Bark ill.

 

1917 Bark ELLEN (KRS232191705)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark jernskrog
sail ship, barque iron hull.

Off. nr.:

1058992

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1864/08

Bnr (Sno).:

37

Bygger (yard):

Thomas R. Oswald & Co., Pallion Yard, Sunderland, England.

 

Eier (owner):

Skibs-A/S Sandø, Kristiansand.

Disponent (manager):

Christianssands Shipping Co. Ltd, Kristiansand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.004 tdw, 644 brt, 589 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 167,9’-B: 29,1’-D: 19,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HGDM

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
N. N. Christiansen 1896-
Olsen 1900
Sven Andersen 1900 – 02 (Døde 14/01-02)
E. Knudsen 1903 – 05.
P. Johnsen 1905 – 06.
Chr. Knudsen 1906 – 1909.
J. Borgersen 1912 – 16.
O. A. Gundersen 1916 – 20.
Gustav Kristensen 1921

 

 

Historikk:

1864 Bygget som bark SPIRIT OF THE MORNING av Thomas R. Oswald & Co., Pallion Yard, Sunderland, England for Jackson & Co., Liverpool, England. Sjøsatt i juli, ferdigstilt 19/08.
1875 Overført til James Jackson & Co., Liverpool.
1880 Solgt til R. B. Honan, Liverpool.
1887 Solgt til J. McFee, Liverpool.
1889 Solgt til Arnold W. H. Johanning, Liverpool.
1896 Solgt til A/S Bark Ellen (Peder Wiborg), Drammen. Omdøpt til ELLEN.
1900
Havarert og forlatt i Atlanteren 16/07 mens hun var på reise fra Vera Cruz, Mexico til Falmouth, Cornwall med bønner. Tauet inn til Gravesend, England. Reparert og satt i fart igjen.
1903 Skuta ble utsatt for en fryktelig epidemi på reise Zanzibar til Freemantle, WA, Australlia.
Bare et par dager etter avreise 24/03 ble styrmannen A. Olsen angrepet av dysenteri med blodgang og feber. Et par uker senere var 2 mann til syke, nemlig Lars Knutsen og Tomas Jakobsen som døde etter et par dager. Den 3. mai ble kapteinen syk. Så blir stuerten dårlig, flere blir syke. Den 17/05 var det bare 4 mann på dekk til å manøvrere skuta. Så ble de møtt med storm. 25/05 ble kapteinen og stuerten gravlagt i havet. Først den 16/06 kom de frem til Freemantle W. Australia. Her ble de satt i karantene. Styrmann Peder Jørgensen hadde ført skuta over til Australia under forferdelige forhold.
1907 Solgt til A/S Ellen (Pettersen & Ullenæss), Porsgrunn.
1916 Solgt i juli til A/S Ellen (Johs. Jürgens), Kristiania.
Videresolgt i oktober til A/S Ellen (H. T. Realfsen), Skien.
1917 Solgt til Skibs A/S Sandøi (Christianssands Shipping Co. Ltd), Kristiansand.
1920 Solgt til H. T. Realfsen, Skien.
1921 Avrigget.
1922 Solgt til A/S Christiania Portland-Cementfabrik som lekter for kalksteintransport.

 

 

History in English:

1864 Built as barque SPIRIT OF THE MORNING by Thomas R. Oswald & Co., Pallion Yard, Sunderland, England for Jackson & Co., Liverpool, England. Launched in July, completed 19/08.
1875 Transferred to James Jackson & Co., Liverpool.
1880 Sold to R. B. Honan, Liverpool.
1887 Sold to J. McFee, Liverpool.
1889 Sold to Arnold W. H. Johanning, Liverpool.
1896 Sold to A/S Bark Ellen (Peder Wiborg), Drammen. Renamed ELLEN.
1900
Dismasted and abandoned 16/07 in the Atlantic Ocean whilst on a voyage from Vera Cruz, Mexico to Falmouth, Cornwall with beans. Towed to Gravesend, England. Repaired and put back in service.
1903 The crew were exposed for a terrible epidemic whilst on a voyage from Zanzibar to Freemantle, WA, Australia. Several men included the master died.
1907
Sold to A/S Ellen (Pettersen & Ullenæss), Porsgrunn.
1916 Sold in July to A/S Ellen (Johs. Jürgens), Kristiania.
Re-sold in October to A/S Ellen (H. T. Realfsen), Skien.
1917 Sold to Skibs A/S Sandøi (Christianssands Shipping Co. Ltd), Kristiansand.
1920 Sold to H. T. Realfsen, Skien.
1921 De-rigged.
1922 Sold to A/S Christiania Portland-Cementfabrik as a barge for limestone transport.

.

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein reg. Jern & stålskip, sunderlandships, boka  Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn,
Brevik, Langesund Bind II,

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 26/10-2021 (SN)