LVK19419030120001 EDDERSIDE. Bilde via Steinar Norheim.

 

1903 Bark EDDERSIDE (LVK194190301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, Jern Bark / Sailing Vessel, Iron Barque.

Off.no:

1078834

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1878/12

Bnr (Sno).:

39

Bygger (yard):

Whitehaven Ship Building Co., Whitehaven, England.

Eier (owner):

A/S Edderside, Larvik.

Disponent (manager):

M. Engelstad, Larvik.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.000 tdw, 1.351 brt, 1.306 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 230,7’-B: 36,7’-D: 21,8’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KDPH

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Barkrigget.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Andras Hansen 1903-07,
G. Larsen 1907 - .

 

 

Bysseutstyr
(galley equipm.):

 

 

 

Historikk:

1878 Bygget som fullrigger EDDERSIDE av Whitehaven Ship Building Co., Whitehaven, England for J. B. Sprott, Liverpool, England.
1890 Solgt til C. F. Bell, Liverpool. Ombygget til bark.
1896 Solgt til Staveley Taylor & Co., Liverpool.
1903 Solgt i desember til A/S Edderside (M. Engelstad), Larvik.
1911
Overført til A/S Solheim (M. Engelstad & E. Gundersen), Larvik.
1916
Solgt i mai til A/S Seilskibsrederiet Sirius (L. Severin Skougaard), Kristiania.
1917 Solgt til A/S Ørums Rederi (Nils A. Ørum), Kristiania.
Ombygget til bark med hjelpemotorer: 2 x Bolinder semi- dieselmotorer. Hver 4-takt, enklv., 2 sylindret. Totalt 320 BHK.
1919 Kolliderte 05/07 med britisk SS THEMISTOCLES 90 nm ØSØ av Cape Aghulas, Sør-Afrika mens hun var på reise fra Durban, Sør-Afrtika til Buenos Aires, Argentina med kull. 7 mann omkom.

 

 

History in English:

1878 Built as full rigged EDDERSIDE by Whitehaven Ship Building Co., Whitehaven, England for J. B. Sprott, Liverpool, England.
1890 Sold to C. F. Bell, Liverpool. Converted to a Barque.
1903 Sold in Desember to A/S Edderside (M. Engelstad), Larvik.
1911
Transferred to A/S Solheim (M. Engelstad & E. Gundersen), Larvik.
1916
Sold in May to A/S Seilskibsrederiet Sirius (L. Severin Skougaard), Kristiania.
1917 Sold to A/S Ørums Rederi (Nils A. Ørum), Kristiania.
Converted to Barque with aux. engines: 2 x Bolinder semi- diesel engines. Each 4CS, SA., 2 cylinder. Total 320 BHK.
1919 Sank 05/07 in collision with British SS THEMISTOCLES 90 nm ESE of Cape Agulhas, South Africa while on a voyage from Durban, South Africa to Buenos Aires, Argentina with coal. 7 men lost.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmsten Reg., Seiskuter Jern & stål 1868 – 1916, Larvik Sjømannsforening 1849 – 1949, mysticseaport.org.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/02-2012 (SN/PS)