KRN10019520120001 NORDHAV 4 ankommer Kristiansund 26/06 1952 (Næringshistorie Nordmøre).

 

1952 MS NORDHAV 4 (KRN100195201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tråler
motor ship, trawler.

ID:

5127633

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansund

Byggeår (year built):

1952/06

Bnr (Sno).:

767

Bygger (yard):

H. C. Stülcken Sohn, Hamburg, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

A/S Nordhavet, Kristiansund.

Disponent (manager):

Jan L. Backer, Kristiansund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tråler.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

590 tdw, 617 brt, 263 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 191,1’-Lbp: 179,0’-B: 29,4’-D: 16’ 6½’’-Dypg.: 14’
00’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAJU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, WUMAG. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl.
dim.: 350 x 550 mm. 1.100 BHK. Bygget av Waggon und
Maschinenbau A.G., Görlitz, Øst-Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (aux boiler). Arbeidstrykk 114 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1952 Bygget av H. C. Stülcken Sohn, Hamburg, Vest-Tyskland for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Byggekostnad NOK 2.600.000.
Tråleren ble ved levering solgt til A/S Nordhav, Kristiansund uten fortjeneste for Kosmos.
Kontraheringen og salget var arrangert med samtykke av Finansdepartementet på en slik måte at Kosmos ble gitt adgang til forholdsvis store skattefrie avskrivninger. Dette var en måte å skaffe midler til oppbygging og modernisering av den norske fiskeflåte etter krigen.
Fremdrifts motoren var ikke den man ønsket. Den påtenkte motor var en MAN produsert motor. Denne var ikke å oppdrive grunnet Korea krigen sies det. Motorene som ble montert skaffet rederiet problemer allerede på prøveturen.

Levert 23/06 som NORDHAV 4 M-18-K til A/S Nordhavet (Jan L. Backer), Kristiansund. Ankom 26/06 til Kristiansund.
1953 På fiske ved Grønland i juli gjorde den storfangst og produsert 428 tonn saltfisk på en tur.
1954 I april brøt det ut brann i maskinrommet under opphold i Kristiansund. Noe som påførte både rederi og mannskap store tap.
1955 Overtatt i februar av A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Kristiansund.
Solgt i mai til Arm. Charles Prentout, Fecamp, Frankrike. Omdøpt til CHARLES PRENTOUT.
1959 Solgt til Cia. Generale Italiana della Grande Pesca, Livorno, Italia. Omdøpt til GENEPESCA V.
1968
Solgt til Gelesia S.p.A., Cagliari, Sardinia Italia. Omdøpt til QUINTUS.
1973 Hugget i november av Ditta Lotti, La Spezia, Italia.

 

 

History in English:

1952 Built at H. C. Stülcken Sohn, Hamburg, West Germany for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Building costs NOK 2.600.000.
The trawler wasø sold to A/S Nordhavet, Kristiansund upon delivery without any profit for the company Kosmos. This was a way to raise funds for the re-construction and modernization of the Norwegian fishing fleet after the war.
The contracting and sale were arranged with the consent of the Ministry of Finance in such a way that Kosmos was given access to relatively large tax-free depreciation.
The propulsion engine was not as wanted. The intended engine was a MAN produced engine. This was not available due to the Korean War it was said. The engines that were installed caused the owners problems already at the sea trial.

Delivered in June as NORDHAV 4 (M-18-K) to A/S Nordhavet (Jan L. Backer), Kristiansund.
1953 When fishing off Greenland in July, it made a record catch and produced 428 tonnes of salted fish on one trip.
1954 In April, a fire broke out in the engine room during a stay in the port of Kristiansund. This caused great losses to both the owners and the crew.
1955 Taken over in February by A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Kristiansund.
Sold in May to Arm. Charles Prentout, Fecamp, France. Renamed CHARLES PRENTOUT.
1959 Sold to Cia. Generale Italiana della Grande Pesca, Livorno, Italy. Renamed GENEPESCA V.
1968
Sold to Gelesia S.p.A., Cagliari, Sardinia Italy. Renamed QUINTUS.
1973 Broken up in November by Ditta Lotti, La Spezia, Italy.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/06-2022 (SN/RI)