KRS22619040120001 STAR som KATE. Bilde via Ragnar Iversen.

1904 DS STAR (KRS226190401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Id.no:

3004960

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1904/05

Bygg nr. Sno:

34

Bygger (yard):

Porsgrund Mekaniske Verksted, Porsgrund.

Eier (owner):

A/S D/S Star, Kristiansand.

Disponent (manager):

A. J. Grefstad, Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

780 tdw, 638 brt, 361 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 171,5’-B: 28,5’-D: 13,6’–Dypg.: 12,11’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

3 lasterom.
3 bommer.
3 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LEGE (MTQH 1904-1908, MLDP 1915-1934).

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.; 13,3”-29,1”, slag/stroke: 23,6”. 52 NHK.
Bygget av Porsgrund Mekaniske Verksted, Porsgrund.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (steam boiler) med dim.: 10,3’ x 8,0’ og 2 fyrganger. Heteflate 925 ft². Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av
Porsgrund Mekaniske Verksted, Porsgrund.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1904 Bygget som STAR av Porsgrund Mekaniske Verksted, Porsgrund for A/S D/S Star (A. J. Grefstad & Co.), Kristiansand.
1908 Solgt til Rederi-A/B Bylgia (G. Lindegren), Sundsvall, Sverige.
1915
Solgt til D/S A/S Velaug (E. Rusten), Bergen. Omdøpt til VELAUG.
1916 Grunnstøtte 29/01 på Høiholmen ved Tansø.
1918
Overtatt av The Shipping Controller (Emlyn-Jones & Co. Ltd), London, England.
1919 Tilbakelevert eierne.
Solgt til Rederi-A/S Harald Grenske (H. Haraldsen), Skien.
1927 Solgt til A/S Kate (K. Salvesen), Kragerø. Omdøpt til KATE.
1938
Solgt til Ugo Pace, Valletta, Malta. Omdøpt til GOLLY.
1950
Hugging begynte 14/01 ved Vado Ligure, Italia av Ditta Giuseppe Ricardi og var ferdig 13/02.

 


Fra sjøforklaringen 1916:
D/S »Velaug« (M.L.D.P.) av Bergen, reise Kopervik— Trondhjem, grundstøtte den 29. januar paa Høiholmen ved Tansø og blev staaende fast indtil det, ved hjælp av bjergningsdamper, kom av grunden, hvoretter det gik ind til Florø for dykkerundersøkelse og tætning.
        Sjøforklaring i Trondhjem den 14. februar.
        Skibsinspektøren fandt, at aarsaken til grundstøtningen skyldtes det usigtbare veir i forbindelse med uagtsom navigering saavel fra vakthavende kystlods som styrmands side.
Saken blev derfor oversendt overlodsen i Vestenfjeldske di­strikt til forføining for kystlodsens vedkommende, hvoretter denne efter straffelovens § 422,1 blev forelagt en bot av kr. 100,00 som vedtokes.
Styrmanden blev av skibsinspektøren indstillet paa en bot av kr. 100,00 efter straffelovens § 418, jfr. styringsplakat av 16. mars 1910 § 16, fordi han i det usigtbare veir, da fyrlygterne ikke kunde sees, lot skibet gaa med fuld fart indtil det støtte. Overensstemmende hermed blev han forelagt en bot av kr. 100,00, som vedtokes.

 

 

History in English:

1904 Built as STAR by Porsgrund Mekaniske Verksted, Porsgrund for A/S D/S Star (A. J. Grefstad & Co.), Kristiansand.
1908 Sold to Rederi-A/B Bylgia (G. Lindegren), Sundsvall, Sweden.
1915
Sold to D/S A/S Velaug (E. Rusten), Bergen. Renamed VELAUG.
1916 Stranded 29/01 on Høiholmen at Tansø.
1918 Taken over by The Shipping Controller (Emlyn-Jones & Co. Ltd), London, England.
1919 Returned to owners.
Sold to Rederi-A/S Harald Grenske (H. Haraldsen), Skien.
1927 Sold to A/S Kate (K. Salvesen), Kragerø. Renamed KATE.
1938
Sold to Ugo Pace, Valletta, Malta. Renamed GOLLY.
1950
Demolition began 14/01 at Vado Ligure, Italy by Ditta Giuseppe Ricardi and was completed 13/02.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/03-2018 (SN/PS)

KRS22619040120002 STAR som KATE. Bilde via Steinar Norheim.