KRS22519080120001 VAARBUD. Foto via wrecksite.eu.

 

1908 Bark VAARBUD (KRS225190801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship barque, wooden
hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1894/09

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Høllen Skibsværft, Høllen, Søgne, Kristiansand.

Eier (owner):

Ferdinand Langfeldt m. fl., Kristiansand.

Disponent (manager):

Ferdinand Langfeldt, Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

362 brt, 328 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 135,6’-B: 29,7’-D: 12,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JDBM

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
Andreas Andreassen 1894-1917
Hans
Argentino Andressen -1917

 

 

Historikk:

1894 Bygget som bark VAARBUD av Høllen Skibsværft, Høllen, Søgne, Kristiansand for Martin Langfeldt m. fl., Kristiansand.
1899 Solgt til Didrik Ditlefsen m. fl., Kristiansand.
1900 Reddet et mannskap på 27 mann og kapteinens hustru fra et italiensk dampskip utenfor Portugal. De ble landsatt i Nantes, Frankrike 4 dager senere.
1908 Solgt til Ferdinand Langfeldt m. fl., Kristiansand.
1910 VAARBUD kom 17/10 ut i en orkan i Mexico Gulfen. Etter orkanen reddet de 14 mann fra den norske barken SMEROE av Porsgrund og satte dem i land i Key West, Florida, USA. For denne redningsdåden ble kaptein Andreas Andreassen hedret med en sølvvase med inskripsjon av den norske regjering.
1917
Stanset, sprengt og senket 25/07 av den tyske ubåten UC 62 (Oberleutnant zur See Max Schmitz) 40 nm nord-nord-vest for Ushant, Frankrike mens hun var på reise fra Le Havre, Frankrike til Belize i ballast. Kaptein Hans Argentino Andreassen og mannskapet forlot skipet i babord livbåt. De kom inn til Ushant neste morgen.

 

 

 

Forlis historien fra boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt.
Barken VAARBUD hadde foruten kapteinen Hans A. Andreassen en besetning på 8 mann da den fredag 13. juli 1917 ble tauet ut fra Le Havre i Frankrike bestemt for Belize i Mellom-Amerika via Falmouth i England. Da hadde de ligget i Le Havre lenge, og det kom klart frem av kaptein Hans A. Andreassens brev til Ferdinand Langfeldt at han var engstelig for de tyske ubåtene.
I et brev 21. juni 1917 til Ferdinand Langfeldt skrev Andreassen at han syntes rederiet burde akseptere at
VAARBUD ble slept til Lezard, som ligger i nærheten av Le Havre, selv om lastens eier (hr. Thiboumery) bare ville betale 1/3 og ikke 2/3 av slepekostnadene ”og jeg synes at man bør akseptere et saadant tilbud da det efter min mening er liten sandsynlighet for at vi vil slippe klar ifald vi skal seile ut da jo næsten hvert eneste seilskib blir tat som gaar ut herfra.” Videre skrev han: ”Jeg har maattet anskaffe en redningsflaate og da vi ingen folk har hat om bord har jeg maattet lade den arbeide i land.
At risikoen var stor syntes også forsikringsselskapene. I et brev til Ferdinand Langfeldt dagen før avreisen fra Le Havre skrev Andreassen at han hadde tillat seg å ta ut sin kommisjon (kaplak) av fraktsforskuddet da det næsten er umulig at faa den assureret for de meget høie præmier.”
De ankom
Falmouth den 15. juli. På grunn av motvind ble de liggende til den 23. juli. Da seilte de fra Falmouth. Alt gikk fint inntil klokken 08.20 den 25. juli. Da fikk styrmann Joakim Andreassen øye på noe i sjøen. Idet han satte kikkerten for øynene for å se hva det var, smalt det første skuddet fra ubåten. Den var ca. 1000 meter borte på babord side.
Det ble brast bakk med en gang og alle mann løp til babord livbåt og fikk den satt på vannet, hoppet opp i og støtte fra. Bortsett fra fartøyets papirer og regnskap samt mannskapets papirer fikk de ikke tid til å ta noe mer med seg. Hele tiden ble de beskutt. Samtidig kom ubåten nærmere og ga signal til at livbåten skulle komme opp langs siden. Alle ble beordret om bord i ubåten og fire av ubåtmannskapet gikk om bord i livbåten. De hadde med seg bomber som ble slept hen langs siden av
VAARBUD, og ubåt mannskapet gikk om bord. Samtidig ble kaptein Andreassen beordret til å gi fra seg fartøyets papirer. Etter en halv time kom ubåtmannskapet tilbake. Før de forlot VAARBUD, monterte de bombene og satte fartøyet i brann. De tok med seg en del proviant fra VAARBUD. Kaptein Hans A. Andreassen og hans mannskap ble beordret om bord i livbåten igjen. Det var da omkring midnatt. De satte kurs for Ushants østligste fyr. Det var mørkt og en del sjø. Klokken 05.00 nådde de Ushant hvor de ble mottatt av militært personell. Klokken 08.00 ble de hentet av en torpedobåt som brakte dem til Brest i Bretagne i Frankrike.

 

 

History in English:

1894 Built as barque VAARBUD by Høllen Skibsværft, Høllen, Søgne, Kristiansand for Martin Langfeldt et. al., Kristiansand.
1899 Sold to Didrik Ditlefsen et. al., Kristiansand.
1900 Rescued a crew of 27 men and the wife of the master from an Italian steamer of the coast of Portugal. They were landed in Nantes, France 4 days later.
1908 Sold to til Ferdinand Langfeldt et. al., Kristiansand.
1910 VAARBUD came 17/10 into a hurricane in the Golf of Mexico. After the hurricane they rescued 14 men from the Norwegian barque SMEROE of Porsgrund and landed them in Key West, Florida, USA. For this life-saving exploit the master
Andreas Andreassen was honoured with a silver vase with inscription from the Norwegian government.
1917
Stopped and scuttled with explosives  25/07 by the German submarine UC 62 (Oberleutnant zur See Max Schmitz) 40 nm North-North-West of Ushant, France whilst on a voyage from Le Havre, France to Belize in ballast. The master Hans Argentino Andreasen and his crew abandoned in port lifeboat. They landed at Ushant the next morning.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein reg., forlis 1917. uboat.net, sjøforklaringer over krigsforliste noske skibe 1917,
havsvale.com, boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/01-2020 (SN)