LVK20019450120001 NORHVAL. Bilde via Hans Olaf Sørum.

 

1945 DS NORHVAL (LVK200194501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri / steam ship, whale factory vessel.

Off.no:

5525607

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1945/11

Bnr (Sno).:

388

Bygger (yard):

Furness Shipbuilding Co. Ltd, Haverton Hill-on-Tees, England.

Eier (owner):

Hvalfangstselskapene Globus A/S (47%) & Polaris A/S (53%), Larvik.

Disponent (manager):

Melsom & Melsom, Nanset.

MalteseCrossKlasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

13.830 brt, 7.401 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 539,7’-B 74,4’-D 57,0’-Dypg 34,3’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLIN

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x stempel dampmaskiner (steam reciprocating), type triple exp., hver 3-sylindret, syl. diam.: 24,5”-39,0”-70,0”, slag/stroke.: 48,0”. Totalt 5.000 IHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering, Newcastle, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

4 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,3’ x 11,5’ og3 fyrganger for dampmaskinene.
4 x hjelpekjeler (aux. boilers), hver med dim.: 16,3’ x 12,4’ og 3 fyrganger for fabrikk anlegget. Samlet heteflate 29916 ft². Bygget av North Eastern Marine Engineering, Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

Ca. 330 mann.

 

 

Historikk:

1944 Kjølstrukket 05/09.
1945 Bygget som Fl/k NORHVAL av
Furness Shipbuilding Co. Ltd, Haverton Hill-on-Tees, England for den norske stat. Sjøsatt 26/07. Solgt under byggingen for NOK 24.019.636,13 til Hvalfangstselskapene Globus A/S (47%) & Polaris A/S (53%) (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Levert i november.
Skipet var bygget som ordinært tankskip opp til nederste dekk. På dette dekket var kokeriutstyret plassert, under flenseplanet aktenfor midtskips og kjøttplanet forenom midtskips.
Hun var det første norske handelsskipet utstyrt med radar.
NORHVAL var klar på feltet 29/12 med 9 hvalbåter som fanget for henne. 5 statseide: NOR II, NOR III, NOR IV, NOR V, CAPTAIN NUNES og 4 privateide HEKTOR VII, KOS V, KOS XII og SKUDD VI.
Produksjon denne sesongen: 82.480 fat. Hvalbåtene ble lagt opp i Durban, Sør-Afrika. NORHVAL gikk til Las Palmas og bunkret og deretter til Larvik.
Gikk til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for klargjøring. Hun ble malt om. Det ble installert 4 nye Kværner presskokere.
1946-47. Dette var den beste sesongen for NORHVAL med 175.466 fat. Beste av alle norske ekspedisjoner.
Også i de neste to sesongene var NORHVAL beste norske ekspedisjonen.
1950 Etter sesongen ble alle hvalbåter tatt hjem til Roligheten Verft, Larvik. Dokksetting av båtene ble utført ved Sarpsborg Mek. Verksted, Greåker og i Kristiansand.
1951 Gikk 2 reiser fra Aruba, NA til Europa med olje. Korea-krigen skapte stor etterspørsel etter tankskip.
1952 Heliplattform ble bygget på poop dekket, det første i den norske handelsflåte. Et Westland–Sikorsky S-51 ble innkjøpt.
1954 Anlegg for utvinning av kjøttekstrakt installert.
1956 Forlenget med to tankseksjoner tilsammen 66’ ved Kieler Howaldtswerke, Kiel, Vest-Tyskland.
Nye mål: Loa: 621,6’-Lbp: 605,7’-B: 74,4’-D: 57,0’-Dypg.: 34,6’. Ny tonnasje: 24.000 tdw, 16.368 brt, 8.699 nrt.
1961 Forlot Larvik 25/10 for sin siste sesong i fangst.
1962 Lagt opp fra 19/09 i Sandefjord.
1965 Kokeriutstyret delvis demontert og solgt.
Solgt i september til spanske opphuggere.
1966 Hollandsk taubåt JACOB VAN HEEMSKERK begynte slepet 31/01 fra Sandefjord.
Ankom 16/02 til Bilbao, Spania for hugging ved Luis Arbulu Arana & Hierros Ardes.

 

 

History in English:

1944 Keel laid 05/09.
1945 Built as Fl/f NORHVAL av Furness Shipbuilding Co. Ltd, Haverton Hill-on-Tees, England for For the Norwegian Government. Launcvhed 26/07. Sold during construction for NOK 24.019.636,13 to Hvalfangstselskapene Globus A/S (47%) & Polaris A/S (53%) (Melsom & Melsom Nanset), Larvik. Delivered in November.
The vessel was built as an ordinary tank vessel up to the lower deck, on this deck the factory equipment was fitted.
NORHVAL was the first Norwegian merchant vessel with radar installed.
NORHVAL was ready for whaling 29/12 with 9 whalers who caught for her. 5 government owned: NOR II, NOR III, NOR IV, NOR V, CAPTAIN NUNES and 4 private owned: HEKTOR VII, KOS V, KOS XII og SKUDD VI.
Production this season : 82.480 barrels.
1946-47 The best season for
NORHVAL with 175.466 barrels, the best of all Norwegian expeditions.
Also the next two seasons was
NORHVAL the best Norwegian expedition.
1950 After end of season were all whalers brought home to Roligheten Verft, Larvik. Drydocking was done at Sarpsborg Mek. Verksted, Greåker and in Kristiansand.
1951 Sailed 2 voyages from Aruba, NA to Europa with oil. The war in Korea created heavy demand for tankers.
1952 Helideck built on the poop deck, the first one in the Norwegian merchant navy, and one Westland–Sikorsky S-51 helicopter purchased.
1954 Installed equipment for fabrication of meat extract.
1956 Lengthened with two tank sectios, 66’, by Kieler Howaldtswerke, Kiel, West Germany.
New meas.: Loa: 621,6’-Lbp: 605,7’-B: 74,4’-D: 57,0’-Drgt.: 34,6’. New tonnage: 24.000 tdw, 16.368 brt, 8.699 nrt.
1961 Sailed 25/10 from Larvik for her last whaling season.
1962 Laid up 19/09 in Sandefjord.
1965 Equipment partly dismantled and sold.
Sold in September to Spanish breakers.
1966 Dutch tug JACOB VAN HEEMSKERK began 31/01 tow from Sandefjord.
Arrived 16/02 at Bilbao Spain for demolition by Luis Arbulu Arana & Hierros Ardes

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Ø. Næss “Hvalfanger Selskapet Globus 1925-1950”, Dag Bakka jr., Kaskelotten, Polaris Driftsberetninger 1939/47.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/058-2012 (RI/SN/PS)

LVK20019450120002 NORHVAL. Bilde via Hans Olaf Sørum.

LVK20019450120006 NORHVAL. Foto via Morten Bjørndalen.

 

LVK20019450120004 NORHVAL. Endelig på hjemtur! Foto via Morten Bjørndalen.

 

 

LVK20020019450120008 Norhval i fangst.
Foto via Hans Olaf Sørum.

LVK20020019450120009 Norhval på hjemvei.
Foto via Hans Olaf Sørum.

 

LVK20019450155001 Norhval: Fra venstre: Hans Olaf Sørum, Bjørn Henden, Farmen.
Foto via Hans Olaf Sørum

LVK20019450155002 Norhval: Fra venstre: Smørere Kåre Tveiten og Hans Olaf Sørum (1954).
Foto via Hans Olaf Sørum

 

LVK20019450155004 Norhval: Fra venstre: Donkeyman Einar Slåtta, Karin Pihl (nu Sørum's kone) og smører Øystein Thorstensen i maskinrommet på Norhval i1954