Rederiet Herman Skougaard.

Herman Skougaard ble født 25. februar 1852 i Egvaag ved Farsund.
Han valgte å bli sjømann og tok sine navigasjonseksamener. Så fartet han en del år som skipsfører inntil han sammen med skipsfører Anders Zachariassen m. fl. kjøpte fullriggeren ”P. G. Blanchard” og dannet skipsrederi.
Senere ble det flere skuter og vi fikk H. Skougaards rederi i Langesund.
Herman Skougaard døde i 1913.

Hans sønn Lorentz Severin Skougaard, født i Langesund 10. mars 1887, overtok rederiet.
Etter endt skolegang utdannet han seg i shipping og oppholt seg i den anledning en rekke år i Tyskland, England og Frankrike.
Han flyttet rederiet til Oslo rundt 1926.
Videre overtok han sammen med enkelte andre shippingfolk, bl.a. skipsreder Rangnvald Jacobsen, sønn av skipsreder Hans P. Jacobsen i Langesund, Københavnrederiet A. O. Andersen Shipping Co.’s Norges kontor, Oslo, det senere skipsrederi A. O. Andersen & Co.’s eftf.
Skipsrederen var medinteressert i andre rederier og styremedlem i flere av dem.
Han var i yngre år en meget aktiv seiler og hadde i tidens løp mange tillitsverv i K.N.S.
Skipsreder Lorentz Severin Skougaard døde i Oslo i januar 1965.

 

Kilde: Boken "Fra Langesund’s Historie av Jac Lund Tangen".
Oppdatert: 04/12-2013 (SN)