KBA94019540120001 MUNKEDAL. Foto via Rickard Sahlstens samling.

 

1954 MT MUNKEDAL (2) (KBA940195401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker
.

Off.no:

5243748

Flagg (flag):

SWE

Havn (port):

Munkedal

Byggeår (year built):

1954/01

Bnr (Sno).:

679

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Munkedals A/B, Munkedal.

Disponent (manager):

Haakon Onstad, Kungsbacka.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

17.610 tdw, 11.231 brt, 6.537 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 549,2’-Lbp: 538,6’-B: 66,2’-D: 39,3’-Dypg.: 30’ 2’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

20 tanker; 5bb-10s-5sb.
2 lossepumper med samlet kapasitet 900 m³/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

SLKT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Götaverken 680/1500 VGS-9. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 680 x 1.500 mm. 6.750 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,5 knop.
Bunkerskapasitet 1.173 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (aux. boilers). Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1953 Bygget som MUNKEDAL av A/B Götaverken, Göteborg for Munkedals A/B (Haakon Onstad), Munkedal. Sjøsatt 10/11.
1954 Levert 21/01
.
1960 Overført 31/08 for SEK 5.600.000 til Rederi-A/B Monacus (Tord Selden), Kungsbacka.

1966 Solgt 02/06 for GBP 200.000 til
Constantinos S. Efthymiadis, Piraeus, Hellas. Omdøpt til HELEANNA. Levert 02/06 i Port Bouc, Frankrike.
Ombygget til bilferje i Piraeus. Kapasitet 676 passasjerer i lugarer.

1971 Kom i brann 28/08 ca. kl 0530 ca. 12 nm fra Torre Canne, Italia mens hun var på reise fra Patras, Hellas til Ancona, Italia med 1.033 passasjerer, 94 mannskap, 6 trailere og 180 biler
. Brannen oppsto da paraffin ble antent i byssa. Brannen spredte seg raskt gjennom skipet. Ordre om å forlate skipet i ble gitt ca. kl 0730. Flere skadde personer ble hentet med helicopter mens mange sivile og marinefartøyer kom til og berget tilsammen 1.102 ble berget, 25 mistet livet mens 150 ble rapportert skadet.
Taubåter tok skipet under slep for Brindisi, Italia men slepet brakk og skipet drev på land ved San Cataldo, Italia. Brakt flott og slept til ytre havn i Brindisi. Brannen ble slukket 30/08.
Kapteinen ble arrestert siktet for drap, pliktforsømmelse, seilt uten nødvendige sikkerhetsutstyr og brannslokkingsutstyr og å ha tillatt for mange personer ombord. Skipet ble beslaglagt av italienske myndigheter.
Over to år senere ble 6 av mannskapet tiltalt av retten i Piraeus; Kapteinen, førstestyrmann, første- og annenmaskinisten, kokken og skipets eier. Tiltalen var drap ved uaktsomhet, skader på personer ved uaktsomhet og ildspåsettelse ved uaktsomhet.
1974 Vraket ble solgt til italienske interesser og ankom 16/02 til La Spezia, Italia for hugging ved Cantieri Lotti. Videresolgt etter at deler av skroget ble kuttet ned.
1975 Slept til Toulon, Frankrike og kuttet ned til lekter i mars.

 

 

History in English:

1953 Built as MUNKEDAL at A/B Götaverken, Göteborg for Munkedals A/B (Haakon Onstad), Munkedal. Launched 10/11.
1954 Levert 21/01
.
1960 Transferred 31/08 for SEK 5.600.000 to Rederi-A/B Monacus (Tord Selden), Kungsbacka.

1966 Sold 02/06 for GBP 200.000 to
Constantinos S. Efthymiadis, Piraeus, Greece. Renamed HELEANNA. Delivered 02/06 in Port Bouc, France.
Converted to a car ferry in Piraeus. Capacity 676 passengers in cabins.

1971 Came on fire 28/08 at 0530 approx. 12 nm off Torre Canne, Italy whilst on a voyage from Patras, Greece to Ancona, Italy with 1.033 passengers, 94 crew, 6 trailers and 180 cars
. The fire began when kerosene ignited in the galley. The fire spread rapidly throughout the vessel. Order to abandon ship was issued at 0730. Injured people were taken off by helicopter whilst many vessels both navy and civilian rescued 1.102 persons, 25 persons died and 150 were reported injured.
Tugs took the vessel in tow for Brindisi, Italy but the tow broke and she drifted ashore at San Cataldo, Italy. Refloated and towed to the outer harbour in Brindisi. The fire was extinguished 30/08.
The master was arrested charged with multiple murders, negligence, sailed without necessary safety and lifesaving equipment and to have left port with to many persons on board. The vessel was seized by the Italian authorities.
More than two years later the court in Piraeus charged 6 persons; The Master, the first officer, the first and second engineers, the cook and the owner with murder through negligence, bodily injuries through negligence and arson through negligence.
1974 The wreck was sold to Italian interests and arrived 16/02 at La Spezia, Italy for demolition by Cantieri Lotti. Resold after parts of the vessel was cut down.
1975 Towed to Toulon, France cut down to a barge in March.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Båtologen 5-96, DnV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/10-2018 (PS)