KRS20519330120001 LINEA som STELLAR. Bilde via Einar Onsøien.

 

1933 DS LINEA (KRS2500193301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

3008983

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1919/11

Bnr (Sno).:

47

Bygger (yard):

N.V. Scheepsbouw. Mij. de Yssel, Gonderak, Nederland.

Eier (owner):

Skibs-A/S Linea, Kristiansand.

Disponent (manager):

Erling Hansen, Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV + 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.000 tdw, 781 brt, 397 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 197,6’-B: 28,4’-D: 14,3’-Dypg.: 13’ 0½’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

3 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kjenningssignal:

LEJJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating). type triple exp., 3-
sylindret, syl. diam.:
13,2’’-20,5’’-35,0, slag/stroke: 20,9’’. 98
NHK. Bygget av
v. d. Kuij & v. d. Ree, Rotterdam, Nederland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

8,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 9,8’ x 10,0’, 2
fyrganger og arbeidstrykk 200 psi. Samlet heteflate 1.894 ft².
Bygget av v. d. Kuij & v. d. Ree, Rotterdam, Nederland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1919 Bygget som JANNAKIS av N.V. Scheepsbouw. Mij. de
Yssel, Gonderak, Nederland for ukjent rederi. Fullført på
verftets regning. Bygget med tonnasje 900 tdw, 654 brt og
målene: Lbp: 171,0’-B: 28,2’-D: 14,3’.
Solgt til Dr. N. Logothetopoulos, Piraeus, Hellas. Omdøpt til
UNIVERZAGT.
1926 Solgt til Aug. E. Peters, Hamburg, Tyskland.
Forlenget med 26,7’.
1933 Solgt til Seeberufsgenossenschaft, Hamburg.
Videresolgt i mai til Skibs-A/S Linea (Erling Hansen),
Kristiansand. Omdøpt til LINEA.
1940 Hjemmeflåten.
1945 Returnert til eierne.
1946 Solgt i juni for GBP 35.000 til A/S Inger (Jacob Kjøde
A/S), Bergen.
1947 Solgt i juni for GBP 47.500 til Rederi-A/B Norrström
(Ivan Jeansson), Kalmar, Sverige. Omdøpt til STELLAR.
1954 Solgt i september for GBP 9.200 til B. & G. Shipping Co.
Ltd (T. Bagley & Co. Ltd), Middlesbrough, England. Omdøpt til
ZAFIRO.
1956 Solgt til B. & G. Shipping Co. Ltd, Middlesbrough. Samme
managers.
1958
Solgt i mars på auksjon ved Admiralty Marshall til Van
den Bossche & Co., Boom, Nederland. Ankom 17/04 til Boom
for hugging.

 

 

History in English:

1919 Built as JANNAKIS at N.V. Scheepsbouw. Mij. de Yssel,
Gonderak, Netherlands for unknown owner. Completed for
builders account. Built with tonnage 900 tdw, 654 brt and
meas.: Lbp: 171,0’-B: 28,2’-D: 14,3’.
Sold to Dr. N. Logothetopoulos, Piraeus, Greece. Renamed
UNIVERZAGT.
1926 Sold to Aug. E. Peters, Hamburg, Germany.
Lengthened with 26,7’.
1933 Sold to Seeberufsgenossenschaft, Hamburg.
Re-sold in May to Skibs-A/S Linea (Erling Hansen),
Kristiansand. Renamed LINEA.
1940 Home fleet.
1945 Returned to owners.
1946 Sold in June for GBP 35.000 to A/S Inger (Jacob Kjøde
A/S), Bergen.
1947 Sold in June for GBP 47.500 to Rederi-A/B Norrström
(Ivan Jeansson), Kalmar, Sweden. Renamed STELLAR.
1954 Sold in September for GBP 9.200 to B. & G. Shipping Co.
Ltd (T. Bagley & Co. Ltd), Middlesbrough, England. Omdøpt til
ZAFIRO.
1956 Sold to B. & G. Shipping Co. Ltd, Middlesbrough. Same
managers.
1958
Sold in March in an auction by Admiralty Marshall to Van
den Bossche & Co., Boom, Netherlands. Arrived 17/04 at Boom
for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/2004 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 29/06-2013 (PS)

KRS20519330120002 LINEA som ZAFIRO. Bilde via Einar Onsøien.