igår modtaget og var det rigtigt hyggeligt at lese lidt hjemmifra da det er længesiden jeg hørte noget derfra. Du kan tro jeg havde en drøi reis hid, først laa og drev jeg op langs juden i stille og ind gjennem Kattegattet til Kullen, men da kan Du tro jeg fik vind under vingene og drev saa ud igjen for en og to stumper i samfulde otte dager, endelig fik jeg et puf som tog meg ind til Bornholm, men saa begyndte han igjen fra NO og Nord og laa jeg saa og drev for stormseil i 10 dage men endelig fik jeg en slant og kom saa op hertil den 8de efter 31 dages reis fra Vlissingen. Med lastingen har det gået småt, så jeg blev ikke lasted før midten af ugen, og så kommer at hun nu har begyndt at lække betydelig vand og det er meg en gaade hvor det kan være henne thi jeg har undersøgt hende overalt, og er jeg bange for at der skal blive påtale fra lasterens side, dog har jeg endnu ikke hørt noget siden jeg begyndte at laste, men adskilligt før, saa Du kan tro at det ikke er saa greit, men det kan hænde det gaar bedre end jeg tænker, og jeg ønsker at jeg var vel hjemme igjen med karetten.
Jeg havde mange ting at kunne skrive om, men det faar heller være til jeg kommer hjem med at fortælle sommerens tildragelser, for Du kan tro det har været adskilligt at gjennemgaa og har jeg heller ikke været rigtig rask, da jeg er sa plaget af gigt at jeg undertiden ikke kan få klæder på etter det sidder mest i armene.
Somrene 1886 og 1887 hadde Herman to turer med trelast til Frankrike med VESTALINDEN uten spesielle problemer. I 1886 seilte han i mai måned fra Ny-Hellesund til Kramfors Bruk, Härnösand i Sverige, videre til Calais i Frank­rike, tilbake til Härnösand, deretter til Honfleur i Frankrike og var tilbake til Ny-Hellesund i november der VESTALINDEN lå i opplag til april 1887. Da seilte den til Kramfors Bruk, Härnösand, videre til Calais, deretter til Svartvik ved Sundsvall, tilbake til Calais og var i Ny-Hellesund igjen i oktober for å gå i opplag til våren.
Opplagsplassen var Spiskammerveggen som var langs fjellet mellom bruk nr. 12 Tønvold og bruk nr. 13 Havbugta på Helgøya.
Året 1888 blir et skjebneår for VESTALINDEN

Da briggen 25. mai skulle seile fra Ny-Hellesund på sin første tur, hadde to av mannskapet rømt om natten. Fordi styrmannen var syk, ble Hermans bror Nicolay ’’Lyna” med. De ankom Härnösand 12. juni og Calais 1. august. Derfra seilte de 21. august til Ny-Hellesund hvor Nicolay mønstret av, og Hermans kone Christine og barna, Morten Einar - 7 år, Elisabeth Emilie - 5 år og Hagbarth Conradi på 1 år kom om bord. Det de håpet skulle bli en hyggelig tur, ble dessverre ikke det.
De ankom Sundsvall 20. september. Da de seilte fra Sundsvall 6. oktober, begynte problemene. VESTALINDEN fikk så mange sterke støt av tømmer som lå og drev, at den ble lekk. Med pumpen klarte de lensingen så godt at Herman telegraferte fra København at han trodde at de skulle klare å komme til Norge. Men så gikk vindmøllen som drev pumpen i stykker, og mannskapet pumpet iherdig da VESTALINDEN passerte Øresund. Dette holdt flere interesserte bergere unna. Håpet hos disse om bergelønn forsvant da Herman fortalte at han hadde alt under kontroll.
Situasjonen var imidlertid ikke hyggelig for noen om bord og absolutt ikke for Christine som så at vannet stod rett opp under kahytt- dørken. Barna var heldigvis så små at de ikke skjønte alvoret. Utenfor Songvår fikk de en forrykende sydvest storm, og det ble belgende mørkt. Dekkslasten måtte kastes over bord, og Elisabeth syntes det var morsomt å se hvorledes plankene hoppet på bølgene. Men Herman var engstelig. Songvår fyr skulle tennes for første gang dagen etterpå. Hvis det hadde skjedd en dag før, hadde Herman kunnet kjøre båten på grunn på Årossanden. Han turte ikke styre etter Tøodden fyr fordi han da ville seile i et område med mange skjær.
Resultatet ble at de drev vestover til Tregde. Der fikk de los ombord og ble tatt inn til Kleven. Ved innseilingen til Kleven grunnstøtte VESTALINDEN. Både forstavn og kjøl ble ødelagt, og briggen ble full av vann. Christine og barna gikk i land. Briggen ble pumpet lens og tettet av polarfareren Otto Sverdrup, som da arbeidet for Bings Dykkerselskap som eide fartøyet PLUGGEN.
Plankelasten ble solgt og losset ved Gismerøya i Mandal, og briggen ble kondemnert. I november måned ble VESTALINDEN slept til Ny-Hellesund av DS SØGNE for avrigging. Den ble lagt i Østre Ramshola ved Døbla på Monsøya. I Ny-Hellesund ble det i desember slått opp følgende.

’’Auktionsplakaf.

Thorsdag 17de Januar førstkommende Kl. 10 Formiddag og følgende Dage om fornødiges bliver, efter Rekvisition fra N.T. Langfeldt, offentlig Auktion afholdt i Ny-Hellesund over Brig VESTALINDEN Rig og Inventarium bestaaende af staaende og løbende Rig, Seil, Ankere, Kjettinger, vindpumper, Gangspill, Baade, Rundholter, m.m.m.

Søgne Lensmannskontor 28de December 1888. for Sorenskriveren Kristen Eeg. ”
I løpet av et par år ble skroget brukket opp av sjøen og gikk til bunns. Så lenge skroget fløt, var det flere som plukket til seg deler av briggen. VESTALINDEN var forkobret med ’’pengekobber”, og mye av dette ble stjålet av fantene.
Skylightet var i mange år det mest synlige minne om VESTALINDEN i Ny-Hellesund. Det ble vindu på det lille lysthuset i Havbugta.

 

 

History in English:

1846 Built as brig VESTALINDEN by Bernt Stiansen’s Verft, Grimstad for unknown owner.
1858 Sold to Gotfred Mørck, Fredrikstad.
1880 Sold on auction NOK 8.200 to H. Halvorsen et. al., Drøbak.
1885 Sold for NOK 2.400 to N. T. Langfeldt et. al., Kristiansand.
1888 Stranded in autum at Kleven near Mandal whilst on a voyage from Sundsvall, Sweden with wood. VESTALINDEN was pumped empty for water and sealed. The cargo was sold and discharged at Gismerøya, Mandal. Condemned. Towed in November by SS SØGNE to Ny Hellesund for de-rigging.

 

 

           

Kilde: DnV, Malmstein reg., boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt, boka
Fredrikstadskuter på de Syv Hav av Knut W. Engebretsen.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/02-2020 (SN)