LVK19519100220001 AULDGIRTH. Bilde via Steinar Norheim.

 

1910 Bark AULDGIRTH (LVK195191002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, stålskrog / Sailing Vessel, Barque, Steel Hull.

Off.no:

1099887

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1893/04

Bnr (Sno).:

314

Bygger (yard):

Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Auldgirth, Larvik.

Disponent (manager):

Hansen & Anderssen, Larvik.

MalteseCrossKlasse (Class).:

Lloyd,s Reg. +100 A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.570 tdw, 1.579 brt, 1.434 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 242,0’-B: 37,5’-D: 22,2’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KFDB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Barkrigget.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
H. P. Sømo,
A. Evensen.
M. Sømo 1914-18
C. F. Christiansen 1918-20
Peder Hansen 1920-22
Ole Jacobsen 1922-23
Karl Løken 1923-28
G. Larsen

 

 

Historikk:

1893 Bygget som AULDGIRTH av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland for Thos. C. Guthrie, Glasgow, Scotland. Launched 06/03, ferdigstilt i april.
1899 Solgt til Guthrie, Macdonald, Hood & Co., Glasgow.
1910 Solgt i januar til A/S Auldgirth (Hansen & Anderssen), Larvik.
1916
Solgt i september for NOK 780.000 til A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord.
1920 Solgt i april for NOK 800.000 til A/S Auldgirth (Olav Ringdal & Anton Sivertsen), Sandefjord.
1921 Tilbakeført i august til A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord.

1922 Ankom Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 13/03 for overhaling. I dokk fra 14/03 til 16/04. Forlot Sandefjord 18/04. Tilbake i Sandefjord 23/12.
1923 Forhalte til verkstedet 08/03, og forlotr Sandefjord og verkstedet 21/04. Solgt for NOK 1.000.000 til Hvalfanger-A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Benyttet som transportskip for selskapet Hvalfanger-A/S Congo.

1924 Ankom Sandefjord 21/12.
1925 Forhalte fra opplag til verksted for overhaling 18/02.  Mottok 03/03 kullast fra DS KAPARIKA. Forlot Sandefjord  08/04.
AULDGIRTH ankom 19/12 til Sandefjord.
1926 Gikk sin siste tur fra Sandefjord den 23/04 for å hente en last hvalolje i Port Gentil, Gabon. Returnerte til Sandefjord 14/12. Gikk deretter i opplag.
1928 Solgt for opphugging til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Senere solgt for NOK 35.000 til Brødrene Anda, Stavanger for hugging. Tauet fra Sandefjord 10/05. AULDGIRTH var Sandefjords siste seilskip.
1930 Hugget.

 

 

History in English:

1893 Built as AULDGIRTH by Russell & Co., Port Glasgow, Scotland for Thos. C. Guthrie, Glasgow, Scotland. Launched 06/03, completed in April.
1899 Sold to Guthrie, Macdonald, Hood & Co., Glasgow, Scotland.
1910 Sold in January to A/S Auldgirth (Hansen & Anderssen), Larvik.
1916
Sold in September for NOK 780.000 to A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord.
1920 Sold in April for NOK 800.000 to A/S Auldgirth (Ringdahl & Sivertsen), Sandefjord.
1921 Taken back in August by A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord.

1922 Arrived Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 13/03 for maintenance. In dry dock from 14/03 until 16/04. Left Sandefjord 18/04. Returned to Sandefjord 23/12.
1923 Shifted to the shipyard for maintenance 08/03, and left Sandefjord and the yard 1/04.
Sold for NOK 1.000.000 to Hvalfanger-A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Used as transport vessel for Hvalfanger-A/S Congo.

1924 Arrived Sandefjord 21/12.
1925 Shifted 18/02 from lay up to ship yard for maintenance. Loaded 03/03 coal from SS KAPARIKA. Left Sandefjord 08/04.
AULDGIRTH arrived Sandefjord again 19/12.
1926 Sailed her last voyage from Sandefjord 21/04 for a cargo whale oil from Port Gentil, Gabon. Returned to Sandefjord 14/12. Laid up.
1928 Sold for breaking to Framnæs mek.
Værksted, Sandefjord. Later sold for NOK 35.000 to Brødrene Anda, Stavanger for breaking. Left Sandefjord by tug 10/05. AULDGIRTH was the last sail ship registered in Sandefjord.
1930 Broken up
.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”, Malmsteinregisteret, Boken Seiskuter i
Jern & Stål 1868 – 1916, Mystic Seaport, Dokkelister Framnæs mek. Værksted.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/06-2012 (SN/RI/PS)