LVK20019260320001 POL II og POL III. Bilde via Steinar Norheim.

 

1926 DS POL II (LVK200192603)

 

WARSAILORS

ARTEMIS

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no:

5209699

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1926/07

Bnr (Sno).:

281

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Polaris A/S, Larvik.

Disponent (manager):

Melsom & Melsom, Nanset.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1, Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

240 brt, 79 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 115,5’-B: 23,2’-D: 13,2’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LFTS. LCVG etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 13,8”–22,0”–37,5”, slag/stroke: 24,0”. 135 NHK. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 13,5’ x 11,0’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 2.295 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1926 Bygget som POL II ved Nylands Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Levert 29/07.
Fanget for Fl/k N. T. NIELSEN-ALONSO.
1931 I opplag sesongen 1931/32 og 1934/35.
1935-37 Fanget for Fl/k N. T. NIELSEN-ALONSO. Sesongen sluttet 07/03.
Forlot 21/10 Larvik med hvalbåtene POL IV, POL VI, POL VII og POL VIII. Fanget for Fl/k N. T. NIELSEN-ALONSO.
1940 Uteflåten.
1941 Rekvirert i april av Royal Navy.
Overtatt 30/07 av den Kongelige Norske Marine i Cape Town, Sør-Afrika. Omdøpt til KNM JELØY.
1942 Returnert 12/06 til Royal Navy. Ombyggingen til minesveiper ferdig i oktober. Omdøpt til HMS LEVANTER.
Deltok i 177 M/S Group, Eastern Fleet, Cochin, India.
1946 Ankom 19/06 til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for dokking og inspeksjon. Forlot Sandefjord 21/06. Returnert til eierne i august. Omdøpt til POL II.
1948 Solgt til A/B Rivø (Gustav Bartley), Göteborg, Sverige.
Videresolgt til Sölvesborgs Skeppsmäkleri & Speditionskontor (Adolf Hedberg et. al., Lister-Mjällby), Djupekås, Sverige. Ombygget til fraktefartøy i Frederikshavn, Danmark. Dampmaskin og kjele fjernet. Dieselmotor installert: 2-takt, enklv., 4-sylindret, syl. dim.: 230 x 400 mm. 250 BHK. Bygget av A/S Fredrikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Fredrikshavn. Omdøpt til LISTER.
1951 Forlenget. Ny L.: 146’. Ny tonnasje 341 brt.
1963 Solgt til Rederi A/B Lister (Adolf Hedberg), Djupekås.
1966
Solgt til I/S Artemis (H. Hermansen), Marstal, Danmark. Omdøpt til ARTEMIS.
1971 Ny motor installert. 4-takt/enklv., 4-sylindret, syl. dim.: 270 x 400 mm. 300 AHK. Bygget i 1961 av Aabenraa Motorfabrik, Åbenrå, Danmark.
1987 H. C. Grube I/S, Marstal ble manager.
2000 Solgt til Frisian Sailing, Easterlittens, Nederland. Ombygget til 3-mastet bark med lugarer for 35 passasjerer i cruisefart.
2001 Ny motor installert. Caterpillar type 3408, 4-takt/enkv., 8-sylindret, syl. dim.: 137 x 152 mm. 500 BHK ved 1.800 o. min.
2006 Solgt til Tallship Artemis BV (Rood Boven Groen, Franeker, Nederland), Easterlittens.
2012 Fremdeles i drift.

 

 

History in English:

1926 Built as POL II at Nylands Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Delivered 29/07.
Caught for Fl/f N. T. NIELSEN-ALONSO.
1931 Laid up the seasons of 1931/32 and 1934/35.
1935-37 Caught for Fl/f N. T. NIELSEN-ALONSO. Season ended 07/03.
Left 21/10 Larvik with whalers POL IV, POL VI, POL VII and POL VIII. Caught for Fl/f N. T. NIELSEN-ALONSO.
1940 Free fleet.
1941 Requisitioned in April by Royal Navy.
Taken over 30/07 by the Royal Norwegian Navy in Cape Town, South Afrika. Renamed JELØY.
1942 Returned 12/06 to Royal Navy. Conversion to a minesweeper completed in October. Renamed HMS LEVANTER.
Participated in 177 M/S Group, Eastern Fleet, Cochin, India.
1946 Arrived 19/06 at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for drydocking and survey. Left Sandefjord 21/06. Returned to owners in August. Renamed POL II.
1948 Sold to A/B Rivø (Gustav Bartley), Göteborg, Sweden.
Resold to Sölvesborgs Skeppsmäkleri & Speditionskontor (Adolf Hedberg et. al., Lister-Mjällby), Djupekås, Sweden. Converted to a cargo ship at Frederikshavn, Denmark. Steam engine and bolier removed.
Diesel engine installed: 2CY/SA, 4-cylinders, cyl. dim.: 230 x 400 mm. 250 BHP. Built by A/S Fredrikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Fredrikshavn. Renamed LISTER.
1951 Lengthened. New L.: 146’. New tonnagee 341 brt.
1963 Sold to Rederi A/B Lister (Adolf Hedberg), Djupekås.
1966
Sold to I/S Artemis (H. Hermansen), Marstal, Denmark. Renamed ARTEMIS.
1971 New engine installed. 4CY/SA, 4-cylinder, cyl. dim.: 270 x 400 mm. 300 SHP. Built in 1961 by Aabenraa Motorfabrik, Åbenrå, Denmark.
1987 H. C. Grube I/S, Marstal became manager.
2000 Sold to Frisian Sailing, Easterlittens, Netherlands. Converted to a 3-masted barque with cabins for 35 passengers on cruise sailings.
2001 New engine installed. Caterpillar type 3408, 4CY/SA, 8-cylinder, cyl. dim.: 137 x 152 mm. 500 BHP at 1.800 rpm.
2006 Sold to Tallship Artemis BV (Rood Boven Groen, Franeker, Netherlands), Easterlittens.
2012 Still in service.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Hvalfangsten, Eventyret Tar Slutt av Dag Bakka jr., Boka Marinens Fartøyer 1939-1945 av Frank Abelsen.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 03/07-2012 (RI/SN/PS)

 

LVK20019260320002 POL II som ARTEMIS. Bilde via Steinar Norheim.