KRN10219590120001 KOVDA. Foto fra Jensensamlingen/Norsk Skipsfartshistorisk Selskap via Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre 2014.

 

1959 DS KOVDA (KRN102195901)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5608226

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansund

Byggeår (year built):

1935/03

Bnr (Sno).:

274

Bygger (yard):

Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad.

Eier (owner):

Flakkes Rederi A/S, Kristiansund.

Disponent (manager):

Ole T. Flakke, Kristiansund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.425 tdw, 1.571 brt, 910 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 244,1’-B: 40,1’-D: 16,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lasterom.

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LITL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 11,6’’-2 x 27,2’’, slag/stroke: 25,2’’. 131 NHK. Bygget av Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim: 10,0’ x 11,8’ og 2 fyrganger. Samlet heteflate 1.977 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad. Kjelene er plassert på dekk.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1935 Bygget som MARGIT R av Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad for A/S Asplund (Georg Rønneberg & Jens Fr. Galtung), Moss. Sjøsatt 15/01, levert i mars.
1937 Solgt 05/01 til Partrederiet Lillemor (Th. Brøvig), Farsund. Omdøpt til LILLEMOR.
1940
Nortraship ble managers i april.
1945 Tilbakelevert til eiere i oktober.
1959 Solgt i november til Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke), Kristiansund. Omdøpt til KOVDA.
1960
Solgt i juli til Skrot & Avfallsprodukter (Tortsen Johannisson), Göteborg, Sverige. Lagt opp i København som kornlekter. Omdøpt til INGEBORG.
1961
Solgt i mai til Persson & Söner, Ystad, Sverige for hogging. Hogget i 3. kvartal.

 

 

History in English:

1935 Built as MARGIT R by Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S, Fredrikstad for A/S Asplund (Georg Rønneberg), Moss. Launched 15/01, delivered in March.
1937 Sold 05/01 to Partrederiet Lillemor (Th. Brøvig), Farsund. Renamed LILLEMOR.
1940
Nortraship became managers in april.
1945 Returned to owners in October.
1959 Sold in November to Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke), Kristiansund. Renamed KOVDA.
1960
Sold in July to Skrot & Avfallsprodukter (Tortsen Johannisson), Göteborg, Sweden. Laid up in Køpenhavn, Denmark as storage for grain. Renamed INGEBORG.
1961
Sold in May to Persson & Söner, Ystad, Sweden for demolition.
Broken up in 3rd quarter.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, Boka T. H. Brøvig 1890 – 1965. Skipet 2/83.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/09-2017 (SN/PS)